0 prosjekter

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Sårbehandling i Uganda. Oppbygging av en sårpoliklinikk ved Kisubi hospital i Uganda

Ved HVL har vi utviklet et hjelpemiddel for sårbehandling bestående av sinksulfat (4 mg/ml) og eddik 2%. Dette ble utviklet og testet ved laboratoriet på ingeniørutdanningen i Haugesund. Siden er det klinisk testet ved et sykehus i Danmark og et i Norge. Til sammen er middelet testet på ca. 80 pa...

Tildelt: kr 36 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte for internasjonale marked utenfor EU og EØS i 2020

Texas Medical Center utgjør en egen bydel i Houston; en by som er mest kjent for fokus på olje&gass&romfart – i hvert fall utenfor USA. TMC er i sterk vekst og innovasjonene de etterspør vil bidra med løsninger som vil effektivisere arbeidet i senteret som har 24 sykehus, 110000 ansatte og 10000 ...

Tildelt: kr 19 421

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Næringslivsdelegasjon til Jordan

Det er et offisielt statsbesøk til Jordan med kongeparet, utenriksministeren, næringsministeren og en del bedrifter som skal finne og utvikle partnerskap. Vi skal møte folk fra næringslivet og myndigheter i Jordan og se om vi kan finne partnere. Det blir besøk av flyktningleire og muligens solcel...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Self-assembly of nanoparticle structures for optics applications. Anna Stephenson

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Økt forskningssamarbeid med Brasil innen temaene brønnboring, brønnoperasjoner og permanent plugging av brønner

Formålet med prosjektet er å øke og styrke næringsrettet forskningssamarbeid med brasiliansk akademia og industri innenfor temaene brønnboring og automatisert boring, brønnoperasjoner og permanent plugging av brønner. Dette er tema som er identifisert å ha betydelig samarbeidspotensial og kunnska...

Tildelt: kr 87 560

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Karin Eva Lehnigk

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

REISESTØTTE til 7th Sino-Australian Symposium on Advanced Coal and Biomass Utilisation Technologies

Research Scientist Liang Wang from SINTEF Energy Research is invited to join the 7th Sino-Australian Symposium on Advanced Coal and Biomass Utilisation Technologies, 3 to 6 December 2019, Wuhan, China. Dr. Wang will present studies related to Bio4Fuels, a centre for Environment-friendly Energy Re...

Tildelt: kr 14 716

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Global Growth Chile - Deltagelse reise 1 - Reisestøtte til medlemmer i NCE Aquatech Cluster

Mål: Etablere kontakt med mulige samarbeidspartnere til fremtidige næringsrettede prosjekter med henblikk på leveranser av teknologi til chilensk havbruk. Dette gjøres ved å reise til Chile og bli kjent med Chilensk oppdrett, både organisasjoner, oppdrettere, finansmiljøer og tilretteleggere. Rei...

Tildelt: kr 90 850

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Participation of November Conference in Rio de Janeiro Brazil

Deltakelse av årlige November Conference i Rio De Janeiro i Brasil organisert av bl a Innovasjon Norge, OED og Forskningsrådet. Deltakere skal bl a ha chair ansvar for IOR sesjonen under konferansen og skal gi presentasjon. Gjennom vår deltakelse blir vi enda bedre kjent med nåværende og fremtidi...

Tildelt: kr 22 130

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Novemberkonferansen - presentasjon og deltakelse

Vi ønsker med dette å søke midler for å dekke reisekostnader til Novemberkonferansen 2019 i Brasil for utvalgte Empig AS ansatte. Denne synligheten er viktig for Empig når det kommer til å utvikle nye R&D muligheter, samt åpne for nye samarbeidsmuligheter mellom Norge og Brasil. Vi vil delta akt...

Tildelt: kr 16 046

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-kinesiske samarbeidsprosjekter innen havteknologi.

GCE NODE skal, sammen med bedrifter fra klyngen, delta på Norway Asia Business Summit (NABS) som holdes i Shanghai, Kina, fra 31. oktober til 2. november. GCE NODE er programpartner for NABS og skal, i samarbeid med GCE Ocean Technology og GCE Blue Maritime, arrangere et fire timers seminar med f...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Flytende sol - Singapore

Vi posisjonerer solenergiklyngen og våre medlemmer gjennom synlighet, utvikling av nettverk og øke kommersialiserings kapasitet ved lokale tiltak i Singapore for flytende sol. Se vedlegg.

Tildelt: kr 33 050

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

November conference - Program Committee, presentation and participation

This application is intended to obtain travel support for selected SINTEF employees to the November Conference 2019 in Brazil. This is important for SINTEF for developing new R&D possibilities, internationalize the ongoing R&D activities at SINTEF and also to find talents from Brazilian or Norweg...

Tildelt: kr 34 384

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Norsk maritim miljøteknologi i Kina

Klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech har ein gjennomgripande internasjonaliseringsstrategi. Denne strategien legg vekt på styrka global marknadsorientering og internasjonalt kunnskapssamarbeid, som er basert på klyngedeltakarar sitt ønskje om styrka internasjonal forankring. Deltakande bed...

Tildelt: kr 99 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS Stipend, Nao Takashina: Developing a method for evaluating ecological resilience to achieve sustainable fisheries

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-amerikanske samarbeidsprosjekter innen digitalisering, nye forretningsmodeller og energiproduksjon

GCE NODE reiser, sammen med flere bedrifter fra klyngen og NORCE, til Houston i uke 18 og 19 for å delta på/arrangere Agders/N2OTC OTC program og for å stå på GCE NODEs felles-stand under OTC-messen. Flere av de planlagte møtene/arrangementene under oppholdet har som hovedmål å legge grunnlag for...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Delegasjonsreise til OTC Houston

GCE Subsea er en av kjernepartnerne i Norway2OTC 2019 (http://2019.norway2otc.no/). Det skal her gjennomføres en delegasjonsreise som inkluderer deltakelse på OTC messen, samt diverse frokostseminar, møter og workshops med næringsliv og akademia. Klyngen ønsker gjennom dette prosjektet å tilret...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

New Drilling Engineering Curriculum

Formålet med prosjektet som skal etableres er å modernisere universitetsutdanning inne bore- og brønnteknologi internasjonalt for å kunne tilfredsstille kompetansekravene til framtidens boreingeniører, bidra til nødvendig videreutdanning, og støtte sertifiseringsprogrammer i industrien. Det er et...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksj...

Tildelt: kr 10 714

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

reTyre - Ekspansjon til USA - Del 2

Formålet med reisen er å møte samarbeidspartnere som skal hjelpe oss å finne veien inn i det Amerikanske markedet for produktene våre under brandet vårt "reTyre". Reisen må sees i sammenheng med læringen vi oppnådde på forrige reise til New York i Oktober, og går derfor denne gangen til Minneapo...

Tildelt: kr 19 415

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Mekanisk dispergering av oljesøl. Reisestøtte til bilatteralt samarbeid

Gjennomføre 3 reiser til USA i 2019 for å teste, demonstrere og formidle Blue Impact sin teknologi for mekanisk dispergering av oljesøl. Vi har fylt ut et vedlegg til søknaden om reisestøtte for reisen til San Ramon. For de andre planlagte reisene har vi tatt dette inn i vedlagte regneark. Hvis ...

Tildelt: kr 59 420

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte i forbindelse med etablering av FoU-kontakt med universiteter i Brasil

Formålet med reisen er å etablere FoU-kontakt og danne grunnlag for fellesprosjekter med University of Rio de Janeiro og University of Brasilia i Brasil, som er ledende forskningsmiljøer innen vann- og avløpsrensing i Brasil. Begge universiteter har et godt samarbeid med industripartnere. Brasi...

Tildelt: kr 11 832

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering internasjonalt samarbeid 2019

Vi har som mål å delta på 4 - 5 konferanser / messer utenfor Europa med stand hvor vi vil vise frem våre produkter og kvalifikasjoner. På disse konferansene vil vi også etterstrebe å holde muntlige innlegg samt delta i brookerage arrangementer. Nettverksbygging med henblikk på samarbeid vil være...

Tildelt: kr 87 401

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Global Growth USA/Canada 2019

Internasjonalisering er ei strategisk hovudsasting i NCE Maritime CleanTech. I dette prosjektet presenterer me utvalde bedrifter for moglege samarbeidspartnarar i statane Washington (USA) og British Columbia (Canada). Felles for desse statane er ambisiøse mål og planar for kutt i utslepp frå mari...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Networking and project establishment - BGC consultants and U.WA (Seattle).

The purpose of this activity is international networking and collaboration with organisations in the priority countries Canada and USA. The networking activities will consist of visits and discussions with the company BGC Engineering in Vancouver, Canada, and to the University of Washington (UW)...

Tildelt: kr 31 890

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte India for energilagring

Det søkes om reisestøtte for reise til India 5-12.01.2019. Se vedlegg. Land: INDIA Formål: - Etablere samarbeidsprosjekter med indiske nettselskap for analyse av egnethet av distribuerte energilagringsløsninger og «proof-of-concept» av Pixii-teknologi utviklet i IPN-prosjektet PowerShaper - Finn...

Tildelt: kr 9 087

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Forskeropphold ved University of California Los Angeles (UCLA) for å tilrettelegge for samarbeid mellom UCLA og Universitet i Sørøst Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge ble i mai 2018 akkreditert universitetsstatus. Universitetet har i sin stategiske plan uttrykt et ønske om å styrke sitt internasjonale samarbeid. Det første av totalt to hovedmål for dette prosjektet er derfor å etablere et forskningssamarbeid mellom University of C...

Tildelt: kr 39 961

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestfold og Telemark

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Singapore R&D Simulator

Gitt at møter og diskusjoner som omtalt over fører fram, vil det etableres et prosjekt med målsetning å levere en simulatorplattform som er særdeles godt egnet for de R&D formål. Dette kan bli starten på et langsiktig strategisk samarbeid til gjensidig nytte for partene. Formålet med reisen(e) e...

Tildelt: kr 20 381

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Subsea Valley NCE ET vil videreutvikle og etablere nye, strategiske samarbeid m miljø i Houston innen energi, teknologi, FoU og innovasjon.

Subsea Valley NCE Energy Technology arrangerer delegasjonsreise for klyngens medlemmer (bedrifter og FoU-miljø) til Houston, USA, i mai 2019. Formålet med reisen er deltakelse på Offshore Technology Conference (OTC) i Houston, en av de største og viktigste møteplassene for den globale energisekto...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksj...

Tildelt: kr 19 419

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken