148 prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advances in heterogeneous catalysis through integrated theoretical and experimental efforts

CATHEX er et prosjekt som bringer sammen verdensledende og anerkjente forskningsgrupper i et nettverk som skal fremme utdanning og innovasjon innen kjemisk teknologi, rettet mot å løse globale utfordringer. Synergien og målene i CATHEX skal oppnås gjennom: - Samarbeid mellom de norske partnerne ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Disruptive Technologies for a Resilient Future

Prosjektet "Transnasjonalt partnerskap for fremragende forskning og utdanning i forstyrrende teknologier for en spenstig fremtid (DTRF)" vil gjennom samarbeid mellom Vestlandsforsking, Høgskulen på Vestlandet og sju verdensledende universiteter i USA, India, Kina og Japan, etablere et langvarig p...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Education and Cooperation in Operational Oceanography

Operasjonell oseanografi har vært under sterk utvikling i de siste 10 år. Norge er langt fremme her sammen med andre land i Europa som Frankrike, UK og Italia. Prosjektet PECO2 bygger på dette grunnlaget og har som mål å styrke utdanning, trening og koordinering av operasjonell oseanografi og utv...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Landslide mitigation of Urbanized Slopes for Sustainable Growth

Klimatrender har fått samfunnet til å være vitne til hyppige, store skredhendelser, som jordskred, snøskred og flomskred over hele verden. Mens Norge er et utsatt land for skred, er Kina det landet med flest skred i verden. Hvert år går enorme mengder eiendommer og menneskeliv tapt på grunn av sk...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Complex of online and onsite lectures on materials for hydrogen generation by solar water splitting

Konvertering av solenergi til kjemisk energi ved vannsplitting ved bruk av fotoelektrokjemiske celler (PEC), materialutvikling og fabrikasjon av enheter ved skalerbare metoder, utvidelse av cellers holdbarhet, forståelse av enhetens nedbrytningsmekanisme og kommersialisering er de viktige problem...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing EleCtrochemical processes for water safety and circularity (AECo)

Mer effektiv bruk og forvaltning av vann er avgjørende for å håndtere den økende etterspørselen etter vann, trusler mot vannsikkerhet og den økende frekvensen og alvorlighetsgraden av tørke og flom som følge av klimaendringer. SDG-6 setter et mål om å forbedre vannkvaliteten ved å redusere forure...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Educational Program for Sustainable Heating and Cooling Solutions for India

India er det nest mest befolkede landet i verden og har den tredje raskest voksende økonomien. På bakgrunn av dette er det en økende etterspørsel etter grunnleggende termiske bekvemmeligheter, som for eksempel varmtvann og klimaanlegg. Per i dag er utslipp av skadelige klimagasser fra India veldi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan-Norway Partnership on Hydrogen-Materials Interaction

Hydrogen som energibærer vil være en viktig del av fornybarsamfunnet. I Norge har vi allerede kommet et godt stykke på veg i arbeidet med hydrogen. Vi har industriaktører som leverer utstyr for produksjon av grønt hydrogen til det internasjonale markedet. Vi har energiselskap og eiere av infrast...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sustainable logistics of the future

Prosjektbeskrivelse: De siste årene har Industri 4.0 har fått mye oppmerksomhet fra det vitenskapelige samfunnet, drevet av industriens krav til implementering av nye digitale teknologier for smarte produksjons- og logistikksystemer. Mindre oppmerksomhet har derimot blitt gitt til utdanningsnivå,...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Changes at the Top of the World through Volcanism and Plate Tectonics: Arctic Norwegian-Russian-North American collaboration (NOR-R-AM2)

NOR-R-AM-prosjekt samler forskere fra Norge, Russland, USA og Canada som vil bygge en kunnskapsplattform for å vurdere vår forståelse om Arktisk geologi. Siden vitenskap om ”Solid Earth” blir oversett i polarvitenskapene, planer vi å bygge broen over dette gapet og å fortsette å etablere, opprett...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances in research and education

INTPART-prosjektet skal styrke Universitetet i Oslos forsknings- og utdanningssamarbeid med partner institusjonene: University of California Berkeley og Michigan State University, USA, TU Darmstadt, Tyskland, IPN Orsay og University Paris-Saclay, Frankrike, iThemba Labs og universitetet i Stellen...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Triple Partnership for Socially Responsible AI

Økende bruk av kunstig intelligens (AI) påvirker oss på mange måter. AI velger ut innholdet vi ser på Facebook, og hvordan søkeresultatene til Google ser ut. Det blir også stadig mer utbredt at AI brukes i spørsmål om liv og død, for eksempler av politistyrker, i automatiserte våpen og til saksbe...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Industry 4.0 and Management of Variations In a Sustainable manufactured product life cycle

Hovedmålet for MAVIS er å befeste vårt internasjonale samarbeid og partnerskap mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og senter for Reserach-basert innovasjon SFI Manufacturing i Norge og partnere i Tyskland og Frankrike; University of Stuttgart, Fraunhofer IPA and IAO, Gren...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Alloys and Coatings for Space and other Extreme Applications

Etterspørselen etter materialer og belegg som tåler ekstremt etsende, termiske og slitende miljøer er raskt voksende. Material-utfordringer knyttet til denne type ekstreme miljøer er felles for bruksområder som rom- og romfarts-applikasjoner, medisinske implantater og metallurgiske prosesser. EX...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Thermodynamic from nanoscale to operational scale

Asia produserer mer enn 80% av verdens metal produksjon, der Kina er den viktigste produsenten. Japan er også en viktig metallprodusent og er også kjent for å ha meget høy kvalitet i sine produksjonsmetoder. Det kan nevnes at Kashima Work er den eneste produsenten av Mn-ferrolegeringer i verden s...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Materials Science and Engineering education and research network

Materialteknologi, altså læren om materialer og deres bruk, er en av grunnpilarene i det globale samfunnet. Bruk av metaller som stål og aluminium i f.eks. bygningskonstruksjoner og bilindustri er det vanskelig å komme utenom. Og store industrinasjoner som USA og Kina står for størsteparten av fr...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reversing antimicrobial resistance (AMR)

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel, både hos mennesker og dyr. Denne situasjonen har eskalert globalt og nasjonalt de siste årene, og har blitt en av verdens store pandemier. Vi har derfor utviklet en INTPART strategi med forskningsbasert undervisning og avansert opplæring f...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Membrane processes for the next decades challenges in the water sector

Membraner kan brukes til å separere partikler eller / og ioner fra løsninger, typifisert i produksjon av drikkevann fra sjøvann. Nylige teknologiske utviklinger har forbedret de teknologiske og økonomiske faktorene som tilrettelegger for anvendelsen av dette konseptet i mange andre anvendelsesomr...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reinforcing competence in cybersecurity of critical infrastructures: a Norway-US partnership (RECYCIN)

Digital sikkerhet er av nasjonal betydning, og det er viktig å ha nødvendige utdanningsmiljøer for å utvikle dyktige fagfolk på feltet. I den nasjonale strategien for digital sikkerhet understrekes Norges strategiske mål om å styrke den digitale sikkerheten i samfunnet, inkludert forbedring av ko...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Interdisciplinary Education and Research Platform in Cold-Chain of Fish: From Norway to Japan

Både Norge og Japan er fiskerinasjoner med veldig god kunnskap om fiskeforedling og kuldeteknologi for prosesserering av sjømat. Japan har en høy andel fiske-import, mens Norge mest driver fiske-eksport. I 2017 var direkte eksport av sjømat til Japan på over 114.000 tonn, med en verdi på 4 mrd NO...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Bio-inspired Neural Networks for Artificial Intelligence systems: A US-Norway collaboration converging Neuroscience and AI

Kunstig intelligens (KI) systemer får stadig flere anvendelser og er i ferd med å endre samfunnet vårt. Det er imidlertid fortsatt utfordringer som hindrer utvikling av mer fleksible, sikrere, forklarbare og ikke minst energiøkonomiske KI systemer, områder hvor biologiske systemer er suverene. Øk...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Toronto Alliance in Lifespan Changes in Brain and Cognition - Next Years

Prosjektet er en videreføring av det vellykkede samarbeidet for fremragende utdanning og forskning mellom LCBC ved Universitetet i Oslo og the Sick Children (SickKids) og Holland BloorviewKid Rehabilitation Hospital, støttet av INTPART 2016. Prosjektet vil inkludere en rekke seniorforskere, postd...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Magnetic pulsations and transients: the Sun-Earth connection and impact on the high latitude ionosphere

Solen har stor innvirkning på det nære verdensrom. Mekanismene som overfører energi fra sola til jorda er svært komplekse. Jordens magnetfelt danner en magnetosfære som skjermer jorda fra høyenergetiske partikler fra solvinden. I polområdene kan jordas magnetfelt kobles til det interplanetare mag...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Svalbard

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-American Alliance for Research and Education in Data Driven Mathematical Models of Cancer

Presisjonsonkologi betyr for en kreftpasient at han eller hun blir behandlet med best mulig behandling, som er slik akkurat for ham eller henne. Det er ikke en standardbehandling, men et terapi for akkurat den pasienten som trenger å bli behandlet. Et viktig instrument for å bestemme denne person...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Indo-Norwegian collaboration in Autonomous Cyber-Physical Systems

lige universitet (NTNU) og Norsk institutt for vann forskning (NIVA) fra Norge. Dette forslaget har brede områder av forskning som inkluderer smart sensing for autonome systemer, mmWave sensor basert systemdesign, de-sentralisert trådløs kommunikasjon, i-nettverk behandling og intelligens for ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing Knowledge on Methane in the Arctic (AKMA): Norway-USA Collaboration

NTPART prosjektet AKMA (Avansert Kunnskap om Metan i Arktis) har som hovedformål å utvikle og etablere tverrfaglig utdanning og forskning med fokus på Arktiske metankilder. AKMA skal utdanne framtidige eksperter i Arktisk marin forskning spesielt knyttet til klimagass problematikk. Utdanning og ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration - Phase-2

Dette prosjektet er en fortsettelse av et tidligere INTPART-prosjekt fra 2015 til 2018, kalt "Norsk-japansk Aluminiumslegeringsforsknings- og utdanningssamarbeid" (NJALC), med partnerne NTNU, Toyama University, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Industry og Hydro Aluminium. Innholdet og målene...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Technology for New Ocean Industries and Infrastructures - Offshore Wind, Aquaculture and Floating Bridges

TECHNOII er et partnerskapsprosjekt for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom NTNU Institutt for Marin Teknikk og School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University (SJTU) i Kina. NTNU og SJTU er verdens to høyest rangerte universiteter innen marin teknik...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Microbial Surface Colonization - an INTPART initiative with Nagoya University, Japan, and with the Union Medical College, China

Vekst av mikroorganismer på overflater spiller en viktig rolle for mange naturlige fenomener som symbiose, sykdom og biofilm. Det finnes symbiose mellom planter og mikroorganismer som er viktig for landbruk, sykdom kan oppstå når mikroorganismer slår seg ned på overflater i kroppen (tarmepitel, t...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership on Central Nervous System Malignancies

Primære maligne hjernesvulster og hjernemetastaser fra hud, lunge og brystkreft representerer en stor klinisk utfordring i behandlings- øyemed. Vårt INTPART program har som formål å etablere et fremragende forsknings og utdannelses tilbud til studenter og forskere innenfor feltet hjernekreft. Pr...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland