148 prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Zhejiang Project: Humanistic Studies of Environment and Climate Change in China:

I en tid med intensive samfunnsdebatter om antropocenen og nødvendigheten av at menneskeheten tar fullt ansvar for å motarbeide klimaendringer og deres katastrofale følger, har de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområder mye å by på. I 2020 har også korona-pandemien ytterligere forsterke...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Global Component Separation Network

I løpet av de siste par tiårene har kosmologiske observasjoner blitt så nøyaktige at vi kan bestemme alderen og sammensetninga av universet med usikkerheter på prosentnivå. Men samme hvor nøyaktige måleinstrumenter som blir bygd, er det en ting vi ikke slipper unna når vi prøver å måle noe la...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Work Inclusion in North and South: Comparative Urban Contexts

WINS-prosjektet skal se på hvordan arbeidsinkludering kan føre til økt sosial inkludering av marginaliserte individer. Det har lenge vært akseptert at en viss sosioøkonomisk ulikhet (i samfunnet) er nødvendig for å motivere enkelt personer til å bidra til økonomisk vekst. Samtidig er sosial ulikh...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnership in Information Technology

Norge har en økende etterspørsel etter IT-fagfolk. Til tross for positive karrieremuligheter velger ikke mange unge studenter en karriere innen IT, på grunn av manglende bevissthet eller fordommer mot IT-yrket. Parallelt med det økende behovet for IT-personell er kontinuerlig utvikling i ferdighe...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and Education Partnership in Climate Change Impacts on Terrestrial Ecosystems

Klimaendringene byr på store utfordringer, både for vitenskap og samfunn. Både utfordringer og løsninger avhenger av samarbeid; samarbeid på tvers av landegrensene, samarbeid mellom forskning og utdanning, og samarbeid på tvers av landegrensene. RECITE samler fem partnerinstitusjoner fra Norge (U...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Useful Arctic Knowledge: Partnership for research and education.

Hovedmålet i UAK-prosjektet er å etablere partnerskap mellom undervisnings- og forskningsinstitusjoner i Norge, USA og Canada innenfor utvalgte temaer i Arktis som er: (1) Studier av naturlige og menneskeskapte faresituasjoner med fokus på jordskjelv, skred og oljesøl. Studiene tar for seg proses...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic offshore and coastal engineering in changing climate

AOCEC-prosjektet utvikler forskning og utdanning i verdensklasse gjennom langsiktige relasjoner med sterke akademiske grupper fra Memorial University of Newfoundland (Canada), Lomonosov Moscow State University og Moskva Institute of Physics and Technology (Russland), Dartmouth College og Universi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Svalbard

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connecting hands-on-PRactice and Innovative MArine ecological sampling methods and analysis tools for enhancing student LEARNING

PRIMA LÆRING har som mål å utdanne høgt kvalifiserte kandidatar innan marinbiologi og havforsking og å styrke fagleg nettverk mellom etablerte forskarar i Norge og Sør Afrika. Prosjektet vektlegg utdanning gjennom forsking og at unge forskarar får internasjonal erfaring knytt til eit etablert fag...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Learning to Understand and Control nation-wide Smart grids of energy prosumers

Verdens energimarked endrer seg, og mange utviklede land investerer i grønn energi og distribuert energiproduksjon. Denne transformasjonen har skapt prosumere - produsenter av relativt små mengder energi som bare leverer sporadisk og som til tider opptrer som konsumenter. Prosumere påvirker marke...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advanced Climate Education and Research

Klimaendringene blir i økende grad referert til som den største utfordringen menneskeheten står overfor. Den tidligere presidenten i USA, Barack Obama uttalt at "ingen utfordring utgjør en større trussel mot vår fremtid og fremtidige generasjoner enn klimaendringer". Informert beslutninger som be...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Open Source Simulation Software Partnership in Research and Education (InSPiRE)

Den raske teknologiutviklingen i retning automatisering og digitalisering, vil endre olje- og gass-industriens arbeidsmåte og kompetansekrav. Dette skjer i en tid med økt konkurranse om talent, og der analytiske evner og digitale ferdigheter er essensielle for utvikling og effektiv bruk av nye ve...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan And Norway United in Brain, Education and Therapeutics

Utdanning av unge nevrovitere foregår gjennom aktiv forskningsutøvelse hvor studenter og erfarne forskere samarbeider tett. Kvaliteten på utdanningen henger sammen med tilgangen på fremragende forskere som har ansvar for opplæringen, og som selv leder fremragende forskningsgrupper i store interna...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

TACEMM

Energimarkeder over hele verden gjennomgår nå en omstillingsprosess for å muliggjøre bærekraftig produksjon og forbruk av energi. Aktører slik som energiprodusenter, industri, forbrukere og beslutningstakere står ovenfor en ukjent og kompleks fremtid i lys av dette. Det er mange viktige spørsmål ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Intelligent Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan

MAN-projektet; Intelligent Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan INMAN ?prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Japan og India med fokus på sirkulær vareproduksjon. Prosjektet har sitt utspring i SFI Manufacturing der sirkulær produksjon ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Innlandet

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

ExndMinnow - The Minnesota - Norway Collaboration for excellence in education and research on adaptation to climate change

ExndMinnow prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, Universitetet i Minnesota (UMN), og NTNU - Institutt for Bygg og Miljøteknikk. Bakgrunnen for dette INTPart prosjektet er Klima2050, SFI med SINTEF som vert og NTNU som en sentral forskningspartnere. SFI Klima 2050 vil redusere samfunnsmessige ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NB_POCCREI:Norwegian-Brazilian collaboration on Power Theories and Cooperative Control for Renewable Energy Integration

Målet til NB_POCCREI prosjektet er å samle flere av de ledende forskningsgruppene innenfor koordinert regulering av distribuerte kraftelektronikk-omformere. Felles for gruppene er at de har spesialisert seg på den konserverende kraft-teorien, en teorien har vist et vesentlig potensiale over hele ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sino-Norwegian Alliance in Photovoltaics

Det nåværende samarbeidet knytter ledende Kinesiske og Norske institusjoner tettere sammen. Dette fører til at UiO og IFE fortsetter sin ledende rolle inne PV forskning og utdannelse i Norge. Den Kinesiske siden av prosjektet koordineres av Tsinghua Universitetet (THU) som er godt anerkjent inter...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Big Data and Emergency Management

Nødsituasjoner er vanligvis definerte som sammensatte problemer med alvorlige konsekvenser som må løses i en begrenset periode for å redusere eventuelle skader. Big Data teknologi fører til sikrere beslutningstaking, og bedre beslutninger kan bety større driftseffektivitet, kostnadsreduksjon og r...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connecting FIeld work and LAboratory experiments to numerical MOdeling in a changing marine environment

Kjernen i dette prosjektet er å utdanne neste generasjon havforskere ved å gi gode møteplasser og anledning til å besøke forskere med komplementære ferdigheter. Prosjektet har ei nettside der aktivitetene er omtalt i mer detalj: https://filamo.w.uib.no/. I 2017 arrangerte vi den første sommer...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Toronto Alliance in Lifespan Changes in Brain and Cognition

Kognitiv reduksjon i aldring virker uunngåelig, men grad av reduksjon er ikke gitt. Hjerne og kognisjon hos eldre voksne varierer mye. Nylig har det blitt anerkjent at funksjonsvariasjon sent i livet blir påvirket av faktorer i utvikling. Det er ikke tilstrekkelig å søke etter mekanismer i eldre ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic Field Summer Schools: Norway-Canada-USA collaboration

Dette INPART prosjektet støtter samarbeid innen forskning og utdanning mellom UiT Norges Arktiske Universitet, University of Alaska Fairbanks (UAF) i USA og University of Calgary i Canada. Tre sommerskoler har engasjert masters- og doctorgrads-studenter fra Norge, USA og Canada i vitenskapelige s...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration on Intelligent Machines

Teknologi er med på å endre samfunnet og måten vi arbeider og samhandler på. Vi er omgitt av datamaskinteknologi og roboter som gradvis blir mer intelligente og er i stand til å tilpasse seg til våre behov og preferanser. Nytten av disse vil være svært avhengig av deres atferd som påvirkes av rob...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and Education in Quantitative Macroeconomics with Focus on Inequality: Cooperation Between UiO, UPenn and UToronto

I tråd med Økonomisk institutts strategi om å være del av den europeiske eliten i makroøkonomi, samt strategien til Universitetet i Oslo om å styrke sin posisjon som et ledende forskningsintensivt universitet, arbeider vi nå for å formalisere, styrke og utvide vårt samarbeid med to verdensledende...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International partnership on membrane processes in water treatment for research and educational excellence

Membraner kan brukes til å separere partikler og/eller ioner fra løsninger, typifisert i produksjon av drikkevann fra sjøvann. Nye teknologiske utviklinger har forbedret de teknologiske og økonomiske faktorene som tilrettelegger for anvendelsen av dette konseptet i mange andre anvendelsesområder ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnership for Research and Education in energy efficient resource utilization in Food value chains between Norway and India

Prosjektet RE-food har resultert i økt samarbeid mellom flere institusjoner i Norge og India. Prosjektpartnerne har jobbet med integrerte fremgangsmetoder for å hanskes med de bioøkonomiske utfordringene knyttet til den økende globale etterspørselen etter ingredienser til mat og fòr. Re-FOOD har ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sino-Norwegian International Partnership for Excellent Education and Research on High Performance Computing Data Science with Supercomputer

Dette partnerskapet mellom norske og kinesiske institusjoner for forskning og høyere utdanning gjennomfort sommerskoler, workshops, seminarer og mobilitetsopphold for forskere og forskere for å lære anvendelse av HPC-metoder (High Performance Computing) til datavitenskapelige problemer. I løpet ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic cooperation between Norway, Russia, India, China and US in satellite Earth observation and Education

Polhavet har fått økende global oppmerksomhet på grunn av blant annet store enderinger i utbredelse og tykkelse av sjøisen. Endringene i sjøisen kan bidra til økt tilgjengelighet og derfor nye muligheter for utnyttelse av naturressurser (metaller, fisk etc.), energi (olje, gass) og nye seilingsle...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reversing antimicrobial resistance

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel, både hos mennesker og dyr. Denne situasjonen har eskalert globalt og nasjonalt de siste årene Vi har derfor utviklet en INTPART strategi med forskningsbasert undervisning og avansert opplæring for å sikre innovativ forebyggelse, diagnostik...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Changes at the Top of the World through Volcanism and Plate Tectonics: Norwegian-Russian-North American Arctic research and education

NOR-R-AM-prosjektet samler forskere fra Norge, Russland, USA og Canada som vil bygge en kunnskapsplattform for å vurdere hva vi vite om arktisk geologi. Vår hoved prosjekt resultater er: 1) Vi har utviklet ny Master/PhD UNIS kurset (AG-851/351: Arctic Tectonics and Volcanism) og vi vill fortsett...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway-Japan Partnership for Excellent Education and Research in Aquaculture

I løpet av prosjektperioden er ExcelAQUA etablert som en institusjonalisert samarbeidsplattform for utdanning og forskning mellom to norske og syv japanske institusjoner innen bærekraftig havbruk og integrativ fiskebiologi. I partnerskapet er det etablert tilrettelagte opplegg som støtter mobilit...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland