0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 4 - a national biobank research infrastructure

Som nasjonal forskningsinfrastruktur har Biobank Norge (BN1 2011-15, BN2 2016-20, BN3 2020-24) vært helt sentral i etableringen av et moderne og avansert landsdekkende biobanknettverk ved alle partnerinstitusjoner og oppfylt en helt sentral forutsetning for å fremme fremragende forskning. Biobank...

Tildelt: kr 100,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2031

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Natural Disasters: Demographic and Health Outcomes for Women and Children

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evidence-based policies and health systems interventions for antenatal care

I Mukono-distriktet i Uganda føder 30 000 kvinner hvert år. Blant dem dør omtrent 130 under svangerskap, fødsel, eller innen 42 dager, og omtrent 1400 opplever at babyen dør etter 28 uker av svangerskapet eller i første leveuke. Mukono har 57 offentlige helsestasjoner som tilbyr svangerskapsomsor...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Equity and financial household impact in randomised controlled trials, implementation research and cohort studies in India (EQUIFINANCE)

Bærekraftsmålene oppfordrer land til å sikre rettferdig tilgang til helseintervensjoner uten å utsette husholdningene for økonomiske vanskeligheter. EQUIFINANCE-prosjektet, støttet av NFR, skal måle effekt av helseintervensjoner for nyfødte og barn. Økonomiske gevinster for husholdninger og hvorv...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Reporting in context: An interdisciplinary initiative to strengthen maternal health services and surveillance in Ethiopia and Tanzania

De siste 10-årene har en rekke tiltak blitt innført for å redusere vedvarende høy mødredødelighet globalt. Likevel mister anslagsvis 300 000 kvinner livet i graviditet og fødsel hvert år. Verdens helseorganisasjons rapporteringssystem for mødredødelighet, Maternal Death Surveillance and Response...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Covid-19 and the Kenyan health system: a collaborative ethnographic study

Den globale Covid-19 pandemien understreker viktigheten av robuste helsesystemer, og viser hvordan epidemier fundamentalt kan påvirke og endre helsevesenets funksjon. Sammen med partnere i Kenya (KEMRI and Maseno University) og UK (Cambridge University) studerer vårt prosjekt effekten av Covid-19...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Organizing an international global health congress- 12th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) 2021

This application concerns support for organizing an international global health congress- the 12th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) 2021 in Bergen 28/9-1/10 2021. The congress plan for 1000 participants; scientists, practitioners, students, policy makers. T...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their infants in Kampala, Uganda

Ugandas første bekreftede COVID-19-pasient ble identifisert 22. mars 2020. Fram til medio november 2022 hadde 170,000 mennesker vært syke med COVID-19. Den høye befolkningstettheten og det omfattende sosiale samspillet i landets byer skaper utfordringer for landets tiltak for å begrense utbredels...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Climate Heat And Maternal and Neonatal Health in Africa

WP1 (epidemiologiske studier) bruker datasett med helseutfall blant nyfødte, gravide kvinner og kvinner etter fødsel (MNH) samt lokal meteorologisk informasjon for å finne MNH helseutfordringer relatert til klimaendringer. Den primære kilden til informasjon om nyfødte har vært fødselsregistre, me...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

An effectiveness trial (phase IV) to evaluate protection of children and pregnant women by influenza vaccine in rural Bangladesh

Årlig influensa er en vanlig årsak til alvorlig sykdom og død i gruppene barn under 5 år og gravide kvinner i land med lav og middels inntekt, og begge gruppene er prioriterte for vaksinering av Verdens Helse Organisasjon (WHO). I Bangladesh er influensa ansvarlig for 10% av alle tilfeller av lun...

Tildelt: kr 16,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Pragmatic Trial for HIV Pre-Exposure Prophylaxis Roll-Out in Tanzania

Det siste tiåret har andelen av befolkningen i Tanzania som er smittet med hiv blitt nesten halvert (den er gått ned fra 8,3% til 4,7%). Hivforekomsten blant menn som har sex med menn (MSM) og kvinner som selger sex (KSSS) er imidlertid nesten 5 ganger høyere enn dette. Forebyggende bruk av antir...

Tildelt: kr 15,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Enabling sustainable public engagement in improving health and health equity

Overalt møter vi påstander om hva folk bør eller ikke bør gjøre av hensyn til sin helse. For å ta velinformerte beslutninger må vi være i stand til å kritisk vurdere hvor pålitelige slike påstander er. Det er viktig at tenåringer lærer å tenke kritisk om helse og ta informerte beslutninger etter ...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Developing HIV broadly neutralising antibodies as a prevention product for global access through antibody half-life extension engineering.

Nesten 2 millioner mennesker blir smittet med HIV årlig og opptil 30% er unge kvinner og tenåringsjenter i Afrika sør for Sahara. I tillegg er India ett av landene med størst pågående HIV-epidemi. Inntil en vaksine er utviklet, vil ikke noe enkeltstående produkt være i stand til å hindre nye HIV-...

Tildelt: kr 19,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Dihydroartemisinin-Piperaquine for the Chemoprevention of Malaria in Children with Sickle Cell Anaemia in eastern and southern Africa

Sigdcelleanemi er en av de vanligste arvelige sykdommene i verden. Sykdommen bidrar til betydelig sykelighet og død blant barn under fem år i Afrika sør for Sahara. Malaria er fortsatt svært utbredt og er en viktig årsak til sykdom og død hos Afrikanske barn. Barn med sigdcelleanemi er ekstra sår...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

TREAT Child Alcohol Use Disorder (C-AUD) in Eastern Uganda: Screening, diagnostics, risk factors and handling of children drinking alcohol

Alkoholholdige drikker har både en kulturell og sosial side, men alkoholbruk kan også påvirke både mental og fysisk helse, sosial fungering og lede til avhengighet og resultere i skadelig alkoholbruk ('alcohol use disorder', AUD). Tidlig og uttalt rusmiddelbruk øker sjansen for problemer senere i...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

School and community-based student-driven dengue vector control and monitoring in Myanmar: A cluster randomized controlled trial

Dengue er den vanligste og mest utbredte virussykdommen som spres av mygg og forårsaker mer enn 390 millioner infeksjoner og 20.000 dødsfall hvert år. Det finnes ingen effektive vaksiner, medisiner eller behandlinger for dengue. Derfor kontrolleres dengue-overføring hovedsakelig gjennom myggkontr...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken