0 antall prosjekter

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

ERA-netLAC Cave ice microbiom: metabolic diversity and activity in response to climate dynamics and anthropogenic pollution CAVICE (DCC-0178

Det er registrert mer enn 200 grotter i Rana, og en av disse grottene er Nordens største naturlige fjellhall, Svarthamarhola. Denne grotten inneholder blant annet en isbre som er datert til å være mer enn 750 år gammel. Slike is-grotter representerer svært preserverte og relativ ueksponerte habit...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

ERAnet-LAC, METHAnogenic Biodiversity and activity in Arctic and Subantarctic Ecosystems affected by climate change. (METHABASE) (DCC-92)

Utslipp av klimagassen metan fra akvatiske og terrestriske økosystemer spiller en avgjørende rolle i global oppvarming, noe som spesielt påvirker økosystemer ved høye breddegrader. Aktiviteten til mikroorganismer som produserer metan og de som forbruker metan, er avgjørende for hvor mye metan som...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Beyond Words: Implementing Latin American Truth Commission Recommendations

Sanningskommisjonsrapportar er ofte mål for omfattande debatt og kritikk frå fleire hald. Sanningskommisjonar sitt hovudbidrag ligg i etableringa av ei gyldig og sann forteljing av fortida si urett. Men det er også eit anna bidrag som ofte vert oversett: sanningskommisjonane sine anbefalingar. De...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Conserving the Genetic Biodiversity of Maize in Mexico: Understanding a complex problem and developing participatory solutions

BiodiverSEEDy-prosjektet (www.biodiverseedy.com) har vært en tverrfaglig satsning for å forstå og forbedre innsatsen for å bevare det biologiske mangfoldet i landbruket. Prosjektet har bragt sammen kunnskap fra forskning, filosofi, kunst og urfolks landbrukssamfunn for å finne frem til en bedre f...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Extracting justice? Exploring the role of FPIC, consultation and compensation related to socio-environmental conflicts in Latin America.

Recognizing the increasing number of socio-environmental conflicts surrounding resource extraction in Latin America over the last decade, this three-year research project studies the nature and outcome of currently available mechanisms for conflict resolution. The project questions whether prior ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Brazils Rise to the Global Stage (BraGS): Humanitarianism, Peacekeeping and the Quest for Great Powerhood

Globale maktforhold har endret seg betydelig det siste tiåret, i takt med at nye stormakter har fått økt innflytelse. Land som Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika har ønsket å påvirke hvordan internasjonale spørsmål tilnærmes. Dette har bragt dem inn på arenaer som tidligere har vært forb...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2023

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Abortion Rights Lawfare in Latin America

Kampen for abortrettigheter i Latin Amerika har havnet i rettssalen oftere og oftere i løpet av de siste årene. Lovverket og rettsapparatet er slagmarken hvor striden om reproduktive rettigheter utkjempes. Abortaktivister i hele regionen har med hell benyttet rettslige strategier (lawfare) til å ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

SUSAQUA-BRAZIL - Marine aquaculture as a sustainable green industry in Brazil

Brasil har en lang kystlinje med gode muligheter til å utvikle storskala bærekraftig marin havbruksnæring. I løpet av de siste tiårene har landet utviklet en ferskvannsakvakultur-næring, og det foregår småskala produksjon av alger langs kysten. Imidlertid har Brasil blitt pekt ut som en av de mes...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Contested Territory: Assessing Claims over Land and Natural Resources in Latin America

Territorial rights claimed by states may be divided into a right of jurisdiction, a right to control borders, and a right to control and use the land and natural resources within their geographical space. Contrasted to the burgeoning literature on the for mer two elements, political theorists and...

Tildelt: kr 79 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

The rise of multilatinas and the new geopolitics of resource competition in Latin America

This project will organize a workshop whose aim is to analyze the new geography of power in Latin America, from the vantage point of the linkage of state and private sector interests through the emergence of new forms of local multinational companies. A m ain hypothesis is that, the so-called mul...

Tildelt: kr 74 465

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Poverty, Language and Media - The Cases of Argentina, Brazil, Colombia and Mexico

Forskningsprosjektet "Poverty, language and media. The cases of Argentina, Brazil, Colombia and Mexico" (POLAME) ble finansiert av Norsk Forskningsråd (NFR). Prosjektet var et samarbeid mellom Institutt for fremmedspråk, UiB og flere universiteter i Argentina, Brasil, Colombia og Mexico. POLAME s...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Integrated assessment of oil spill impact and recovery on Brazilian coastal habitats

Integrated assessment of oil spill impact and recovery on Brazilian coastal habitats Coastal habitats of the tropics and subtropics are critical to supporting subsistence and artisanal fisheries, and serve as breeding and nursery areas for many deeper-water species. But coastal ecosystems face gr...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

The impact of the crack trade in the everyday lives of marginalised youth in urban Brazil

Crack kokain-markedets innvirkning på hverdagslivet hos marginalisert ungdom i urbane Brasil. Dette forskningsprosjektet undersøker innvirkningen av crack kokain-markedet blant marginalisert ungdom (12 til 25 år) i fattige nabolag i Salvador, Brasil. Målet med prosjektet er å øke vår forståel...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Sexual and Reproductive Rights Lawfare in Latin America

Across Latin America we see an increasing judicialisation of sexual and reproductive rights (SRR), domestically and at the international level. Polarization is particularly pronounced with regard to abortion rights and rights of sexual minorities (LGBTI - lesbian, gay, bisexual, transgender and i...

Tildelt: kr 95 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Local content in the Latin American oil sector: State, regulations or free entry?

Latin America is rich of natural resources and has lately led to a nearly two digit annual growth rates due to increased demand and rising prices on the world market. However, local competence to extract and process the natural resources ares still missin g. We will compare three different Latin ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

The developmental state reloaded: Brazilian industrial policy in the XXIst Century.

The developmental state reloaded: Brazilian industrial policy in the XXIst century Since 2002 Brazil has experienced the rebirth of an active industrial policy by the government in order to stimulate both technological upgrading and competitiveness of domestic companies. However, the Brazilian...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Armed violence, organized crime and politics in Latin America

Latin America has moved from being a continent plagued by armed conflicts of political origin, to one where the main threat to human security and democratic governance is criminal armed violence. This problem is particularly pressing in the northern part of the region stretching from Colombia to...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

The Fate of Latin American Truth Commission Recommendations: Bridging Success and Impact

Contributing to the debates on the roles of truth commissions after the end of dictatorship and/or civil war, the project will place focus to an understudied topic in the tranistional justice (TJ) field: The recommendations that truth commissions make whe n they publish their reports. This proje...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Gender and Agricultural Change in Argentina: The Impact of Gene Modified Soybean Revolution

Based on anthropological fieldwork among Argentine farmers in Santa Fe province, this project is a continuation of an over-time research on social change in rural Argentina initiated in 1973. It aims to analyse the impact of the "GMO revolution" that has taken place in Argentina over the last two...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Rainforest degradation, oil palm agriculture, and the world's hottest hotspot of biodiversity

Colombia is one of the world's most biodiverse nations, and is home to many species that are threatened with extinction. This project investigated how developments in Colombian agriculture are impacting biodiversity, using field data to understand how wildlife communities change in response to hu...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Akershus

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Who owns it? - Land claims in Latin America: their moral legitimacy and implications

Conflicts due to unresolved land claims are a pressing political and social issue throughout Latin America. The two main objectives of this project were to evaluate the moral legitimacy of land claims in different Latin American countries, and to normatively assess the means that have been adopte...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Indigenous and Creole Subjects in Latin America. Homogenization, Negotiation and Subversion (16th.-18th. c.)

Latin American studies in Norway have a predominant focus on contemporary issues and circumvent the study of the periods when these conflictive societies were generated (the Colonial Period) and above the moments in which Latin-Americas countries adquiere d the status of Modern Nations (Independe...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Desired immigrants - Frustrated Adventurers? Norwegians in Latin America, 1820 - 1940

Researchers in the project have studied the fate of Norwegian migrants in Latin America between 1820 and 1940. The number of Norwegians in Latin America was much larger than previously assumed, but still small compared to most other European migrations to Latin American countries. We have tried t...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

All the presidents' men: A survey of the presidential offices in Latin America

This project deals with the study of the Presidency, primarily defined as the figure of the president, the vice-presidency, and the institutions (formal and informal) that supports the Chief Executive, and the staff directly under the president?s command, such as a Chief of Staff or a Premier. S...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestland

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

And the Last Shall Be First? Global Decent Work Efforts and the Trade Union Rights of Brazil's Farm Workers

Prosjektet undersøker om internasjonale innsatser for å fremme anstendig arbeid styrker organisasjonsfriheten og den kollektive forhandlingsretten til jordbruksarbeidere i Brasil. To type innsatser undersøkes: (i) den private sertifiseringsordningen Bonsucro, for sukker og etanol-produksjon; og (...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Akershus

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Sustainable development in Peru. A study of the factors that determine sustainable consumption and wellbeing across socio-economic groups

Denne forskningen har adressert to beslektede problemstillinger. Den første dreier seg om forholdet mellom personlig motivasjon og lykke på tvers av sosioøkonomiske grupper i Peru. Psykologisk forskning viser at folk som prioriterer penger, popularitet og fysisk utseende (ytre motivasjon) over ti...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Workshops on 'Policy Options for Cuba's Development: Preparing for the Post-Embargo Era'

Two workshops, one in Havana and another in Oslo, aim to bring together scholars and policy makers from Cuba and Norway to address the pressing policy challenges facing Cuba in a period of economic transformation and extensive reforms. Furthermore, throug h these events, we wish to integrate expe...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Marine Ventures. Comparative perspectives on the dynamics of human approaches to the seascapes of Tierra del Fuego and Norway.

Marine Ventures explores the interesting similarities and differences between the southern and northern outskirts of the world, in the span between early Stone Age in Scandinavia and the foraging communities in Patagonia, with special emphasis on Tierra del Fuego, where the project is doing archa...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Multicultural or homogenous? The quality of the emerging Guatemalan democracy and the influence of Pentecostal political activism.

Med dette prosjektet ønsker vi å utforske hvordan endringer i det religiøse landskapet i Guatemala påvirker den politiske utviklingen i landet. Undersøkelser viser at mer enn en tredel av befolkningen i dag regner seg selv som evangelisk kristne og denne konverteringen fra katolisisme har skjedd ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Sustainable landscapes: from conflict to coexistence. Does jaguar conservation conflict with environmental justice in Brazil?

Jaguars and justice The research project "Does jaguar conservation conflict with environmental justice in Brazil?" has its origins in the widespread conflicts that have appeared over biodiversity conservation in many parts of the world. For example, the return of the wolf to the multi-use landsca...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage