496 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarTERA MARINAL, Safe use of aluminium in marine multi-material constructions

Hovedmålet med MARINAL er å øke bruken av aluminiumlegeringer (Al) i marine konstruksjoner. En viktig hindring mot utvidet bruk av Al i marine applikasjoner er usikkerhet om korrosjonsegenskapene. Marine og offshore designkoder og standarder fokuserer på stål og gir ikke nødvendig informasjon om ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Multidisciplinary approach for spray icing modelling and decision support in the Norwegian maritime sector

Sjøsprøytising er en stor utfordring for maritime operasjoner i Arktiske havområder. Å forstå dette fenomenet er viktig i slike områder siden det utgjør en sikkerhetsrisiko og risiko for operasjoner for en stor rekke maritime aktiviteter slik som fiskeri, fiskeoppdrett, skipstransport, havvindmøl...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenAR – Framework for augmented reality in advanced maritime operations

Augmented reality, eller utvidet virkelighets teknologi (AR), gjør det mulig å legge digital informasjon inn i dine fysiske omgivelser ved hjelp av digitale briller. I maritime operasjoner må en bruker styre avansert utstyr samtidig som han eller hun følger med på det som skjer utenfor skipsbroen...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ship operational performance in following seas

Det er mye energi i havbølger, men hittil har lite blitt gjort for å utnytte bølgeenergien til å redusere energiforbruket til skip. Når et skip går i følgende sjø, kan motstand og energiforbruk øke eller minske avhengig av bølgelengden og skipets hastighet. Det kan også være vanskelig å styre ski...

Tildelt: kr 17,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

CCShip - Deploying Carbon Capture and Storage for ships to enable maritime CO2 emission mitigation

Som en effektiv transportmetode har sjøfart vært ryggraden i verdensøkonomien, og utgjør over 75% av den globale handelen per volum. Internasjonal skipsfart er derfor ansvarlig for 2% av de globale klimagassutslippene. For å oppnå målet i Paris-avtalen er det avgjørende å redusere utslipp av driv...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarTERA ADRIATIC, cooperAtion unDerwater foR effIcient operATions vehICles

ADRIATISKE Objektiv: • ADRIATIC-prosjektmålet er å utvide bruken av undervannsfarkoster (AUV, ROV) for å legge til rette for unnfangelse, planlegging og gjennomføring av operasjoner og oppdrag til sjøs og til havs. • Å redusere driftskostnadene, øke sikkerheten til oppgaver og involverte individe...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FlexiShape™ – Flexible patches for safe ship salvage

FlexiShape ™ er beregnet for reparasjon av skrogskader under vannlinjen fra grunnstøting, kollisjoner og ulykker. Foreløpig er bruk og kapasitet av FlexiShape™ basert på tidligere erfaringer kombinert med grove teoretiske estimater. For å utforske og dokumentere det fulle potensialet i FlexiShape...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime 5G

Med 5G vil mobilnettverk for første gang adressere bruksområder utover mobil tale og bredbånd for forbruker- og forretningsmarkeder. Eksempler på nye anvendelser for 5G inkluderer industrielle kontrollsystemer, helse, energi og transport. Siden 5G har målsetning om å tilby trådløs kommunikasjon s...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Vessel data and sharing for the machine economy

En felles datainfrastruktur for bruk ombord skip vil opprettes av Telenor Maritime og gjøres tilgjengelig for prosjektet i løpet av første halvår 2021. Videre vil en teknologi for deling av data mellom systemer og applikasjoner ombord på skipet bli valgt og implementert, og metoder for tilgangsko...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Automated safety solutions for passenger ferries

AutoSafe sin primære målsetning er å utvikle løsninger for autonom persontransport på sjø med liten eller ingen bemanning ombord. De siste 5-10 årene har verden vært vitne til en betydelig utvikling innen løsninger for autonome sjøbaserte transportløsninger. Et utviklingsløp hvor norsk maritim n...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

LIACi - Lifecycle Inspection, Analysis and Condition information system

Fjerninspeksjon i norsk havindustri ved bruk av video og kunstig intelligens Innovasjonsprosjektet LIACi skal utvikle et videobasert adaptivt beslutningsstøttesystem som tar teknologier for fjerninspeksjon ett steg videre inn i fremtiden. Bruk av videobasert fjerninspeksjon gir en rekke fordeler...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

REmote Drone-based ship HUll Survey

Det er et økende behov for fjerninspeksjons-tjenester, akselerert av COVID-19 pandemien og relaterte restriksjoner for reiser, for å inspisere skip og andre industrielle eiendeler. Regelmessige inspeksjoner er nødvendig for å sikre sikkerheten til eiendelene, for eksempel for å sikre at skipet er...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Low energy ships by combining innovative air-lubrication solutions with environmentally friendly anti-fouling coating

Luftsmøring, med sitt høye potensial for å redusere skipets motstand, har kommet mer og mer i fokus den siste tiden. Et luftsmøresystem injiserer luft under skroget og reduserer tettheten til vesken og reduserer friksjonen mellom skipet og vannet. Passivt luftsmøresystem kan brukes på små skip me...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Tandem Ocean Mapping

Tenk deg at du vil vurdere innvirkningen av klimaendringer på korallrev. Hvordan ville du gå fram for å kartlegge havbunnen regelmessig? ATOM-prosjektet utvikler et multi-robotsystem for kostnadseffektiv autonom kartlegging av havområder og undervannsstrukturer. ATOM kombinerer et autonomt overfl...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

TEL - Transformasjon til EL-båt

Miljø- og bærekraftaspekter for fritids- og yrkesbåter har et stort potensial knyttet til blant annet alternative fremdrifts-, skrog og fabrikasjonsløsninger. Hovedmålet med TEL-prosjektet er å realisere dette potensialet. Gjennom å evaluere og teste brukernes krav, industristandarder, tilgjengel...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ISPAS OMNIA - Neste generasjons fasestyrt multirolle radar

ISPAS OMNIA En ny elektronisk styrt tredimensjonal radar I 2013 startet ISPAS AS på et eventyr om å benytte moderne høyteknologi til å detektere olje på vann. Planen var å benytte fasestyrte antenner, en teknologi som benyttes av militære styrker rundt om i verden, på en måte som ingen hadde ten...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Brunvoll Contra Rotating Propeller on single shaft line for main propulsion

Brunvoll kontraroterende propell (CRP) i aksellinje, for skipsframdrift. En kontraroterende propell (CRP) består av to propeller som er plassert etter hverandre, og der hver propell roterer i motsatt dreieretning av den andre om en felles akse. En av hovedfordelene med et slikt propellsystem er...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

"Propulsion for the Green Future"

Prosjektet "Propulsion for the Green Future" har som målsetting å introdusere propulsjonssystem med redusert utslipp og lavere produksjonskostnader for mindre arbeids-båter, passasjerskip og fiskefartøy. I tillegg til å forbedre design, vil vi introdusere nye materialer for å redusere vekt og k...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

EMBLA - Effektiv og miljøvennlige bilfergealternativ

Biltrafikken langs norskekysten er i stor grad avhengig av ferger. En fergefri E39 har blitt foreslått, men utgiftene til å bygge denne er svært høye og dette vil også belaste bilistene med høye bompengeavgifter. Det er også en del skepsis til undersjøiske tunneller, i hovedsak på grunn av store ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime AutoCrane (MAC) – The ship crane that plans and executes loading and offloading autonomously

Autonome kraner må ha et adekvat nivå av forståelse av sine omgivelser og deres forhold til omgivelsene (situasjonsforståelse). Man kan si at for autonome kraner så må operatørens øyne erstattes av kamera og laser slik at kranens og omgivelsenes posisjon kan estimeres. I tillegg må kranen planleg...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Life Prediction and Health Monitoring of Marine Propulsion System under Ice Impact

Hovedmålet med HealthProp er å utvikle en digital tvilling plattform ved å kombinere smarte sensorer, datainnsamlingssystemer og feilsøkingsalgoritmer gjennom fysiske og data drevne modeller i skyen. Plattformen skal brukes til å overvåke fremdriftssystemene og «drive line» på skip som operer i A...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Assuring Trustworthy, Safe and Sustainable Transport for All

Autonome og utslippsfrie ferger kan løse både transport- og miljøbehov for byer og tettsteder. De kan også åpne nye områder for bærekraftig utbygging av boliger og næringsvirksomhet uten de store økonomiske og økologiske kostnadene knyttet til etablering av veier, broer og tunneler. Disse selvkjø...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ZeroCoaster (Zero-emission and standardized Coaster) -Universal short sea ship, zero emission ready by fuel flexibility and standardization

Den Norske nærskipsflåten har en gjennomsnittsalder på 28 år og står for 48% av all sjøtransport i Norge. Denne aldrende flåten er ikke utslippsfri. Regjeringen krever at drivhusgass-utslippene i Norge skal reduseres med 50% innen 2030. Disse kravene kan ytterligere strammes inn om noen år. Nullu...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Stabilized Platform for off-the-shelf inspection drones

I løpet av de senere årene har bruk av droner vist seg å være særdeles nyttige verktøy for inspeksjon av bygninger og infrastruktur. Utviklingen av hyllevare droner har vært formidabel, og det leveres nå systemer komplett installert med sensorer og programvare spesialtilpasset for ulike typer av ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OPENVR – Next generation virtual reality for human-centered ship design

Det er behov for å forbedre brukervennligheten til skip og arbeidsplasser på skip, for å redusere menneskelige feil og øke effektiviteten av skipets operasjoner. Human-centered design (HCD) kan bidra til å løse dette problemet ved å fokusere på (1) involvering av skipets sluttbrukere (dvs. skipsb...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Feasibility study of a concept for operating remotely controlled underwater vehicles from an unmanned surface vessel, phase 2.

Prosjektets formål er å etablere en konseptløsning for operasjon av fjernstyrte undervannsfarkoster fra ubemannede overflatefartøy. Prosjektet bygger videre på en mulighetsstudie som har sannsynliggjort konseptets gjennomførbarhet. Prosjektresultatet skal være tilstrekkelig for å kunne beslutte i...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Increasing Operational Efficiency by Retrofitting Sensor-Based Anti-Swing Technology on Offshore Cranes

Ideen med dette prosjektet er å bruke innovative styringssystemer og avansert sensorteknologi for å redusere installasjonstiden og kostnadene for havvindmøller ved å utvikle en bevegelseskompensert pile gripper (MCG) som gjør det mulig å installere offshore monopoler (MP) fra en dynamisk posisjon...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reduction of ship emissions using innovative surface structures to reduce friction

Motivasjonen for dette prosjektet er å hjelpe det maritime sektoren med å redusere utslippene betydelig fra skipene, spesielt havgående fartøyer, ved en praktisk og kostnadseffektiv metode som kan anvendes for både nybygg og eksisterende fartøy. Dette kan oppnås ved å redusere overflatefriksjonen...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Future Low-Emission Passenger Ships

LowPass er et innovasjonsprosjekt basert på samarbeid mellom Fosen Design & Solutions, Color Line, SINTEF Energi og NTNU. Målet er å utvikle nye konsepter og teknologiske løsninger for å redusere miljøavtrykket for passasjerskip. Prosjektet skal spesielt analysere muligheten for energimessig selv...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Metode for eksperimentbasert digital produktinnovasjon

I Norge har vi en sterk maritime næring der vår konkurranseevne er basert på dyp teknisk kunnskap, god kundeinnsikt, høy kvalitet og effektive arbeidsprosesser. DNV GL har en ambisjon om å være det ledende klassifiseringsselskapet i næringen, og betjener omtrent 20% av verdensflåten målt i tonnas...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken