508 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovation in Global Maritime Production 2020

Norway has a long tradition as a maritime nation in shipping, shipbuilding and maritime equipment manufacturing, and has retained a leading position globally at the start of the 21st Century. But with rising cost and increased competition from other natio ns, particularly in Asia, the industry is...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Study of the Effects of NOx Emissions Reductions from Ships on Fuel Consumption and other Emissions with Emphasis Particulates

Survey of Literature and other existing knowledge The literature study concentrates on particle formation from internal combustion engines especially after the combustion process. Emphasis will be put on how NOx and their reduction measures influence part icle formation. Investigation of growth...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reducing Impact from Shipping on the Environment

The project will encompass three activities Ship emission indicator Today's serious concern is on global climate and local air pollution in densely populated areas. This proposal will concentrate on ship emissions to the air. Special focus is on following items: - Decision on emission components...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Mikroorganismers nedbryting a hydrokarboner i olje og dettes påvirkning på drift, smørefilm og sikkerhet i marine innstallasjoner

Mikroorganismer som gjær, sopp og bakterier finnes over alt. De er naturlig til stede i alle miljøer, de fleste innenfor et temperaturområde mellom -20 - +80'C. Mikrobiell vekst i hydraulikkolje ombord på marine installasjoner er erkjent som et betydelig problem innefor den maritime næringen, båd...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi

I prosjektet skisseres et todelt utviklingsløp for å nå hovedmålsetningen om å bidra til å øke konkurranseevnen i Norges brønnbåtnæring. 1) Situasjonsbeskrivelse og scenariebygging Lovverket stiller strenge krav til utslipp fra brønnbåter samt desinfeks jon av lasterom/rørsystemer, mens oppdret...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optifoul Project

The roughness of the surface of the hull is one of the major factors that contribute to the overall fuel consumption of the vessel. Measurements of the hydrodynamic drag of different commercially available antifouling coatings have shown that surface roug hness between different antifouling syste...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision Support in LNG Supply Chains - Improving Shipping by Optimisation Based Decisions

The LNG supply chain is complex. The shipping part should be fully integrated in the planning operations in this value chain. Actors in the LNG business are facing considerable planning challenges; challenges which make use of dedicated decision support s ystems (DSSs) for commercial planning of ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NORTRASHIP - Norwegian Transformations in Shipping: The dynamics and competitiveness of the Norwegian maritime cluster

Norway is one of the world's leading maritime nations, with a role in the maritime industries that far exceeds what one would expect based on shares of world population or trade. The project analyses the factors that have enabled the country to attain thi s position, with particular emphasis on t...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Automatisk klassifisering og sortering av fisk i trål

Formålet med prosjektet er å utvikle et elektronisk system som registrerer, klassifiserer og sorterer fisk i en trål uten å påføre fisken skade. Systemet vil gjøre det mulig å velge ut fisk som skal fanges og slippe fri fisk som er uønsket. Systemet skal baseres på billedanalyse metoder som Scant...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimal fremstilling av rent vann for NOx-reduserende tiltak offshore og marint.

Ecowat AS skal levere ultrarent vann til injeksjonsformål i forbrenningsprosesser slik at NOx-utslipp blir betydelig reduserte. Ultrarent betyr tilfredsstillelse av de svært strenge kravene som gassturbin- og maskinleverandører stiller for å tillate vanni njeksjon. Anlegget ferdig oppskalert må k...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Servicefartøy for sikker, skånsom og kostnadseffektiv håndtering av havbrukskonstruksjoner

Utfordringene ved håndtering av havbrukskonstruksjoner øker ved at anleggene blir større og ved at produksjonen skjer på mer krevende og eksponerte lokaliteter. Kravene til fartøy og utstyr blir stadig større og en står nå i en situasjon der eksisterende fartøy og hjelpeløsninger har problemer m...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New International Training and Pre-Simulation Concept for Arctic Marine Operations - Phase 2

Prosjektet er en videreføring av Fase 1 som har resultert i grunnleggende nye algoritmer som danner basis for sanntids simulering av is. Algoritmene vil i fase 2 bli raffinert og tunet inn mot simulatoren. Validering av resultatene vil bli utført på tanks kip i is og i istank i Tyskland. Algori...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av kostnadseffektive båter i aluminiumspaneler

Gjennom et tidligere prosjekt, Alumarin, har 5 mindre bedrifter som leverer bruksbåter i aluminium til fiskeri og havbruk og Fjellstrand som storleverandør av passasjerkatamaraner, i samarbeide med Sintef/NTNU og aluminiumsindustrien innledet en kostnadse ffektivisering av byggeprosessen hvor det...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Propulsor/Hull Interaction. Efficiency, Cavitation and Noise

With continuously increasing requirements with respect to reduced emission and environment friendly deliveries the industrial sector of shipbuilding is facing ever more stringent market demands for the accurate prognosis and good documentation of fuel con sumption, emission, reliability, cavitati...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarCom - Bredbånd til sjøs, Internett for maritim, offshore og havbruks-virksomhet

MarCom tar utgangspunkt i Nærings og handelsdepartementets MARUT-IKT satsing, tilsvarende aktiviteter i ITS-Norges maritime faggruppe som igjen er forankret i nasjonal transportplan og det generelle behovet for bedre kommunikasjonsløsninger i norske farva nn og da spesielt i nordområdene. MarCom ...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av operasjonell treningsarena for opplæring av personell, utvikling og utprøving av skip, utstyr og operasjoner - ekstreme forhold

Et forskningsengasjement for å redusere risikoen for skader på mennesker, miljø og materiell og bidra til å styrke norske operatører og utstyrsleverandørers konkurranseevne ved avanserte maritime operasjoner under ekstreme situasjoner og forhold. Prosje ktet vil videre resultere i ny kunnskap f...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ship Propulsion in Extreme Seas

Design of ships and propulsion systems are currently based on analyses of the performance in calm water. The effects of waves and ship motions are mainly taken into account using crude safety factors. Increasing fuel costs, introduction of novel ship desi gns and propulsion systems, together with...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Competence Project for Conceptual Design Methods for Complex, Customized Ship

One of the main competitive advantages of the Norwegian maritime industry today is our ability to develop and deliver complex, customized ships with high quality and short lead times to the global market. To maintain and further strengthen this position, we need to be best-in-class to develop and...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support in maritime logistics - Coping with "comparative analysis" and "optimization based decisions".

Maritime transport thinking has traditionally been synonymous with sea transportation. Focusing the attention on intermodal maritime logistics may offer greater benefits to shipping companies and industry. This will enable them to extend their thinking in line with developments seen in industria...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FellowSHIP - Fuel Cells for Low Emission Ships

FellowShip is a joint industry R&D project to develop and demonstrate hybrid fuel cell power packs suitable for landbased, marine and offshore use. The power packs build on fuel cell technology in hybrid configurations with conventional engines, in combin ation with new electrical-, power electro...

Tildelt: kr 32,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Marine Electrical Power and Control Systems

During the last decade there has been a technology shift in marine power and propulsion systems from mechanical solutions to diesel-electric propulsion involving advanced computer-based control systems partly or fully integrated with each others. The ba sis for the application of the project is...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Investigating hydrodynamic aspects and control strategies for ship-to-ship operations

Applications of ship-to-ship operations for cargo transfer are expected to be increasing in the future. Export of Russian crude oil from Murmansk is based on ship-to-ship transfer from floating storage vessels. It is assumed that future development of Nor thwest Russian onshore and offshore field...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Use of adhesive polymer film as replacement for anti corrosion and anti fouling coating in a maritime environment

The idea behind the MARFILM project is to verify that adhesive polymer film can be used for corrosion protection purposes and replacement for antifouling coatings. This verification process is an essential part of the R&D project as there are no independ ent investigations of the corrosion prote...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimization of bottom trawl gear with respect to energy consumption.

The increasing oil prices and the minimal pricing on catch are making energy optimization a topic of current interest for the bottom trawling industry. Experiments with different trawl configurations in order to optimize the gear are both costly and time consuming. The consequence is that in orde...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Coping with Risk in Maritime Logistics - Managing vulnerability, risk and resilience in maritime logistics chains

Ship-owners being able to offer logistics services that cover the complete maritime logistics chain, including planning, control, management, improvement and optimization, brings new areas of opportunities, e.g. better control of resources and interfaces, but also increased vulnerabilities and r...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Use of Low Sulphur Heavy Fuel Oils

Background: The IMO MARPOL Annex VI entered into force on May 19th this year. These regulations imply that ships will have to either use low sulphur heavy fuel oil (LSHFO) or exhaust gas SOx cleaning when opertating inside sulphur control areas (Baltic fr om 2006, North Sea from 2007). This repre...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Lean Shipbuilding - Innovative shipbuilding in a Norwegian context

The research tasks are firstly to develop a context-based approach with the aim of improving the shipbuilding industry in Norway, secondly to use this new approach to identify and analyse the different factors leading to waste in shipbuilding production and thirdly to make for new tools and sys...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Strategic implications of network organisation and macroeconomic environment on maritime logistics STRATNET

The project analyses effects of network organisation and macroeconomic environment on maritime logistics. We define three part projects. (1) Study changes in the macroeconomic environment, both short-term fluctuations and long term growth focusing the ris k for deflatory development, growth and p...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Vestland