0 antall prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Digifood - Transforming the Nordic REKO-rings into a sustainable Digital Local Food System

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold