0 antall prosjekter

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordisk seminar om jorderosjon

Seminaret er utlyst på www.njf.nu

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NJF-seminar nr 434. Lavenergi og klimatiltak i landbruket. Framtidas krav til energieffektiv produksjon

Hensynet til klima vil sette krav til endringer i framtidas landbruksproduksjon, med økt fokus på karbonbinding og reduksjon i utslipp av klimagasser. Utfordringene er dels knyttet til utvikling og implementering av tiltak for å redusere utslippene av kli magasser og dels forsterke og utnytte de ...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Akershus