0 antall prosjekter

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

A Changing Global Development Agenda? - The 3rd Joint Nordic Conference on Development Research

The 3rd Joint Nordic Conference on Development Research is organized by the School of Global Studies in Gothenburg, 5-6 November 2015. These Nordic conferences originate in discussions between the Nordic Development Research Environments during the Norwegian national conference in 2006, then resu...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Vannets kretsløp: Kunnskapformidling om vann, klima, biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning, med basis i Folgefonnsenteret

Folgefonnsenteret skal etableres i Rosendal som et nasjonalt flaggskip for tverrfaglig forskningsformidling med fokus på globale miljøutfordringer knyttet til vann, klima, biodiversitet og bærekraftig forvaltning. Vannets kretsløp er det sentrale elementet som bringer tematikken sammen, og som og...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Establishment and the Operation of the Future Earth Norway Secretariate

Future Earth Norge sekretariatet er det nasjonale knutepunktet for det globale forskningsinitiativet Future Earth (www.futureearth.org). Future Earth er et 10-årig internasjonalt forskningsinitiativ for å frembringe kunnskap som kan gjøre samfunnet i bedre stand til å respondere på globale miljøu...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Ny-Ålesund forskningsuke i Tromsø i september 2015

Arrangementet Ny-Ålesund uken i Tromsø i september 2015 vil framme samarbeid og koordinering av forskningsaktiviteten i Ny-Ålesund på Svalbard. Forskningsuken består av følgende tre hovedaktiviteter: NySMAC (Ny-Ålesund Science Managers Committee) møte, Ny-Ålesund seminar og Ny-Ålesund Atmosfære S...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Dokumentasjon av Sur nedbørs virkning på skog og fisk (SNSF)

På slutten av 1960-tallet skrev den svenske biologen Svante Odén at luften inneholdt kjemiske stoffer som kom med nedbøren og forårsaket forsuring av elver og vann. Artikkelen ble startskuddet for en hel rekke hendinger, politiske tiltak og internasjonale reguleringer som ble avsluttet med at de ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Participation in European Association for Development Research and Training Institutes Executive Committee and other EADI activities.

The Norwegian Association for Development Research (NFU) has been a member of European Association for Development Research and Training Institutes (EADI)for several years. EADI has been existing for about 35 years and has members in almost al European countries. EADI organizes various conference...

Tildelt: kr 74 336

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

SINCIERE/CHINOR erfaringskonferanse 2015: Sino-Norwegian interdisciplinary environmental and climate research

Miljøforskning har stått sentralt i forskningssamarbeidet med Kina 25 år. I samarbeid med et sentralt forskningsinstitutt i Kina, Research Centre for Eco-Environmental Sciences (RCEES)/Chinese Academy of Sciences (CAS), har flere norske forskere fra bl annet Universitet i Oslo, CICERO, NIVA, NILU...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Formidling og koordinering av modellstudier av gasser i atmosfæren

Vi vil formidle resultatet av studier vi har gjort av klima-kjemi koblinger(s innvirkning pa? gasser og partikler i atmosfæren. Resultatene fra prosjektet er ventet a? gi informasjon om hvordan klima-kjemi koblinger i atmosfæren virker inn pa? endringer i forurensningsgasser som ozon, metan, kar...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Norsk medlemskap i Alter-Net og LTER

LTER-Norge: LTER: Se vedlegg til sluttrapport for en fullstendig beskrivelse av arbeidet med LTER. Det har vært arbeidet med å etablere et norsk LTER-konsortium siden oppstarten i 2014, og følgende institusjoner er med: NINA, NIVA, Nibio, UiO NHM og NTNU VM. Interessen og oppfølgingen fra de ul...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders 2015 og 2016

Future activities and operations in the Arctic call for a broad understanding of the opportunities and challenges to ensure sustainable development. Emerging Leaders calls for young professionals and Ph.D. students/post docs to meet with representatives from academia, business and the public sect...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Opprette nettverksamarbeide forskergrupper fra Europa, USA og Kina: Utvikling av CTMer for studier av klima-kjemi koblinger i atmosfæren

Basert på presentasjonene i forbindelse med workshopen som ble arrangert i Oslo 11 og 12 september i år (Workshop on CTM model development and climate-chemistry interaction studies) er det ønskelig med etablering av et nettverk blant forskere som gjør CT M modellering, hvor hensikten er å bestem...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Association of Polar Early Career Scientists (APECS) International Directorate Office - Shaping the Future of Polar Research

The project Association of Polar Early Career Scientists (APECS) International Directorate Office - Shaping the Future of Polar Research is a succession of the previous project APECS: Shaping the Future of Polar Research International Office funded by the Research Council of Norway from 2010 to 2...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

International Project Office for Integrating Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research

The International Project Office of the IMBeR (Integrated Marine Biosphere Research, tidligere kalt Integrated Marine Biogeochemistry Research)project works to ensure that IMBeR research moves forward and is acknowledged. It carries out the decisions of the IMBeR Scientific Steering Committee (SS...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

SØKNAD OM PUBLISERINGSSTØTTE, FORUM FOR DEVELOPMENT STUDIES

Forum for Development Studies er et tverrfaglig, internasjonalt tidsskrift med redaksjonell basis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Tidskriftet publiserer originale, fagfellevurderte artikler innen utviklingsstudier bredt definert. Redaksjonen er basert ved NUPI, og tidsskriftet utgis ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) - Norwegian Node.

Norge ble medlem av Global Biodiversity Information Facility (GBIF) i 2004 og etablerte den norske deltagernoden, GBIF Norge, ved UiO Naturhistorisk museum i 2005. Den norske GBIF-noden skal koordinere GBIF aktiviteter i Norge og bidra til mobilisering og publisering innen GBIF nettverket for pri...

Tildelt: kr 23,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2017

Sted: Oslo