0 antall prosjekter

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

The Multilateral System and the Development-Security Nexus

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

The effects of post-war aid: a comparative analysis

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Productive or destructive peace? Multilateral institutions in peace building

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

The Multilateral System and NGOs: Exploring Roles, Relations and Impact in Development

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

The influence of private actors on the multilateral system

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Policy regimes, Efficiency and Distribution

Som følge av økende internasjonal integrasjon utfordres nasjonal styring av frie strømmer av varer, kapital og teknologi. Forskjeller mellom nasjonale reguleringer kan skape "reguleringskonkurranse" ved at land med mindre strenge reguleringer tiltrekker s eg produksjon eller kapital. En frykt er ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Partnerships for development

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Global governance in the southern tier: Multilateral co-ordination in the Caucasus and Central-Asia

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

International Development Assistance: The UN Contribution

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Aid, Policy and Peace: Multilateral Development Assistance and Conflict Prevention

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Between Emergency and Development: The Role and Experiences of the Multilateral System

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Vestland