1 027 antall prosjekter

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Selvbetjente kommunale løsninger i Follo

...i Follo (Folloportalen) og dekke en befolkning ca. 120 000 innbyggere i tillegg til det...ved at innbyggere og næringsliv "overtar" deler av saksbehandlingsarbeidet -...drift av fagsystemer og andre felles løsninger tvers av kommunegrensene Både offentlige og...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Drone logistics - the safe and sustainable way

...for deling av erfaring og data fra droner området innenfor miljørettet aktivitet....ved å skape en møteplass med faglig innhold dette temaet. Ingen andre steder i Norden er...invitert til konferansen og vi legger stor vekt nettverksbygging i løpet av dagene sammen....

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Agder

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Sigarettrøyk og helseplager hos ungdom; en prospektiv studie. Ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, UNG-HUNT

...har sigarettrøyking hos ungdom økt. Jenter røyker mer enn gutter. Dette er et...arbeid og for å avklare sigarettrøyks effekt helseplager i ungdomstiden. Kjønnsforskjeller...gikk i ungdomsskolen i 95/97, UNG-HUNT2000/O1, går nå. Dette blir også en ny tverrsnittsstudie...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

H2020 CALL: The changing Cryosphere: Uncertainties, Risks and Opportunities. Research and Innovation & Climate action.

...Arctic (Research and Innovation action) Lead UiT: Rasmus G. Bertelsen, Professor of Northern...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

TUNDRA schoolnet

...som lever i nordområdene. Prosjektet foregår 5-7 trinn på barneskoler i Norge og Russland....artssammensetning og viktige økosystemprosesser den arktiske tundraen: 1. Se rovdyrene!...innebærer, og samtidig gitt nye perspektiver kvalitetene i naturen rundt dem....

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

EUNETTVERK-EU-nettverk

FINN-EU

...vil det være naturlig at relevante fag-NCPer overtar ansvaret med å rådgi deltakerne inn mot...forankring, spredning av resultater, og læring ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

EN REISE I REALFAGENES VERDEN

...seg med. Dette vil oppnås ved å sette fokus miljøvennlig teknologi i Norge, og vise frem...seg med. Filme n vil være en historie om to jenter som legger ut en reise i Norge. Deres...Når de benytter seg av ulike transportmidler reisen starter de kanskje med å ta fly, men...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene

...etablering av nevnte senter med hovedsete ved UiT i Narvik. Etablering av et dedikert BA-senter...i nord. Senteret vil fysisk være lokalisert ved UiT i Narvik, men vil ha forgreininger gjennom...og realisere et slikt senter, vil miljøet v/UiT i Narvik samarbeide med SINTEF, Norut, andre...

Tildelt: kr 27,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Nordic Startup Awards - En samlende faglig arena for norske teknologigründere

...networking og kompetanseheving tvers av disipliner som informatikk,...etterfølgende sosialt arrangement, med fokus kunnskapsutveksling, networking og...profil. Nærmere 10 land vil være representert konferansen, herunder inviterte gjester fra...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Scandinavian Conference on Image Analysis 2017

...konferansen i Tromsø, i samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet. Robert Jenssen...og AI med hensyn til prediktive modeller basert nevrale nettverk (såkalt deep learning). SCIA...og utgifter til hotell. Konferansen arrangeres Scandic Ishavshotell, og medfører utgifter til...

Tildelt: kr 99 257

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordisk formuerett - rett, språk og fellesskap

...og delmål i prosjektet har vi valgt å fokusere nettverkstiltak som legger til rette for at...og nettverksbygging hvor vi skal delta andres arrangementer og dels aktiviteter rettet...Københavns universitet som skal avholdes ved UiT høsten 2023. Dette arrangementet har både en...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

NORWEGIAN RESEARCH NETWORK IN MATHEMATICAL MODELS IN GEOPHYSICAL FLOWS, IMAGE AND SIGNAL PROCESSING, TOPOLOGY AND GEOMETRY

...University of Oslo (UiO), University of Tromsø (UiT), Norwegian University of Science and...in Image and Signal Processing (UiB, UiO, NTNU, UiT, UiS, HiT); *WP3. Topology and Geometry (UiB,...training. Special attention is paid to the recruiting program both at master and bachelor level...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn

...e plassen estetikken får i dannelsesprosjektet, bekostning av rasjonaliteten og den kritiske...fra universitetet, b) Kan det at kvinnen overtar gutten plass i den moderne iscenesettelse av...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Fiskeslam for eksport og i økologisk jordbruk?

...økologisk produksjon. Det står imidlertid ikke EU's liste over organiske gjødselprodukter og...godkjent for bruk i økologisk jordbruk. Norge overtar stort sett EU’s regler for økologisk...Prosjektet har også et visst fokus økologisk jordbruk. SEA2LAND-Norge vil fokusere...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Microalgae vertical flux in the Svalbard seasonal ice zone RiD ID 10889 and 10900

...Tobias Vonnahme (owner for RiS project 10889, UiT), Ulrike Diedrich (UiT), and Josef Elster...

Tildelt: kr 64 720

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Geofaredagen 2021

...is arranged by the Department of Geosciences, UiT The Arctic University of Norway in Tromsø. The...event is set for 19-20 October 2021, hosted by UiT at the Scandic Ishavshotel in Tromsø. UiT and...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mathematical Aspects of Information Transmission: Effective Error Correcting Codes

...departments of mathematics at IIT Bombay, and UiT - The Arctic University of Norway (UiT-AUN)....at IIT Bombay, will hold positions at UiT-AUN during parts of the period. In addition...matematiske instituttene ved IIT-Bombay og ved UiT-Norges arktiske universitet. Samarbeidet har...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Implisitt: Avdekking av Kjønnspartiskhet i akademia med fokus på filosofi.

...I forskningsgruppen i feministisk filososfi Institutt for filosofi og førstesemesterstudier...ved Senter for Kvinne og Kjønnsforskning ved UiT. Prosjektet består av ulike tiltak som har som...i fem aktivitetsklynger som er basert NFRs anbefalinger og resultater fra Prestisje...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - TTO Nord 2008

...i kontakt med fakulteter og institutter ved UiT og avdelinger ved UNN. Nasjonalt senter for...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Spillexpo - Norges første spillmesse

...vil være den første dedikerte spillmessen norsk jord. Spillexo vil ha en bred...12-40 år. Det vil også være et sterkt fokus å tiltrekke jenter og kvinner. Dette søkes...Disse vil presenteres for et separat område messen (med aldersgrense), hvor fokuset vil...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sami diedalas aigecala - vitenskapelige tidsskrifter

...Institutt (NSI) og Universitetet i Tromsø (UiT) vil videreføre arbeidet med å gi ut Sami...manusskriptene sk al helst være skrevet direkte samisk, dvs. ikke oversatt. Redaksjonskomiteen...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i informatikk, UiO

...midler til studentstipend. De 48 studieplassene forskerlinjepilotene fordeler seg på UiO (10...(15 studentstipend), NTNU (10 studentstipend), UiT (6 studentstipend) og NMBU (7 studentstipend)....

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i rettsvitenskap, UiB

...midler til studentstipend. De 48 studieplassene forskerlinjepilotene fordeler seg på UiO (10...(15 studentstipend), NTNU (10 studentstipend), UiT (6 studentstipend) og NMBU (7 studentstipend)....

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i veterinærmedisin, NMBU

...midler til studentstipend. De 48 studieplassene forskerlinjepilotene fordeler seg på UiO (10...(15 studentstipend), NTNU (10 studentstipend), UiT (6 studentstipend) og NMBU (7 studentstipend)....

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Akershus

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Sosiale medier og internasjonale tiltak for realfagsformidling

...sosiale medier. Vi vil sette spesielt fokus hvordan PROREAL og realfagsformidling kan...tgrupper generelt, og barn, ungdom og jenter spesielt. Prosjektet vil også gjennomgå...og analysegrunnlag for norsk innsats dette feltet. De ulike prosjektene vil bli...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing Knowledge on Methane in the Arctic (AKMA): Norway-USA Collaboration

...(CAGE), at the Department of Geosciences, UiT-The Arctic University of Norway in Tromsø, and...PhD levels beyond 2022 and be included in the UiT course catalogues, offered every second year....is affiliated with CAGE (http://cage.uit.no), a SFF Centre of Excellence, conducting...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i ingeniørvitenskap, NTNU

...midler til studentstipend. De 48 studieplassene forskerlinjepilotene fordeler seg på UiO (10...(15 studentstipend), NTNU (10 studentstipend), UiT (6 studentstipend) og NMBU (7 studentstipend)....

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan vil bruk av AI i kunderelasjonen påvirke Sparebanken Sør sin evne til å opptre som en etisk, samfunnssansvarlig relasjonsaktør

...og belyse hvilke verdier som eventuelt står spill når algoritmene overtar sentrale...- hva skjer da? Hva gjør teknologien med oss? hvilken måte kan dette være etisk problematisk?...AI. Selskaper som skaper teknologi må også ta seg et større ansvar for fremtiden....

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Straumar i fjorden; Formidling av forskingsaktivitetar innafor marinøkologi og havbruk i Hardangerfjorden

...og kystdepartementet legg no sterkare vekt at forskingsaktivitetar og resultat i marin...film og andre formidlingsprodukt basert tidsaktuelle format, retta mot barn, unge og...åra har vi sett at det er ei overvekt av jenter som fattar interesse for realfaga innafor det...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Vestland

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i medisin og odontologi, UiB

...som ble etablert i 2002. De 53 studieplassene forskerlinjen i medisin fordeler seg på...studentstipend), NTNU (12 studentstipend) og UiT (6 studentstipend). Driften av forskerlinjen...

Tildelt: kr 32,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2026

Sted: Vestland