0 antall prosjekter

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Empowering small-scale farmers: towards the SDGs through participative, innovative and sust. livestock and poultry value chains

Det overordnede målet for prosjektet er å forbedre produktiviteten og kvaliteten på lokale husdyr- og fjærkreverdikjeder (LPVC). Prosjektet har evaluert LPVC i Ghana, Kenya og Senegal. Den planlagte tre-dagers workshopen i Senegal ble kansellert på grunn av COVID-19 reisebegrensning, og isteden ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate

HimalConnect har undersøkt kunnskap om miljøforvaltning og handlingsstrategier i møte med naturkatastrofer og klimaendringer i buddhistiske samfunn i Himalaya. Limi i Nepal og Punakha i Bhutan har de siste årene blitt utsatt for klimarelaterte naturkatastrofer som flom fra smeltende isbreer (GLOF...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Child care for childhood and business development

Om betydningen av barnehager for barns utvikling og mødrenes forretningsutvikling Kan støtte til barnehage forbedre (i) skoleresultater for barna og (ii) forretningsresultater for mødrene? For å kaste lys over disse spørsmålene, har vi gjennomført et felteksperiment i samarbeid med BRAC Uganda...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Refugee Education: Building Durable futures

Utdanning står sentralt i situasjoner med krise og konflikt, som et middel for å beskytte barn og unge på kort sikt, og for å bidra til fredelig sameksistens på lengre sikt. Men hvordan kan utdanning bidra til en trygg framtid for individer og samfunn, når det hersker stor usikkerhet om hvor denn...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Endocrine Disruptors in Indian Food: minimizing children exposure and fostering a safer space for agriculture and food market

Forskning viser at India er en global "hotspot" for kjemisk forurensing, deriblant flere hormonforstyrrende stoffer (EDCs) av stor bekymring. Hormonforstyrrende stoffer kan være helseskadelige og forårsake negative konsekvenser for sosial og økonomisk utvikling. Kliniske effekter kan oppstå ved k...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Fragile states and violent entrepreneurs: conflict, climate, refugees

Økt forståelse for hva som kan gjøres for å stabilisere Sahel-regionen er en forutsetning for å reagere effektivt på en av de viktigste utfordringer for utvikling og menneskelig sikkerhet. Basert på studier fra Mali, Libya, Niger og Mauritania, vil FRAGVENT bidra med kunnskap for å håndtere disse...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Suitable seeds for food security in fragile states

Med hurtige endringer i klimatiske forhold er verdens befolkning enda mer avhengig av dugelig såfrø for å opprettholde matsikkerheten. Jordbruket trenger tilgang til et mangfold av såfrø for å utvikle og videreutvikle matplanter som tilpasser seg miljøutfordringene; sykdom, skadedyr og effekten a...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The Impact of Security Force Assistance on State Fragility

SFAssist fokuserer på internasjonal assistanse knyttet til kapasitetsbygging innen sikkerhetssektoren, security force assistance (SFA). SFA gis til land i det globale sør for å håndtere utfordringer som opprør, terror, organisert kriminalitet og ukontrollert migrasjon. SFA er ofte framstilt som e...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Creating a political and social climate for climate change adaptation

I kommende tiår vil klima-endringer føre til økt hyppighet og intensitet av flom, tørke og ekstreme vær-episoder. Etterhvert som de mest utsatte områdene av verden blir mer og mer ugjestmilde, vil vi se et betydelig omfang av fordrevne mennesker i utviklingsland. I dette prosjektet har vi vurdert...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Women on the Bench: The Role of Female Judges in Fragile States

Sidan 1970-talet har talet på kvinnelege dommarar gått dramatisk opp. Overraskande nok, er andelen kvinnelege dommarar ofte høgare i post-konflikt land enn i meir etablerte demokrati. Dette prosjektet undersøker om brå politiske omveltingar kan skapa handlingsrom for kvinner som gjer det enklare ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Social media in armed conflict: The case of Myanmar

I 2018-21 samarbeidet Institutt for fredsforskning (PRIO) med Myanmar Institute for Peace and Security (MIPS) om å overvåke sosiale medier i Myanmar, intervjue brukere av sosiale medier, bygge en database om væpnet konflikt og analysere bruk av sosiale medier i væpnet konflikt. Våre funn: Funn...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Addressing Local Barriers to Inclusive Education for Children with a Disability in the Sahel

Forskningsprosjektet «Inkluderende utdanning for barn med funksjonsnedsettelser i Sahel» ser på utfordringer og muligheter for barn som lever i fattige, sårbare og konfliktfylte land. Prosjektet tar utgangspunkt i bærekraftsmålene om utdanning for alle, for å nå disse må man finne løsninger for d...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The Role of Tax Havens: In Global Governance and Regulation; In the External Financial Equation for Economic Development

-This project demonstrates the massive scale of resource loss from developing countries and the role of tax havens in facilitating these financial outflows. The project is organized in three parts: an estimation of net resource transfers from developing countries incorporating illicit and unrecor...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2021

Sted: Vestland