0 antall prosjekter

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Begynnaropplæring og tilpassa undervisning. Eit paraplyprosjekt ved Høgskolen i Volda.

Forskingsprosjektet sitt hovudtema er begynnaropplæringa sett ut frå prinsippet om tilpassa opplæring. Begynnaropplæring er gitt ei vid tyding, i prinsippet femner den om all opplæring elevane får dei tre til fire første åra i grunnskulen. Omgrepet tilpas sa opplæring er gitt den tydinga som er n...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Møre og Romsdal

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Profesjonell identitet mellom tradisjon og fornying

Prosjektet rettar seg mot nokre av dei største profesjonsgruppene i velferdsstaten. Korleis den profesjonelle yrkesutøvaren blir danna og korleis profesjonen blir oppfatta har mykje å seie for utøvinga av yrket og for evna til å endre seg i forhold til ny e oppgåver og utfordringar. Desse spørsmå...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Møre og Romsdal