0 antall prosjekter

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Analysis of novel biological functions of the liver X receptor (LXR)

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

The fundamental molecular mechanisms regulating meiosis checkpoints in fission yeast

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Xenotransplantat forkastelse i en gris-til-human in vitro modell: betydning av naturlig forekommende antistoffer

Organtransplantasjon er den beste og ofte eneste behandling ved langt framskredet organsvikt. Det er en økende mangel på organer og stadig flere pasienter dør i påvente av tilgjengelig organ fra human donor. Alternative behandlingsformer er derfor nødvend ige, hvorav xenotransplantasjon er en fra...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Protein - ligand interactions: family-based drug design strategies

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Toll-like receptors: sensors for pathogens and endogenous ligands in the innate immune system

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Allogeneic stem cell transplantation, mechanisms of graft adaptation and role in treatment of malignancies

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Interactions between the mitogen-activated protein kinase pathways and the cAMP-dependent protein kinase pathways

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Genregulering i biologiske responsar: Fokus på gastrinresponsar i nevroendokrine celler i mage-tarmkananlen

Gastrin er ein sentral regulator av funksjon og vekst av mageslimhinne og er postulert å spela ein rolle i autokrin vekstregulering av gastrointestinale kreftsvulstar og stamcelle-deriverte kreftsvulstar. Prosjektet vil bruke DNA mikroarray teknologi og datavitenskapelege metodar til genom-skal...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Strategies for disruption of a cAMP-PKA-Csk inhibitory pathway assembled in lipid rafts that regulates Src-kinase signaling

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

The role of T cell specific adapter protein in T cell activation and autoimmunity

...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Pheromone induced DNA release in Streptococcus pneumoniae

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

X kromosom inaktivering og fenotype

Kvinner har to X kromosomer, mens menn bare har ett. Som en kompensasjon for dette skjer det under embryogenesen en permanent og tilfeldig inaktivering av det ene X kromosom i somatiske celler hos kvinnelige pattedyr. Kvinner er derfor mosaikker for to po pulasjoner celler, en hvor det paternelt ...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Mucosal Vaccinology and Immunotherapy (General team support application for LIIPAT)

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

STAMCELLER-Stamcelleforskning

National network for stem cell research

...

Tildelt: kr 20,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Primær og sekundær osteoporose (OP) studert ved hjelp av genekspresjonsprofilering i ben

Prosjektet tar sikte på å kartlegge de molekylære mekanismer som ligger bak utvikling av postmenopausal osteoporose (OP). OP rammer nær halvparten av norske kvinner over 50 år og nær 50 % vil erfare minst en fraktur i løpet av livet. Parathormon (PTH) sti mulerer sterkt bennydannelse og arbeidshy...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Genekspresjonsanalyser i lymfomer; identifisering av diagnostiske markører og kandidatgener for terapi

I den vestlige verden dør 1 av 5 mennesker av kreft og i så måte er det en sykdom som angår alle. Kreft oppstår når en individuell mutant celle begynner å vokse og dele seg på bekostning av sine naboer, noe som til slutt vil ende med at hele organismen dø r. For å identifisere spesifikke terapeut...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Identifisering av nye målgener for transkripsjonsfaktoren Pax6

Pax6 er en transkripsjonsfaktor som er veldig godt konservert gjennom evolusjonen. Pax6 uttrykkes i sentralnervesystemet, nesen, øyet og bukspyttkjertelen i embryoet hos virveldyr. Uttrykket vedvarer i endel organer hos voksne individer. Viktigheten ved a t Pax6 uttrykkes korrekt illustreres best...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Genetics and functional genomics of Celiac Disease

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Roles of the phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase, Fab1, in intracellular trafficking and cell signalling

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Naturlig immunforsvar mot infeksjoner og kreft

Natural Killer celler og makrofager er viktige i forsvaret mot mikrobielle infeksjoner og mot kreft. Disse cellene er utstyrt med reseptorer som gjør det mulig for dem å gjenkjenne celler som er forandret ved infeksjon eller transformasjon. Et hovedmål me d prosjektet er molekylær karakterisering...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Dynamics of nuclear function

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Measuring the dynamics of molecular motors inside mitotic spindles

Cell division is a very dynamic process during which the internal architecture of higher cells is completely reorganized. A highly dynamic supra-molecular machine, the mitotic spindle, self-organizes around chromosomes and transports them to the two daugh ter cells. Several molecular motors play ...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Ukjent Fylke

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Modulation of chemokine expression: A potential therapeutic target in chronic inflammatory diseases

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Troybodies - en ny strategi for effektive vaksiner. Induksjon av CD4+ og CD8+ T celle responser

Troybodies with specificity for APC (IgD and MHC class II) have been shown to improve T cell activation in vitro and in vivo. However, these Abs are for various reasons, not optimal for in vivo function. The project wants to extend th e Troybody strategy by making Troybodies ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Development and application of RNA interference technology for understanding the regulation of key somatic maintenance functions in honeybee

Due to its social attributes, its learning capabilities, and several facultative physiological and behavioural traits under social control, the honeybee provides opportunities for cutting-edge research not possessed by the Drosophila, Caenorhabditis elega ns, zebrafish and the mice systems. The h...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

The role of T cell specific adapter protein (TSAd) in the regulation of T cell activation

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Vesicular Phospholipidgels for studying passive diffusion of drugs through epithelia

Aim of the project is to evaluate a novel in-vitro model for screening of passive diffusion of drugs through epithelia, on first instance the intestinal epithelium. To establisli and test a vesicular phospholipid gel (liposome)-based drug permeability mod el. To measure the permeation rate of dru...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Cloning, overexpression and spectroscopic characterisation of neuronal Nitric Oxide Synthase (nNOS) mutants

The aim of the project is to investigate the reaction mechanism of the important enzyme neuronal Nitric Oxide Synthase(nNOS). nNOS catalyses the oxidation of 1-arginine by molecular oxygen to citrulline and the important signalling molecule NO. The reacti on cycle is proposed to include many inte...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Identifisering av sykdomsdisponerende gener ved multipel sklerose i GAMES-prosjektet (Genetic Analysis of Multiple Sclerosis in EuropeanS)

MS er en betennelsessykdom i sentralnervesystemet. Sykdommen er en hyppig årsak til invaliditet hos unge voksne. Sykdomsårsaken er fortsatt ukjent, men alt tyder på at flere gener bidrar til sykdommen. Identifikasjon av sykdomsdisponerende gener vil peke direkte på proteiner som er aktører i syk...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Transcriptional regulation and signal transduction in control of steroidogenesis

Nuklear hormon reseptorer er involvert i utvikling, homeostase og sykdom. Steroidogen faktor 1 (SF-1) er en orphan nuklear reseptor som er essensiell for endokrin utvikling og steroidhormonsyntese. Overføring av hormonelle signaler til transkripsjo nsmaskineriet involverer en rekke faktore...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland