41 709 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av beslutningsstøttesystem for forbedring av laksens vekst gitt faktiske omgivelser

Hva er den optimale måten å produsere laks på? Dette er omfattende spørsmål, som man vil få svært ulike svar på hos ulike oppdrettere. Burde man fôre mest mulig tidlig på dagen? Burde man splitte fiskegrupper? Er det nødvendig å overfôre for å sikre best mulig vekst? Oppdrettere står ovenfor valg...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INSIGHT: Automated retinal imaging and diagnostics

Oivi er et retina-kamera som er enkelt å bruke. Det gjør automatisert bildeopptak og diagnostisering mulig ved bruk av kunstig intelligens, og skal kreve minimalt med trening av helsepersonell for riktig bruk. Det er ikke behov for pupilledilatasjon, og scanningen av netthinnen er gjort på mindre...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Brukervennlig, smart og robust 3D kamera med skybaserte tjenester

Formålet med Intelli3D var å ta frem en serie nye innovasjoner både på produkt og tjenestesiden som vil muliggjøre en automatiseringsrevolusjon for SMBer og netthandelsmarkedet. Ved å utnytte de siste forskningsresultatene innen kamerateknologi og maskinlæring, har Zivid i samarbeid med SINTEF ut...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Arctic Warrior Experiment 2019

Innovasjonen radar-på-ski realiserer radar- og antennesystem integrert på ski som visualiserer snølag og assosierte snøskredfarlige svake lag. Innovasjonen vil også medføre svært store datamengder om snøforhold noe som vil kunne benyttes til blant annet trygg militær tropp- eller maskinell transp...

Tildelt: kr 24 622

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

INDNOR-India-programmet

Travel support to expand Indo-Norwegian research cooperation

Our aim to share experience and achieve better connection between NTNU (Marine Technology) and National Centre for Antarctic and Ocean Research (sea ice studies in relation to climate change) by participating in the Goa event in order to develop joint proposals for further collaboration related t...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ISSW - The ISSW (International Snow Science Workshop) is the world’s largest conference on snow and avalanches.

Innovasjonen radar-på-ski realiserer radar- og antennesystem integrert på ski som visualiserer snølag og assosierte snøskredfarlige svake lag. Innovasjonen vil også medføre svært store datamengder om snøforhold noe som vil kunne nyttes til blant annet skredvarsling og klimaforskning. Innovasjonen...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Testing of Learning Robots

Fremtiden til industrielle roboter er rotfestet i utviklingen av roboter som kan samarbeide og lære i samspill med mennesker. Disse samarbeidende robotene må ha evnen til å forbedre og utvikle seg gjennom bruk av maskinlæringsalgoritmer. Det er utfordrende å trygt kontrollere og teste læringsevne...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Human Body Simulation Technology - PhD Study

Medisinsk simuleringsteknologi har kommet langt de siste årene, og fremtiden ser enda mer spennende ut. Laerdal Medicals utstillingsdukker har vært et avgjørende verktøy for læringsapplikasjoner i helsevesenet, og dette doktorgradsprosjektet har utforsket måter å ta dem til neste nivå. Ved å bruk...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

A Simulator Approach for Ship Hybrid Power Plant Concept Studies

De strenge reglene og forskriftene for utslippsreduksjon og effektivisering driver maritime næringer mot grønnere og mer energieffektive løsninger. Det batteribaserte hybridkraftsystemet anses som en lovende løsning for ulike fartøytyper ut av ulike alternativer. Med tillegg av energilagring (bat...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestfold

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine learning algorithms for operational ship detection in synthetic aperture radar images

Prosjektet vil utvikle nye og forbedrede metoder for automatisk skipsdeteksjon og uthenting av informasjon om skip og deres bevegelser fra bilder tatt av satellittbårne radarinstrumenter. Skipsdeteksjon er hovedfokus, men bestemmelse av informasjon om fartøyets type, størrelse og retning er en na...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

When default is not default: Solutions to the replication crisis and beyond

Funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) er en svært utbredt metode for å studere hjernens funksjoner både i friske personer og i pasienter med lidelser som kan påvirke hjernens struktur eller funksjon. Utviklingen av fMRI for over 25 år siden var en milepæl i hjerneforskning, og har ført til ...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Metrological texture analysis for hyperspectral images

Tekstur finnes overalt i hverdagen. Når vi er i en klesbutikk kan vi skille to hvite skjorter fra hverandre, hvilken som er laget av silke og hvilken av lin, uten å måtte ta på dem. Modenheten til en frukt kan også bestemmes av dens tekstur. I tillegg til disse daglige oppgavene er tekstur også b...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A lifespan perspective on mental illness: toward precision medicine using multimodal brain imaging and genetics

Målet med prosjektet "LifespanHealth" var å fremskaffe mer kunnskap om hjerneendringer ved alvorlige psykiske lidelser i ulike faser av livet, og utvikle nye verktøy for tidlig oppdagelse og forebygging av sykdom. Hva skjer i hjernen når psykiske lidelser utvikler seg? Kan hjerneavbildning bruke...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AILARON Autonomous Imaging and Learning Ai RObot identifying plaNkton taxa in-situ

AILARON utviklet et nytt mobilt robotverktøy: et lett autonomt undervannsfartøy (LAUV) utstyrt med banebrytende bildebehandling og analytiske evner. Dette avanserte systemet validerte konseptet med å karakterisere biotaen i den øvre vannsøylen ved å bruke intelligent prøvetaking om bord, rettet m...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Are Computer Simulations Misleading Us About the Pathobiology of Cerebrovascular Diseases?

Det er estimert at 5% av befolkningen har ballongformede utposninger på blodårene i hjernen. Disse kalles aneurismer og er sprøere og tynnere enn friske blodårer. Hvis den sprekker, fører det til en spontan hjerneblødning. Denne typen hjerneslag er blant de dødeligste formene for slag, og skjer h...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Novel Image Processing Algorithms for Automatic Detection of Colon Cancer

Målet med dette doktorgradsprosjektet er å utvikle en programvare bestående av algoritmer som vil være i stand til å automatisere screeningprosedyrer for koloskopi. Algoritmene vil etter hvert kunne analysere videoopptak fra koloskopier via en trådløs kapselendoskopi (WCE). De utviklede algoritme...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Building site inspection supported by AR

I næringslivet, godkjente og sertifiserte produkter er sentralt for å lykkes. En av DNV GL sine virksomheter er produktsertifisering, inkludert sertifisering av utviklingen av skip fra design til drift. BUISAR støtter en fase av denne utviklingen. Mens skipet er under bygging, besøker DNV-GL sin...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CCSF-Quality: Defining new Chromatic Contrast Sensitivity Functions for improved quality assessment and quality enhancement

Det menneskelige synssystemet har lenge vært et inter-disiplinært forskningsområde for felt som psykologi, kognitiv vitenskap, nevrovitenskap, men også for forskere innen felt som maskinsyn, bildebehandling, og fargevitenskap. Forskning på forskjellige aspekter relatert til kontrast i bilder (som...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Innlandet

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Visual Exploration in Visualization Space

Visualisering er å omforme data fra tall til lesbare bilder, og har vist seg å være en uunnværlig del av data-analyse innen mange forskningsfelt. Visualisering kan finnes over alt innen, forskning, teknologi, økonomi, og mange flere områder. Det er et særdeles effektivt verktøy for å forklare kom...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Interactive digital map of the last Ice Age in the Barents Sea

ICEMAP er et interaktivt, nettbasert kart over fortidens isdekke i Skandinavia. Kartet skal brukes til illustrere isens utbredelse gjennom siste istid. Kart over isens bevegelse, tykkelse, trykk, fremvekst og tilbaketrekning vil bli utviklet basert på forskning og numeriske datamodeller produser...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NAERINGSPH-Nærings-phd

Real time simulation enhancement of drilling operation measurements

En kommersiell versjon av modellen er ferdig og er blir kjørt som en digital tvilling i MPD opersioner. Modellen har da som formål å estimere trykket i bunnen av et borehull samt å sende styresignaler til utstyr på toppen slik at trykket nede i brønnen også kunne kontrolleres. Resulateter fra dis...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Agder

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Measuring and Understanding Visual Appearance

Mennesker har en fantastisk evne til å identifisere hvilket materiale en gjenstand er laget av, bare ved å se på den (for eksempel metall, plast, gummi, tre, glass eller tekstil). I tillegg kan vi ofte bedømme viktige materialegenskaper kun basert på objektets visuelle utseende, for eksempel hvor...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Innlandet

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Trans-Atlantic Consortium in Computational Neuroscience

NeuroComp ønsker å utvikle et samarbeid mellom ledende forskere i Norge og California innen nevrovitenskap og beregningsorientert biologi. Hjernen sin kompleksitet krever at tilsvarende komplekse matematiske og beregningsorienterte metoder blir utviklet, så vi kan forstå hvordan hjernen oppfatter...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital heartbeat: A novel ICT paradigm for patient-tailored cardiology

Cardiac disease represents one of the major health challenges in society. It is a significant contributor to death and decreased quality of life, while incurring massive health care costs throughout Norway and the Western World. The management of cardiac disease progression is a major part of thi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

In silico Pathology - Improving diagnosis by utilizing big data and software-driven automation of pathology

The main project is all about researching and develop ICT solutions to supplement or replace methods in pathology to increase productivity and identify computer based prognostic biomarkers based on Big Data produced by digital pathology. It is generally accepted that most prognostic studies suffe...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ShapeCrafter 3D

ShapeCrafter 3D er et nytt full farge 3D kamera som muliggjør sanntids 3D avbildning i HD oppløsning med ultra-høy presisjon (µm området) i et stort synsfelt. Dette er unikt i verdenssammenheng, da det blant eksisterende kameraer på markedet i dag alltid er et kompromiss mellom en eller flere av ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9432 High performance data reconstruction equipment for longterm archived digital content from film

Piql's visjon er "to reshape ultra-secure digital preservation". Vi har de siste årene utviklet avansert og innovativ teknologi som muliggjør leveranse av sikker og migrasjonsfri langtidslagring av verdifulle data som en tjeneste; "Piql Preservation Services". Piql bruker fotosensitiv film (piqlF...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Buskerud

FORNY20-FORNY2020

Flexible Camera Tracking for Mixed Reality Film Productions

LABO Mixed Realities AS ble stiftet for å forbedre arbeidsmetodene på filmsett der digitale elementer brukes. Visuelle digitale effekter, er blitt en dagligdags operasjon på moderne filmsett, men arbeidsmetodene på filmsettet har stor sett vært uendret siden digitale visuelle effekters barndom. M...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9298 Enhanced Vision System with Airborne Volcanic Ash Detector

Integrere deteksjon av vulkanske askeskyer i et «Enhanced Vision System» Moderne kommersiell luftfart tar kontinuerlig i bruk ny teknologi for å forbedre sikkerheten og bistå i navigeringen. Avanserte systemer om bord brukes til å hjelpe piloter på kommersielle jetfly til å overvåke viktige para...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

AMng-Acoustic Manager

Omlegging fra enkeltkontor til åpne kontorlandskap er en økende trend som er kommet for å bli og som kan være akustisk utfordrende. Samtidig observeres det at bruken av hodetelefoner i denne sammenheng også er en økende trend. Prosjektet skal verifisere brukerverdi, markedspotensiale og forretnin...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage