0 antall prosjekter

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Nye løsninger for energilagring basert på naturlig flak-grafitt i elektrokjemiske energilagringsmedier: Prosjektetableringsstøtte, Eurostars

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

visualEMR, -EPJ løsning for den kommunale helsetjenesten for å sikre et helhetlig informasjonsgrunnlag for alle aktører

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

High efficiency low-cost solar cell process

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Prediction of Scaling Potential in Oil and Gas Reservoirs and Process Systems

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Rogaland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Etablering av Eurostars-prosjekt: water Decontamination

...

Tildelt: kr 83 465

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

PES Fremstilling av prototyp Grafén-LFP katode for Li-ionebatteri og demonstrasjon i prototyp batteri

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Agder

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

CloudSync

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Forsknings- og utviklingsprosjekt for modulariserte og standardiserte peltonturbiner som muliggjør mer kostnadseffektiv vannkraftproduksjon

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Forsknings- og utviklingsprosjekt for integrerte systemer for kultivering og monitorering av fiskebestander i elvekraftverk.

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

MULTIFERON-DT: Multiferon as a new, orphan drug for the treatment of aggressive fibromatosis (desmoid tumours).

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

PES for prosjekt: Protease activity platform technology through mass spectrometry interrogation of combinatorial constrained peptide arrays

...

Tildelt: kr 95 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

MECSENSE

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Ultrakompakte og lette elektriske båtmotorer

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Utarbeidelse av Eurostrassøknad

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

SearchLight acoustic system for location and recovery of lost gears at sea

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

New innovative hull design for large commercial vessels reducing fuel consumption and improved carbon footprint.

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Søknad til prosjektetableringsstøtte til Eurostarprogrammet for Wellcam

Wellcam prosjektet David N. Piper, regional direktør for Norsaco i Bahrain, hadde den 15/2/2011 et møte med Mohammed Al-Ghamdi, superintendent ved Saudi Aramco Drilling & Workover divisjon. Aramco etterspurte da et kamera som kunne gå ned til 3000 meters dyp og levere høyoppløselige bilder i sa...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Rogaland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

EGI søknad Eurostars

Ensafer er et fildelings- og samarbeidsverktøy hvor sikkerhet har høy prioritet. Det betyr at data som forvaltes av Ensafer alltid er kryptert (eneste unntak er når brukerene jobber med dataene, og da også kun lokalt). Brukere aksesserer Ensafer gjennom e n av flere ulike typer klienter. Standard...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Neste ID-management prosjekt

...

Tildelt: kr 85 122

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Wave activated pumps for desalination and power generation at high effect and low cost.

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Innlandet

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Sustainable Energy, Evaluation, Documentation and Optimization

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Viken

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Next Generation Kinome Profiling

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Eurostars søknad Mars 2012

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Utvikling av Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) for gjennomføring av infrastrukturprosjekter

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Viken

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

My Mobile and Smart Health Care Assistant

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Air assisted off shore supply and service vessels

ESI proprietary technology Air Supported Vessel (ASV) has been developed over a 10-year period with focus on smaller to medium size boats and crafts. It has been an ambition for the stakeholders to adapt the patented ASV technology within other segments. The project wants to target typical large...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Development of an activity based quality surveillance and orchestration system for business process improvement.

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Møre og Romsdal

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Mobile Identity Capability - PES for en Eurostar søknad

...

Tildelt: kr 97 410

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Anti cancer treatment with Betalutin

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Development of Foxy-5 as a potential drug against metastatic colon cancer.

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo