0 prosjekter

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Videreføring av norsk posisjonering i den europeiske teknologplattformen for akvakultur

...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetablering EUs 7. rammeprogram (UiT i FP7)

Deltakelse i EU forskning er strategisk meget viktig for UiT. Ledelsen ved UiTø har derfor mobilisert til innsats mot FP7. Posisjoneringsmidlene fra Forskningsrådet vil sammen med Universitetets egne ressurser benyttes til målrettet innsats mot FP7. Aktiv iteten er langsiktig men vil i 2006 konse...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

PES Rammebevilgning til UiS 2. semester 2008

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Rogaland

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Lansering av norsk ATM-industri til FoU-prosjekter innenfor SESAR programmets utviklingsfase 2008-2013

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Ukjent Fylke

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

FP7-posisjoneringsmidler for Universitetet i Bergen for 2008

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Prosjektetableringsstøtte til arbeid med EU søknader ved NVH

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Prosjektetableingsstøtte (PES) til Universitetet for miljø- og biovitenskap

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Viken

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Prosjektetableringsstøtte (PES) NTNU - rammebevilgning

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Søknad fra Universitetet i Oslo om rammebevilgning gjennom Norges forskningsråds PES-ordning for 2008

...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Norsk teknologiplattform for næringsmiddelbransjen NTP Food for life (DL 200801193)

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Arbeid i vannteknologiplattformen i EU

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Norsk posisjonering i den europeiske teknologplattformen for akvakultur

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Health effects of manufactured nanoparticles

...

Tildelt: kr 13 326

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Norsk teknologiplattform for byggenæringen

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Klimaendringer: Endret vinterhydrologi og effekter på jord-, vann-, plante- og landskapssystemet.

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Påminnelse: EU 7.rammeprogram - tema Energi - aktivitet CO2 fangst og lagring/Clean Coal - SINTEF/NTNU seminar

...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjonering for prosjekt mot EUs 7RP: Oppfølging av Uniaccess

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Forvaltning av urfolks og minoriteters kulturarv i Europa

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjonering av Nasjonalt senter for telemedisin frem mot 1.utlysning EU's 7.rammeprogram

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjoneringsarbeid i forbindelse med et infratruktursøknad i EUs 7. rammeprogram

I prosjektperioden (09/2005 til 12/2006) har ALOMAR / ARS startet prosessen med å kartlegge mulighetene for å søke om infrastrukturmidler gjennom EUs 7. rammeprogramm. ALOMAR har vellykket deltatt som leverandør av Transnational Access (TA) i 4., 5. og 6. RP. Det registreres høy internasjonal f...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

The environmental importance of chlorine in the forest ecosystem

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjonering til 7. Rammeprogram innen utvikling av bærekraftig havbruk

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Tverrfaglig landskapsanalyse i europeisk arealplanlegging

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Vehicle Communications prosjektetablering

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjonering for TP Waterborn

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Agder

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Støtte til profilering for EUs 7. rammeprogram om risiko ved nanoteknologi

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjonering for en europeisk teknologiplattform for akvakultur

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Violence In Psychiatry Epidemiological Research

...

Tildelt: kr 47 674

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Forsterke relasjoner i et 11-lands konsortium, samt sørge for en bedre integrasjon av Diversifitets perspektiver i prosjektet Good Elephants

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Interseksjonell analyse av diskriminerings- og eksklusjonsmekanismer i europeisk arbeidsliv. En bransjetilnærming

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo