4 420 prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Non-Food Organic Resources - based feeds optimised for salmon until post-smolt stages

Sustainable expansion of the aquaculture industry has to take place with use of third generation feed ingredients. Examples of such ingredients include microalgae, single cell organisms and insect meal. The NON-Fôr project aims to build upon the state-of-the-art knowledge from previous EU and Nat...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

God velferd for avlsdyr i slaktekyllingproduksjonen gjennom optimalt fysisk miljø og management – Foreldrevelferd

En viktig verdi for norsk landbruk er å sørge for god dyrevelferd for alle dyr. God velferd innebærer god helse, utløp for viktige behov, og positive opplevelser. God dyrevelferd handler altså ikke kun om fravær av sykdom og skade, men også om tilstedeværelse av positive opplevelser. Norsk slakte...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SOLUTIONS: New solutions for potato canopy desiccation, control of weeds and runners in field strawberries & weed control in apple orchards

Håndtering av ugress og andre plantevernutfordringer er viktig for å unngå avlingstap i landbruket. Tilbudet av norske rå-, mat- og fôrvarer påvirkes av at bonden lykkes med sin innsats i åker og frukthager. Et nylig forbud mot plantevernmiddelet dikvat og den usikre framtida til glyfosat – begge...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Mattrygghet: Healthy feed to healthy aquatic food via Sino-Norwegian cooperation (Feed2food)

Fôrtilsetnnger slik som antioksydanter og stoffer som hemmer vekst av mugg og bakterier er blitt vanlige tilsetningsstoffer i dietter for både mennesker og fisk. Enkelte av disse stoffene kan ha negative bivirkninger dersom de brukes i kombinasjon med enkelte andre fôringredienser. We har nylig v...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Millennial Salmon

Millennial Salmon er et strategisk partnerskap mellom verdensledende europeiske organisasjoner i lakseoppdrettsnæringens verdikjede. FoU aktører (Nofima & Sintef Ocean-Norge), fôr (EWOS Cargill-Norge) og råstoff (Innovafeed-Frankrike & Corbion-Nederland) produsenter og en grossist (Auchan-France)...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP-S: Bio-farming for bioactive compounds

Målet med " Bio-farming for bioactive compounds " er å øke verdien i norsk landbrukssektor ved å produsere bioaktive forbindelser (fytogener) for fôrtilsetning og bioaktiv emballasje gjennom 1) å øke holdbarheten til laksefôr 2) redusere vintersår i oppdrettsfisk 3) å forbedre tarmflora og helse ...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FUGLAN VEIT - safeguarding diversity in times of climate change and biodiversity loss

FUGLAN VEIT ønsker å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som del av kystkulturen og å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler som søker beskyttelse fra menneskene i hekketiden. Sjøfuglbestandene er under alarmerende press, og prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forv...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The COVID 19 pandemic - risk factors, severity, and the consequences of nationwide control measures on public health

I dette prosjektet ønsker vi å studere den kliniske effekten av COVID19-pandemien, samt konsekvensene av nasjonale smitteverntiltak på ulike nivå i nært samarbeid med Trøndelag fylkesting og Frosta kommune. Den største befolkningsbaserte, prospektive helseundersøkelsen i Norge, HUNT-studien, er a...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A NEW AND SUSTAINABLY PRODUCED HEALTH IMPROVING AND LICE DETERRING ALGAE-SALMONFEED

Prosjektet er basert på et konsept hvor CO2 og NOx fra fabrikkrøyken til ferrosilisium produsenten Finnfjord AS omdannes til energirik mikroalgebiomasse. Mikroalgene som brukes tilhører gruppen kiselalger (diatomeer) og finnes i Arktis og langs kysten av Nordnorge. Algene er energirike da de inne...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic-based breeding technology for the improvement of pre-harvest sprouting resistance in spring wheat under Norwegian climate

Høy produksjon av norsk hvete med matkvalitet er viktig for å nå myndighetens mål om å øke den nasjonale matproduksjonen. Alle hvetesorter på det norske markedet i dag har det genetiske potensialet som trengs for god bakekvalitet, men denne kvaliteten blir ofte ødelagt av aksgroing (PHS) ved for...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

ANTIGRO - New strategies for sprout control in long time storage of processing potatoes

I dette prosjektet skal det utvikles nye, robuste og bærekraftige strategier for langtidslagring av poteter til fritering, som et alternativ til antigromiddelet som nå ikke lenger er tillatt. Strategiene skal tilpasses de ulike lagertypene og råvarene som brukes her i landet. Prosjektet vil omf...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

"Nature and Humanity in the Age of Artificial Intelligence", Arne Næss Symposiet med Lord Anthony Giddens, nordiske forskere og studenter.

The 2021 Arne Næss Symposium is an annual UiO's event that has been postponed form 2020 to 2021 due to the Covid crisis. In 2020, the Arne Næss Professor(2020/21) - Lord Anthony Giddens - held a preamble webinar "What's Next: Covid 19 and the Future World Order" (https://www.sum.uio.no/english/re...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Welfare, Work, and Health

Ikke relevant

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Shrinking the Planet: Psychotherapy and the New Global Middle Class.

Vår verden endres raskt. Økonomiske og politiske maktsentre flyttes fra Europa og Nord-Amerika til Sør- og Øst-Asia. I løpet av det neste århundret vil nye middelklasser i Kina og India være ledende i utviklingen av nye forbrukertrender og kulturer. Dette er en sosial revolusjon av historisk bety...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

A matter of facts: Flows of knowledge through digitalized police practices

Digitalisering anses som sentralt for politiets arbeid. Politiet peker selv på at det trengs en stor innsats for å få etaten opp på et nivå som møter dagens og fremtidens utfordringer, og at det trengs nye digitale verktøy i sektoren. Politiets strategier berører imidlertid ikke alle mulige konse...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RegReSir - Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring

Norsk næringsliv står overfor store utfordringer som en følge av COVID-19 krisen. I dette prosjektet skal vi analysere hvordan bedrifter, næringer og regioner håndterer disse utfordringene. Vi vil avdekke hvordan bedrifter og næringer tilpasser seg under krisen, hvordan de offentlige virkemidlene...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

An approach for innovative Climate Learning, Evaluation and Action in Neighbourhoods - CLEAN Cultures

The IPPC report on global warming of 1.5 degree sees bottom-up initiatives by individuals and communities as essential to increase acceptance of and engagement in climate related actions. However, conventional strategies addressing these groups often fail to provoke a change in perspectives and a...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Developing tools to optimize the control of coccidiosis without use of antimicrobials

Hovedmålet med TEiCON er legge til rette for og styrke en bærekraftig utvikling av norsk fjørfekjøttproduksjon basert på minimal bruk av antibiotika og koksidiostatika. Vi vil kartlegge antall koksidier i norske slaktekyllinger og slaktekalkuner med og uten tarmsjukdom, og undersøke hvilke koksid...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving detection and diagnosis of maedi-visna virus infection in sheep in Norway

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å utrydde mædi ved å forbedre diagnostikk og overvåking for sykdommen. Mædi er en virussykdom som forårsaker lungebetennelse, pustevansker og avmagring hos smittede sauer. Mædiviruset kom til Norge med importert sau fra Danmark på 60-/70-tallet, og ble før...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Proteins and biomolecules sources for nutritional security and biodiversity of bakery products in a circular food system

Verdens befolkning vokser og det fører til et økt behov for mat, spesielt høyverdige proteiner. Landbruk og landbruksbasert matproduksjon fører til at det dannes flere milliarder tonn restråstoff hvert år. Disse sidestrømmene skapes gjennom hele verdikjeden – fra produksjon til distribusjon. Dis...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Semantic Pre-activation in a Potts Latching Network: Modelling the N400

Nevrovitere har visst lenge at hjernens aktivitet kan måles med elektroder koblet til hodebunnen. Men det å skjønne hva disse målingene egentlig forteller oss om hjernen har vist seg å være et langvarig og vanskelig prosjekt. Likevel har eksperimenter avslørt små spenningsbølger produsert av hje...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Motivational processes in occupational health

Et stort fokus i både vitenskap og praksis i dag er arbeidsrelatert helse. Hensikten med prosjektet er å bruke motivasjonskonsepter for å bedre forstå arbeidsrelatert helse i det 21. århundre. Arbeidsmotivasjon er en viktig faktor å ta hensyn til når det gjelder arbeidsrelatert helse da det repre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

LiceRESIST: Unravelling genetic mechanisms underlying sea lice resistance in salmonid fishes

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og det største sykdomsproblemet i akvakultur. I mange land har lakselus blitt multiresistens mot kjemisk behandling, og mangel på effektiv behandling mot lus truer framtidig vekst i næringen. I ville populasjoner fin...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Value-Threads: Tracing the economy as technology and culture in an emergent value-economy

ValueThreads skal forske på pågående og historiske økonomiske skifter knyttet til forholdet mellom økonomi og natur. Benevnelsen «verdi-økonomi» er utviklet som et analytisk verktøy for dette arbeidet. Prosjektet vil gjøre ulike delstudier, av OECD, start-ups knyttet til biotech, analyser av sam...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Geophysical Forecasting (CGF)

Det er et økende behov for nøyaktig overvåkning og prognoser knyttet til jorda vår. Jordskjelv, ras, kartlegging av vannressurser, hydrokarboner og tilhørende lagring av CO2 er velkjente eksempler. Vår visjon er å lage et verdensledende senter for geofysisk prognosering og bærekraftig ressursutny...

Tildelt: kr 90,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Towards a healthy and sustainable diet in Norway – The NOR-Eden project

Sunt og bærekraftig kosthold i Norge – NOR-Eden prosjektet Usunt kosthold utgjør en stor utfordring for folkehelsen, og matproduksjon bidrar med en betydelig andel av klodens klima- og miljøbelastning. Hvordan kan vi sette sammen et kosthold som både er bra for helsa og som gir et klima- og miljø...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives

Asbjørnsen og Moes folkeeventyr, sagn om huldra og hulderfolket og ballader som Draumkvedet er viktige elementer i norsk kultur. Eventyrene blir lest, balladene blir sunget og de fleste har en forestilling om hvordan huldra kan se ut. Likevel er de originale kildene til denne folkekulturen lite ...

Tildelt: kr 32,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Future preservation of past life: A multidisciplinary investigation into preservation of ancient biological remains from medieval cemeteries

Skjelett fortel historiar. Kor snakkesalige dei daude er avheng av kor godt bevart dei er. Men, kva påverkar bevaring av arkeologisk biologisk materiale? For å undersøkje dette spørsmålet, vil vi utføre ei arkeologisk utgraving av ein mellomaldersk gravplass i Stavanger, samt analysar av skjelet...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC) - how news media can build and implement innovation ability

Covid-19 har sendt nyhetsmediene ut i en berg- og dalbane. På den ene siden har publikum strømmet til mediene for å få informasjon og nyheter. I tillegg har nordmenns tillit til nyhetsmediene økt under koronautbruddet. På den andre siden har pandemien hatt dramatiske innvirkninger på medienes an...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: ProMoTun - Productivity Monitoring of Tunnelling

ProMoTun (Productivity Monitoring in Tunnelling) har som mål å utvikle en unik datadrevet applikasjon for sammenhengende innsamling og utnyttelse av ytelsesdata som fremkommer gjennom tunnelbyggeprosessen. Et stort antall ulike datainnsamlingssystemer og brukergrensesnitt kompliserer imidlertid e...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage