0 antall prosjekter

PSYKISK-Psykisk helse

Prognose, incidens og prediksjon ved depresjon og suicidalitet hos tenåringer: En oppfølging av prosjektet - Ungdom og psykisk helse.

<i>Bakgrunn</i>. Epidemiologiska studier har visat att 0,4-8% av tonåringar har depressiv störning eller dystymi. Den kumulativa prevalensen for depressiv störning är 15-20%. Förekomsten ökar särskilt hos flickor under puberteten. Komorbiditeten är hög oc h vanligast är ängeststörning, missbruk a...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

Prognostisk informasjon ved livstruende og kroniske sykdommer - betydning for mestring, distres og håbløshed. En prospektiv undersøkelse.

Information til patienter om prognose ved kroniske og livstruende sygdomme berører væsentlige medisinsk-etiske problemstillinger, samtidig som sådan information har eksistentielle og muligvis helsemæssige konsekvenser for de berørte patienter. Til trods f or at læger særdeles hyppigt er stillet o...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Cognitive ageing, brain and genetic risk factors.

Kognitiv aldring fører til lett reduksjon i mental raskhet og i hukommelse, som imidlertid i noen tilfeller utvikler seg videre til demens gjennom et mellomstadium kalt Mild Cognitive Impairment (MCI). En aktuell hypotese er at Apolipoprotein E epsilon 4 allelet er en markør for en fenotyp kjenn...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Mental helse under svangerskap og barsel: En kohort studie.

<i>Bakgrunn</i>. En fødsel er vanligvis en stor og gledelig begivenhet, men det er også en opplevelse som kan representere betydelig fysisk og psykisk belastning. Betydelige fysiske forandringer med endrede hormonelle forhold utvikler seg over svært kort tid. Vi vet at antallet innleggelser for ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Nevronal aktivering etter administrasjon av alkohol: fMRI undersøkelser

Hensikten med prosjektet er å undersøke neuronal aktivering etter akutt administrasjon av alkohol, nikotin og kaffein. Prosjektet ønsker også å undersøke hvordan effekten av disse stoffene og placebo varierer med grad av kognitiv belastning. For å undersø ke nevronal aktivering vil prosjektet ben...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

The study of change mechanisms in short-term dynamic psychotherapy and cognitive therapy for cluster C personality disorders.

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

The neurotrophin hypotesis of depression: a new framework for understanding depression and the acion of antidepressant drugs.

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Forskningsleder på Program for psykisk helse

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2012

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi

Hovedhensikten er studere utfall og prosess ved psykoterapeutisk behandling av pasienter med ulike former for psykopatologi og å stimulere til rekruttering til psykoterapiforskning. Prosjektet er bygd opp som et nettverk som omfatter flere delsenter og le des av en flerfaglig forskergruppe med re...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Øyerkonferansen. Forskningskonferanse om mental helse

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 1994-2007

Sted: Vestland