0 antall prosjekter

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

On-line flerfaset strømningsanalyse av brønnstrøm i produserende brønner og transportledninger mht til fasesammesetn., slug og strømnforhold

...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken