1 prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold - Case studie Sandnes kommune

Klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold Case studie Sandnes kommune Det hersker vesentlig usikkerhet omkring grunnforholdene i Sandnes kommune som gir bekymringer med hensyn til uønskede hendelser, som ustabil byggegrunn og i verste fall skred og stø...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland