0 antall prosjekter

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Advanced Characterisation of Local Coordination of T-atoms in Microporous Materials with CHA Topology

The Catalysis group at the Department of Chemistry, University of Oslo and the Department of Hydrocarbon Process Chemistry at SINTEF Materials and Chemistry have been collaborating fruitfully for decades, and during the last 10 years they have exploited t he synergy between experimental and compu...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

The state of rhenium in cobalt-rhenium Fischer-Tropsch catalysts

Kobolt baserte Fischer-Tropsch katalysatorer får høyere aktivitet dersom de promoteres med en liten mengde av et annet metall. Det kan være edelmetaller som Pt, Re, men ogs rimeligere alternativer som Ni. Dette prosjektet søker å finne ut mer om interaksjonene mellom kobolt og promotoren i kataly...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Assessing the potential for deep geothermal energy

Deep geothermal resources provide an enormous potential for emission-free energy and are already today a significant contributor among the renewable energy resources. Traditional use of geothermal energy has been limited to particular regions, but the res ource is available worldwide, although sc...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kartlegging av råstoffegenskaper fra småfe og optimering av produksjonsprosessen for fenalår fra Norge (201203)

Animalia har på oppdrag fra bransjen, utarbeidet søknad om geografisk beskyttelse av fenalår. I arbeidet med søknaden, er det avdekket et klart behov for å kartlegge råvareegenskaper og å videreutvikle produksjonsprosessen for fenalår. En videreutvikling av fenalåret for å tilfredsstille de krave...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Ground or sea based validation of Earth Care aerosol information for atmospheric correction over coastal waters.

Remote sensing is used more and more to provide information about water constituents (chlorophyll, sediments, detritus). The major component of the satellite signal is due to atmospheric scattering and absorption. Atmospheric correction is therefore a key issue. Particularly in coastal regions, ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

New sensors for automatic oil spill monitoring in Northern waters

The aim of this project is to develop new methods for better discrimination of illegal oil spills in the ocean using new and existing satellite sensors. Current oil spill monitoring use images from the Radarsat-1 and ENVISAT satellites. New sensors, Rada rsat-2 and TerreSAR-X, have new imaging m...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Solar Atmospheric Modelling

Solar magnetism lies at the root of most solar and heliospheric physics. The intricate structure of the solar field, the activity cycle and the influence of the field on the heliosphere represent major quests of (astro) physics which bear directly on the human environment. The sun's magnetic fie...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Operating Agent Task 22 of IEA HIA

The present proposal requests funding for Professor Bjørn C. Hauback at Institute for Energy Technology (IFE) to continue as the Operating Agent for Task 22 "Fundamental and Applied Hydrogen Storage Materials Development" within the International Energy A gency Hydrogen Implementing Agreement (IE...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

East Asian DecCen: Exploring Decadal to Century Scale Variability and Changes in the East Asian Climate during the last Millennium

The climate in East Asia is very complex, with profound variations on seasonal, interannual and longer time scales. On seasonal time scales, the East Asian Summer Monsoon (EASM) is dominating, leading to heavy rainfall in June, July and August along th ousands of kilometres long rain belts aff...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

MULTI-TEMPORAL SAR IMAGE ANALYSIS Robust surface change detection and time series analysis of SAR and POLSAR images

This project intend to develop advanced signal processing and information retrieval approaches for tem- poral analysis of SAR and POLSAR data, which can result in robust change detection and trend analysis algorithms. Within this research area, we will focus on two important aspects; namely mu...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Reflexive Systems Biology: towards an Appreciation of Biological, Scientific and Ethical Complexity

The ambitions of systems biology and synthetic biology are often stated in terms of prediction, control, design and fabrication of organisms. If possible, the ethical and social aspects involved may be huge, including those of biosafety and biosecurity. W e propose an advanced project combining S...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland

OST-Øst-Europa-programmene

Research and education for development and production of ice abrasion resistant offshore concrete structures for oil and gas production

The proposed cooperation within research and education will strengthen further development of structural solutions for exploitation of the vast oil and gas fields of the North. At present this concerns the ongoing Sakhalin 2 and Sakhalin 1 projects in the Sea of Okhotsk, in addition the the fort...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

konferansestøtte Aquaculture Europe 2009

Årets Aquaculture Europe finner sted ved NTNU i perioden 14. - 17. august, dvs. i forkant av AquaNor. Konferansen planlegges ut fra en deltakelse rundt 500 personer, og som i tidligere år regner vi med deltakelse fra et 30-talls land, med representanter f ra både forskning, industri og forvaltnin...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bidrag til svensk EPBRS-møte september/oktober 2009

...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Reorganizing the specialist health services: what are the individual consequences for the employees?

Prosjektet studert både omstillinger generelt, i tillegg til at både spesifikke omstillinger og spesifikke sårbare grupper er blitt trukket fram. Grad av strukturelle omstillinger (sammenslåinger, oppsplittinger, etablering av nye enheter, nedleggelser, flytting av ansatte) det vil si om foreta...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Rogaland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Security Implications of Climate Change

The project moves the research frontier forward on two fronts: 1) by applying an inclusive definition of armed conflict, also covering one-sided and non-state conflicts and organized urban violence; and 2) by paying attention to the role of two largely ov erlooked processes with significant chall...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Applied basic scientific research in the Barents Sea, with focus on Russian-Norwegian collaboration on taxonomy and ecosystem knowledge

Gjennom dette prosjektet vil russiske og norske forskere, med Barentshavet og Arktiske havområder som arbeidsfelt, utvikle samarbeidsplattformer og kontaktnettverk der taksonomi, biologi og økologiske aspekter som kan komme til nytte i forvalting av de ma rine fellesressurser i Barentshavet står ...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Ombygging/modifisering av havvindmølle

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Rogaland

GLOBHELS-Global helse

Development of a proposal on Norwegian engagement and collaborative projects in a phase III trial of oral rotavirus vaccine ORV 116E in Indi

See project descrioption

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Anvendelse og implementering av fornybar enrgi

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIONÆR-Bionæringsprogram

Methodology for combining sensory properties with added value attributes in consumer acceptance studies of food products

Den moderen konsument er i de fleste kjøpssituasjoner interessert i både de sensoriske egenskaper til det produktet han/hun kjøper og i tilleggsverdier som produktet kan gi. Viktige eksempler på slike verdier kan være brukervennlighet, positive helseeffek ter og betydningen for miljøet. For å kun...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Research-based evaluation of the Norwegian mammography screening program; effectiveness, side-effects, and cost-effectiveness

In Norway, more women have received a diagnosis of breast cancer each year, since the early 90ties. This is partly explained by the use of hormone replacement therapy (HRT) and mammography screening. Population screening in The Norwegian Breast Cancer Screening Programme (NBCSP) was gradually imp...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Ukjent Fylke

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Gender in poverty reduction. Critical Explorations of Norwegian Aid Policy on Gender Equality and Womens Rights

During the last decade gender equality and womens rights have become key issues in international development aid policies and a main concern in the Millennium effort to eradicate poverty. Through historical assessments of Norways gender policies in develo pment cooperation and through ethnographi...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Public Acceptance of Post Carbon Strategies

Se særskilt rapportering.

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBHELS-Global helse

Improved vaccination responses and optional immunomodulating therapy by adjuvant administration of COX-2 inhibitor in HIV-infected patients

This Proposal results from translational HIV research by the Applicants, ranging from basic research on signal transduction in lymphocytes that has firmly established cyclic AMP (cAMP) / protein kinase A type I alpha as a major inhibitor of antigen-specif ic activation; to basic clinical studies ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Conditions for change in international climate policy: The role of China, the US and the EU

In terms of climate policy approaches as well as ambitions, the U.S and the EU represent opposite extremes. The U.S. has spearheaded the non-UN track while the EU has been the main proponent of the UN process. China is a key player within both tracks. Imp ortant changes may, however, be underway....

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Kinetics of high-temperature oxide ion and proton conductors

High-temperature oxide ion and proton conductors play important roles in the development of technologies related to efficient and environment-friendly energy production e.g. as electrolytes, electrodes or as membranes for oxygen or hydrogen separation. Th e overall yield in these processes is det...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Social Factors Contributing to Sickness Absence

Arbeidet med SOFAC er organisert i seks WPer. Det er så langt produsert fem internasjonale artikler, en antologi om langtids sykefravær (15 kapitler) og to forskningsrapporter. WP1 var viet en filosofisk tilnærming til sosiale faktorer ved sykefravæ r. Fire av kapitlene i den nevnte antologien...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Innlandet

GLOBHELS-Global helse

Integration and scaling of health information system to strengthen vaccination services delivery in india

Improving effectiveness, coverage, equity and affordability of immunization programs is central to the Indian NRHM agenda, with the key strategy being to strengthen information support for program monitoring and evaluation. Core to this is an integrated a nd decentralised Health Information Syste...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

INT-DRIFT-Drift INT

Norge på EXPO 2010 v/Innovasjon Norge

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke