0 antall prosjekter

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Krise, omstilling og vekst (se prosjekt 201269)

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Biografi om Stein Rokkan

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Departementenes bruk, nytte og finansiering av forskning

...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Viken

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Oversettelse og publisering av "Historia rerum Norvegicarum fra 1711"

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Rogaland

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Universitetets i Oslo - 200 års jubileum - Filmprosjekt om Christopher Hansteen "Også vi søker stjernene - da vitenskapen kom til Norge"

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Prosjekt for utvidet statistikkgrunnlag

Med utgangspunkt i mikrodata generert i det utvidede statistikkgrunnlaget som kobles sammen med to andre datakilder, skal prosjektet beskrive og forklare regionale variasjoner i FoU og innovasjon, innovasjonsprosesser og -effekter i Norge med særlig relev ans for forsknings-, innovasjons- og regi...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Variations in reporting of R&D statistics from firms in Norway

The project will investigate if there is a substantial underreporting of R&D from Norwegian firms to the R&D statistics by Statistics Norway. The analysis will give explanations and feed into the debate about the understanding of intramural R&D in firms a nd possibly also impact the formulation o...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Gave i anledning NIVAs 50-års jubileum

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Forskning på livssynsminoriteter ved HL-seneret i samarbeid med EPHE

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk med tilgrensende aktiviteter

Prosjektbeskrivelse for FoU-statistikk med tilgrensende aktiviteter 2021 NIFU er av Kunnskapsdepartementet gitt den nasjonale oppgaven å utarbeide FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene i Norge. FoU-statistikken utarbeides etter avtale med Norg...

Tildelt: kr 193,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2022

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Kartlegging av forskerbehov i matvareindustrien

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Københavnmanualen

...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Lars Walløe - støtte til arbeidet som president i Academia Europaea Forlenget 2012-14

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Krise, omstilling og vekst

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Vestland

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Evalueringsvirksomhet - koordinering og analyse

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Ukjent Fylke

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

K2 seminarer, konferanser og komiteer

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Ukjent Fylke

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Gave i anledning åpningen av Univ i Agder

...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Agder

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Støtte til konferanse om Science&Technology indikatorer, arrangert av NIFU-STEP

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Ukjent Fylke

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Innovasjon og vekst i ressursbaserte øknonomier

...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Ukjent Fylke

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

TrendChart 3

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Ukjent Fylke

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Kunnskapsdugnaden Tekna, LO og NHO

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Ukjent Fylke

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Historisk analyse av FoU-bevilgningene over statbudsjettet

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Regionalisering av næringslivets FoU og innovasjonsstatistikk

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk fra Regionale helseforetak

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Kunnskapsgrunnlaget - rådgivning Agendum

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Ordning og avlevering av arkivmateriale – NAVFs utredningsinstitutt/Utredningsinstituttet

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Publiseringsstøtte - Atferdsaddisjonalitet

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Verdivurdering av eSak

...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Norske forskningsvilkår i et internasjonalt perspektiv. Prosjektet administreres av Vitenskap/177871

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

NIFU-STEP avtale om samarbeid med Chris Caswill

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo