0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering ved NTNU for regnskapsåret 2014

Dekning av 50 % av regnskapsførte utgifter i 2014 for NTNUs publiseringsfond.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Tildelt: kr 24 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Mulighet for å få refundert utgifter til åpen publisering, som kan stimulere til økt åpen publisering fremover.

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA NIVA

Prosjektstøtten vil bidra til at instituttet kan oppfordre til og støtte flere publiseringer.

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA_2014_Bioforsk

To publikasjoner i PLOS One fakturert i 2014 - Admixture and gene flow from Russia in the recovering Northen European Brown bear (Ursus arctos) http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0097558 - The genome of the generalist plant pathogen Fusarium avenaceum With genes in...

Tildelt: kr 11 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Dekking av UiTs publiseringsfonds utgifter for 2014

Dette er en søknad om refusjon av inntil 50 % av vårt publiseringsfonds utgifter til APC i gull-OA-tidsskrifter for året 2014.

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Nansensenterets åpne (AO) publikasjoner i 2014

Nansensenteret publisert 11 artikler i 2014 i journaler son tilfredstiller fri Open Access, hvorav av senteret har dekket publiseringskostnader for 4 publikasjoner.

Tildelt: kr 23 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2014. Artiklene som det søkkes støtte om er: 1. Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M., Fagan, J. & Primicerio, R. (2014). «Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roun...

Tildelt: kr 29 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014 Universitetet i Nordland

Prosjektet skal prøve ut og etablere driftsmodell for forskningstjeneste knyttet til å gjøre forskningsresultater ved UiN åpent tilgjengelig, herunder bl.a. o Drive aktivt informasjonsarbeid overfor vitenskapelig ansatte vedrørende OA, OA-publiseringsmuligheter og bruk av OA-fondet, samt forvalte...

Tildelt: kr 42 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Tildelt: kr 61 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringstiltak for åpen publisering

Høgskolen i Hedmark opprettet publiseringsfond fra og med 2014. Opprettelse av publiseringsfond knytter seg til høgskolens arbeid med å gjøre sin forskning offentlig tilgjengelig (Open Access). Høgskolen i Hedmark har i de siste årene utmerket seg i arbeid med åpen tilgang gjennom vårt åpne ins...

Tildelt: kr 13 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Innlandet