4 prosjekter

POLARPROG-Polarforskningsprogram

The vanishing white: management of stressors causing reduction of pale vegetation surfaces in the Arctic and the Qinghai-Tibetan Plateau

Potensialet for karbonfangst er svært begrenset for alpin og arktisk vegetasjon sammenlignet mot mer produktive økosystemer i varmere strøk. Ettersom den internasjonale klimapolitikken har hatt mest fokus på karbonfangst har mulige klimatiltak i kalde landområder blitt viet lite oppmerksomhet. Øk...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Winter disturbance and nitrogen deposition: Unraveling the mechanisms behind ecosystem response to combined effects of climate and pollution

Nordområdene utsettes i stadig større grad for ekstremt vintervær og nitrogenforurensning. Endret vinterklima viser seg gjennom økt frekvens av sterke mildværsperioder som fører til delvis eller full snøtining over store områder. I tillegg mottar nordområdene langdistansespredt nitrogenforurensin...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Extreme winter warming in the High North and its biological effects in the past, present and future

Endringer av vinterklimaet i nordområdene vil til en stor grad vise seg gjennom økt frekvens av relativt kortvarige mildværsperioder som fører til delvis eller full snøsmelting over store områder, og kun i mindre grad som en gradvis økning i daglige gjennomsnittstemperaturer. Endringene som mildv...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Extensive reductions of reindeer lichen heaths - repeated freeze-thaw cycles and ground-icing as potential key factors

Climate scenarios predict that high latitudes will experience a substantial increase in winter temperatures during the next decades. It has been suggested that repeated freeze-thaw cycles and the formation of ground-ice, which are induced by winter warmin g, will have profound effects on vegetati...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku