0 antall prosjekter

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

PROFIT del 2 Forsker - Prosjekt Fremtidens Intermodale Terminaler (192908)

PROFIT (Prosjekt Fremtidens Intermodale Terminaler) er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt i SMARTRANS-programmet med CargoNet, Oslo Havn, Schenker, Jernbaneverket, Bring Logistics, LTL, ErgoGroup og SINTEF som partnere. Prosjektets visjon er å utvikle ter minalfunksjonen fra et opplevd kostnadsse...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

GAme-based Management, Enterprise, Planning and LeAdership New competence development

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Framework Integrating Real Experience

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IP - Prosjektetableringsstøtte for LEARN - "Learning Experience through serious gAming and mentoR Networks"

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage