0 antall prosjekter

UTRED-Utredning

Bidrag til evaluering av NSD

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTRED-Utredning

ISSC World Social Science Report 2013

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Ukjent Fylke

UTRED-Utredning

OECDs webundersøkelse av norske forskningsinstitutter

...

Tildelt: kr 90 885

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Utredning om doktorgradsutdanning i instituttsektoren

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU 2010

...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Kartlegging av marin FOU og havbruksforskning 2009

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Deltakelse i nasjonalt leverandørutviklingsprogram

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2022

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU 2007

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Oppfølging av kartleggingene av marin FoU og havbruksforskning 2007

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Risk assessment and monitoring of existing and emerging new chemicals in the European marine and coastal environment

...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Ukjent Fylke

UTRED-Utredning

Kunnskapsstatus - Inn på tunet

...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Akershus

UTRED-Utredning

Sykefravær, kunnskapsstatus og problemstillinger

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTRED-Utredning

Storsatsing innen HUM - SAM KODE økonomisk støtte til kontaktmøter

...

Tildelt: kr 71 171

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Oppfølging av kartleggingene av marin FOU og havbruksforskning for 2005

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Bioteknologisk FoU 2005 - ressursinnsats i UoH-sektoren (samfinans m/Vitenskap)

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

PERA - virkemidler

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Ukjent Fylke

UTRED-Utredning

Tangaroa-ekspedisjonen 2005. Innsamling og analyse av vannprøver for miljøgifter

Det skal tas prøver av overflatelag og overflatevann under en ekspedisjon med flåte fra Peru til Polynesia i perioden april-juli 2005. Prøvene skal analyseres for forekomst og nivå av en rekke nærmere angitte persistente organiske miljøgifter. De kjemiske analysene skal gjøres av NILU og Veterin...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestland

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Norges næringslivsundersøkelser - NNU (Perduco)

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

LA 21 - Implementeringsstudier/evaluering av Lokal Agenda 21-arbeidet

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo