0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Effort-dependent technologies for multi-domain risk-based security testing

The aim of the DIAMONDS project was to strengthen the ability of Norwegian companies to face the new security challenges posed by the future internet by transferring state-of-the-art security assessment techniques to the industry. In particular, we developed industrial guidelines and a supporting...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The Second Norwegian Artificial Intelligence Symposium 2010

...

Tildelt: kr 19 764

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

CAA-N

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MODELS 2010

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Information Security Incident Management and Emergency Preparedness

The Norwegian ICT industry is far advanced in supporting ICT-based operations in various industries. For instance, the introduction of Integrated Operations (IO) in the petroleum industry has promoted accelerated production, increased oil recovery and red uced costs. However, being well prepared ...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RFID in Society - Preparing for the Internet of things Researching opportunities and obstacles in RFID innovation

Dette prosjektet utforsker bruken av RFID/IoT i det norske samfunnet og utvikler et metodologisk rammeverk, basert på faktiske case-studier, som kan bidra til å øke kunnskapen om dette teknologiske feltet. RFID er en sentral muliggjører for det kommende Tingenes Internett (IoT), som utvikler seg ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Direct Visualization in the Cloud

Prosjektet har fokusert på utvikling av metoder og programvare for nettskybasert visualisering av vitenskapelig data. I tillegg til rendering metoder har dette resultert i et programvarerammeverk for nettskybasert rendering kalt Tinia. Vitenskapelig visualisering benytter seg ofte av datamengde...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mixed Reality Interactions across Contexts of Learning

Vi leverer - nye digitale og analoge representasjoner til støtte for faglig læring i skolen og i vitensentre - nye digitale og analoge representasjoner for å styrke en integrering av aktiviteter på tvers av skolen og vitensentre - ny(e) utstillingsenhet(er) i vitensentret - ny kunnskap om hv...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ISO 15926 and Semantic Technologies 2010

...

Tildelt: kr 44 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

YOUrban: SOCIAL MEDIA & PERFORMATIVITY IN URBAN ENVIRONMENTS

YOUrban er et forskningsprosjekt om sosiale medier, design og byen. Prosjektet undersøker verktøy og metoder for å skape engasjement og en følelse av eierskap og ansvar overfor vår fysiske, sosiale og kulturelle verden. YOUrban undersøker hvordan sosiale medier kan brukes til både å utforske og å...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

WeSearch: Language Technology for the Web

-

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Flexible Collaborative Networks and Patient-Provider Partnerships in Health Care: Critical Factors

Alle mål for prosjektet ble nådd. I tillegg har prosjektet dannet grunnlaget for flere nye innvilgede prosjektsøknader, konsolidering av forskningsprogrammet ved senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved OUS, nye samarbeidsrelasjoner og signering av avtale med kommersiell partner...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

VIOLM - Visually Impaired Online Learning Model

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MobiHealth: Developing Health Service Networks through Mobile Solutions in Low Resource Settings

-

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Samhandling i offentlig sektor

Semicolon II vil gi et bidrag til å skape en effektiv og verdiøkende offentlig sektor ved bedret elektronisk samhandling på tvers av etater og forvaltningsnivåer. Prosjektet fokuserer på nye organisasjons- og styringsmodeller, slik som forpliktende samarb eid og nettverk mellom ulike aktører, som...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tidal News: a Middleware Platform for Adaptive and Dependable Data Dissemination in the Internet of Systems

Tidal News prosjektet har oppnådd resultater som har hatt innvirkning på velkjente Internett tjenester som Spotify, og Internet og TV leverandør Altibox. Spotify er viden kjent for sin musikkstrømmetjeneste til titalls millioner av kunder i Europa og Nord-Amerika. Utover å tilby øyeblikkelig...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Distribuert opplæring ved hjelp av delte ressurser og tynne klienter

Kirurgisk simulering utgjør mye av fundamentet i systemer for distribuert opplæringen av kirurgiske ferdigheter som vi arbeider med i dette prosjektet. En side av prosjektet ser på effekten av å trene laparoskopi på simulator og hvordan vi kan måle denne treningseffekten. En multisenterstudie me...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Games - Design and Research Conference

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RHYME - Co-creation through tangible interaction and music

Partnere i RHYME prosjektet er Senter for Musikk og Helse ved Musikkhøyskolen (NMH), Institutt for Design ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO) og Institutt for Informatikk (IfI) ved Universitetet i Oslo. Prosjektet startet med en omfattende aksjonsbasert studie av den første prototype...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Real-time wireless communication for process control

De siste årene har det vært en eksplosiv utvikling i teknologi og internasjonale standarder for trådløs kommunikasjon. Dette har blant annet lagt til grunnlaget for utvikling og bruk av trådløse sensornettverk, som er definert som en samling av fysisk spr edte, selvstendige enheter med sensorer s...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Semantic Days 2010

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Brukerundersøkelse for universell utforming av IKT - fra forskning til praksis

...

Tildelt: kr 5 449

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

12th NASA-ESA Workshop on Product Data Exchange

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Art.on.Wires

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Inclusive identity management in new social media

Målsetningen i e-Me prosjektet var å bidra med ny kunnskap for å gjøre identitetsforvaltning og autentiseringsmekanismer mer brukervennlig og tilgjengelig, men uten å svekke kravene til personvern og sikkerhet. Bakgrunnen for prosjektet er at en betydelig andel av befolkningen opplever at innlog...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Sustainable and green solutions for online media in enhanced networks

The rapid growth of legal and illegal peer-to-peer (P2P) file sharing services, combined with social network services (SNS), creates not only new opportunities but also several challenges to the digital media industry: - How to monitor traffic with a di gital content to secure fair revenue to r...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DreamWorld - sømløs integrering av nettbaserte 3D-spill og sosiale nettverk

Funcoms teknologi for 3D onlinespill, Dreamworld, er svært kompleks programvare i verdensklasse innen sjangeren. Denne teknologien muliggjør at hundretusener av spillere kan møtes i en virtuell, grafisk verden på internett, hvor de kan samarbeide om å løs e oppgaver og utfordringer ved hjelp av i...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NFC city

NFC (Near Field Communication) har blitt ansett å være en av de mest lovende plattformene for innovasjon innen mobile tjenester. Området har vært preget av mangel på NFC tjenester og følgende liten etterspørsel etter NFC telefoner. På denne bakgrunn ble NFC City startet som et brukerstyrt innovas...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

EFR - en teknologiplattform for verdens mest energivennlige radiokommunikasjonsløsninger

Med Energy Micro sin introduksjon av mikrokontrolleren EFM32, har markedet tydeliggjort sine behov og gitt tilbakemeldinger med ønske om integrasjon også av lavenergi radio. Energy Micro vil med Energy Friendly Radio (EFR) plattformen utvikle verdens mes t energivennlige digitalradio for smalbån...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo