0 antall prosjekter

AKLIMED-Klinisk medisin

Styring av anestesidybde.

Generell anestesi - narkose - er en sammensatt tilstand av smertelindring, muskellammelse og søvn. Behovet for anestesimidler varierer betydelig mellom pasienter og i førlopet av en operasjon. Det er betydelig usikkerhet knyttet til overvåkning av anestes ieffekt, spesielt hva angår søvn. Kvinne...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo