0 antall prosjekter

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Helseinformatikkuka i Trondheim (HelsIT) 2013

HelsIT skal være en møteplass for deling av kunnskap og erfaringer om bruk av IKT-systemer i helsesektoren på en måte som tjener overordnede samfunnsmål. NTNU har det formelle ansvar og samarbeider med Helsedirektoratet og Norsk Helsenett om å tilretteleg ge rammene. Konferansen er organisert med...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

In-Situ Adaptive Filtering of 3D Ultrasound Datasets

Ultrasound is a popular clinical imaging modality because of its favorable cost, availability, patient-friendliness and speedy acquisitions. On the other hand, ultrasound data are reported to be difficult to understand and challenging to visualize due to its natural characteristics. These charac...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ISO 15926 and Semantic Technologies 2013

ISO15926 and Semantic Web Technologies Network ISO15926 and Semantic Web Technologies Network is an academic network on semantic technologies supporting data integration and reasoning. The network includes Norwegian universities, the major research insti tutions and representatives from the publ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MAPPA. Mapping through participation

The main idea of MAPPA is to take an existing research prototype, developed for collective cultural mapping of urban spaces, into a fully fledged tool and to investigate its wider application for locative and participatory media. This involves exploration of potential values for organisations, c...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Frequently Asked Questions across eGovernment

Citizens are increasingly relying on eGovernment services to deal with the duties towards government and to use the government services, such as paying taxes, or applying for kindergarten.Many of these services are evolving and need explanations to be use d correctly.Accordingly there are a numbe...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferansen IRIS/SCIS 2013: Information Systems Research Seminar in Scandinavia og Scandinavian Conference of Information Systems.

Konferansen IRIS: Information Systems Research Seminar in Scandinavia ble startet for 36 år siden i Finland for å tilby PhD-studenter en arena for diskusjon av egen forskning med seniorer fra de skandinaviske landene. Den årlige konferansen ble etterhvert arrangert av andre universiteter i andre...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

iObserve. A Multipurpose Platform for Visitor Studies and Audience Research

The overarching idea in iObserve is to develop an existing prototype from the CONTACT project into a market-ready product used to conduct visitor studies in museums, cultural heritage organizations and other institutions in the cultural sector. iObserve is a unique and innovative tablet-based a...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Mini-konferanse og workshop innen temaet data mining og analyse

Teknova ønsker å arrangere en workshop med forelesningsserier og internasjonal deltakelse i Grimstad innen temaet data mining og intelligent data analyse. Fokusert vil i workshopen være på anvendelser av disse metodene i industri og samfunn. Kort om data mining og intelligent analyse av data: I...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Betingelser for Endring av Praksis ved innføring av elektroniske Pleie- og Omsorgsmeldinger i helsesektoren (BEPPLO)

Pleie- og omsorgsmeldinger er implementert mellom Ahus og samtlige 21 tilhørende kommuner. Dette ble oppnådd i løpet av november 2013, og inkluderte blant annet: utvikling og tilpasning av tekniske løsninger i journalsystemer, opplæring av lokalt nøkkelpersonell for opplæring av kolleger lokalt, ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

EU-China Workshop on HPC Cloud and Big Data

The Cloud Computing is becoming increasingly popular for high-performance computing. It is now capable of running many of the applications that previously required building out a large HPC cluster or renting time from a supercomputing center. However, som e scientific applications still require s...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

eHelseUKA 2013

eHelseUKA er en serie med arrangement som arrangeres 4-6. juni Sentralt i ukas arrangement er 3 dagsseminarer innen ulike tema (Kols, velferdsteknologi, samhandling). På hver av seminardagene vil det bli arrangert workshops, for å bidra til at dette ikke kun blir en kunnskapsoverføring, men at ...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Semantic Days 2013

Semantic Days er en årlig konferanse for bruk av semantisk teknologi i industri og forsvarssektoren. Konferansen presenterer bidrag fra disse sektorene, og fra norske og utenlandske forskningsinstitutter og universiteter. Årets hovedtema er Business inte lligence (BI) og Applied Semantics. Fokus...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Aktiv brukermedvirkning for bedre høreapparattilpasning

ABRUMED-prosjektet har utviklet og testet et støttesystem for bruk på hørselsklinikken når høreapparat skal tilpasses individuelt til brukeren. Systemet hjelper høreapparatbruker og audiograf med å utrede hørselsproblemet i detalj samt forbedre verifisering av innstillinger i høreapparatet for å ...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The CONTACT Project: INNOVATIONS in Art and Cultural Heritage Research and Technologies

Prosjektet CONTACT skal avsluttes 31. oktober, 2013. En avsluttende konferanse er planlagt 26. - 27. september, 2013. Konferansen inkluderer et PhD seminar og skal formidle forskningsbidrag i CONTACT på tre spesifikke områder. DAG 1 1. Vitenskapelige bid rag. CONTACT-forskere leder et akkrediter...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MObile musculoSKeletal User Self-management

The MOSKUS project developed an architecture, including a set of tools, for self-management of Spondyloarthritis (SpA). Patients that have undergone diagnosis and early clinical treatment use MOSKUS for self-management by performing assessments, answering questionnaires, and using the patient dia...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

International Workshop on Coding Theory and Cryptology 2013

Søknaden gjelder konferansestøtte til "International Workshop on Coding Theory and Cryptology" (se websiden http://www.selmer.uib.no/WCC2013/ som Institutt for informatikk (ved Selmersenteret) arrangerer på Hotel Terminus, Bergen 15.-19.april 2013. Konferansen arrangeres i samarbeid med IN...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferanse for klinisk IKT med hovedfokus på pasientmedvirkning og innovasjon http://www.cvent.com/events/klinikt-2013/event-summary-2fd4

Konferansen har som målsetting å sette fokus på utvikling av teknologi innen helseområdet. Ved å hente inn sentrale aktører innen Helse Norge og fra leverandørindustrien ønsker en å få fokus på utvikling av løsninger innen nyere områder. Det er spesiel t fokus på hva som skjer i forhold til de...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferanse: Digital byliv

Konferansen vil søke å sette den digitale byen på dagsordenen i en norsk kontekst. Ved å bringe sammen internasjonale foredragsholdere og et bredt spekter av lokale aktører vil konferansen kaste lys over både den digitale byens fremvekst gjennom det siste tiåret og det digitale bylivet slik det ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Collaborative Point-of-Care Services Agder: Follow-up of COPD patients as part of the United 4 Health EU Project

U4H er en del av et større EU-finansiert studie: UNIversal solutions in TElemedicine Deplyment FOR European HEALTH care = United4Health, med 33 partnere fra 15 land. Den europeiske studien har som mål å implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala innenfor 3 forskjellige, kliniske områder ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ACM Multimedia Systems Conference 2013

MMSys is a yearly international conference focused on the challenges of multimedia systems. It is organized by the ACM Special Interest Group for Multimedia (SIGMM) and its proceedings are archived in the ACM Digital Library. Having replaced the SPIE MMCN conference in a grassroots effort of mul...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norwegian Biometric Laboratory Annual Workshop 2013

The theme of the event this year shall be "Off-the-Shelf technologies for Biometrics - from instrument-centered to user-centered", which aims at finding opinions and solutions on how to promote biometrics to wider applications in both governmental and civ il markets, via those off-the-shelf techn...

Tildelt: kr 45 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Nordisk velferdsteknologi konferanse

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)ønsker å arrangere en skandinavisk konferanse om velferdsteknologi som arrangeres som et samarbeid mellom Sveriges Ingeniører, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) og NITO. Konferansen tar for seg velferdstekno logi som aktiviserende og trygghetsskapen...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferansen Sikkerhetskultur 2013

Foredragene på konferansen har fokus på det menneskelige aspektet innen informasjonssikkerhet. For program se: https://www.norsis.no/arrangementer/sikkerhetskultur/index.html NorSIS har fått mange dyktige foredragsholdere, både fra det offentlige og det private, og også internasjonalt. Vi har f...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferansen Security Divas 2013

De fleste foredragene vil ha fokus på fagfeltet informasjonssikkerhet, mens noen få foredrag vil fokuserer på det å være kvinne i et mannsdominert miljø. NorSIS har fått mange dyktige foredragsholdere, både fra det offentlige og det private. Vi har fored rag innen forskning, innen svært tekniske...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Nordic Spring School in Logic 2013

Prosjektet går ut på, i samarbeid med Scandinavian Logic Society (SLS), å arrangere en "vårskole" i logikk ved Sophus Lie Conference Center i Nordfjordeid. Logikk er en viktig del av IKT både når det gjelder anvendelser og som grunnlagsfag. Det er viktig for utviklingen av IKT i Norge at tilstre...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEDICAL SENSING, LOCALIZATION, AND COMMUNICATION USING ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGY II

Prosjektet MELODY II, (Medical Sensing, Localization, and Communications using Ultra Wideband Technology) studerte bruk av ultra wideband frekvenser (UWB) til å utvikle ny, trådløs helse teknologi, både for å forbedre nettverkskommunikasjon og utvikling av nye og forbedrede helse applikasjoner. T...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norsk Informatikkonferanse (NIK) og Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IKT (NOKOBIT)

Norsk informatikk konferanse (NIK) er en veletablert nasjonal konferanse som tar opp teoretiske og praktiske temaer innen fagområdet. NIK er en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen informatikk, og har vært arrangert årlig siden 1988. Norsk konfer...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Spillexpo - Norges første spillmesse

Spillexpo vil være den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tysk e Gamescom. Gamex i Sverige gjester hvert...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NWPT 2012 - 24th Nordic Workshop on Programming Theory

The NWPT series of annual workshops is a forum bringing together programming theorists from the Nordic and Baltic countries, but also from elsewhere. The previous editions were held in Uppsala (1989, 1999, and 2004), Aalborg (1990), Göteborg (1991 and 199 5), Bergen (1992 and 2000), Åbo (1993, 19...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS 2012 Norsk konferansen for IKT i offentlig sektor

Tematisk område IKT ved NTNU er initiativtaker til konferansen. NTNU mener det er behov for sterkere innsats innen utdanning og forskning innrettet mot IKT i offentlig sektor. NTNU vil bidra ved å dreie noe på egen virksomhet og etablere en samlende konfe ranse for miljøene som arbeider med IKT o...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage