0 antall prosjekter

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Bodynets 2012, konferansestøtte

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

7th International Conference on Critical Information Infrastructure Security

The CRITIS?12 conference is the well-established continuation of the series and aims to explore the new challenges posed by C(I)IP bringing together researchers and professionals from academia, industry and governmental agencies interested in all differen t aspects of C(I)IP. Especially promoted ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ISO 15926 and Semantic Technologies 2012

ISO15926 and Semantic Web Technologies Network ISO15926 and Semantic Web Technologies Network is an academic network on semantic technologies supporting data integration and reasoning. The network includes Norwegian universities, the major research insti tutions and representatives from the publ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

IFIP EGOV og IFIP ePart

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

InfraWorld Avslutningsseminar

Vi arrangerer et avslutningsseminar for InfraWorld prosjektet (NFR prosjekt 187798)på Thon hotel Oslofjord i Sandvika 13. september. Gjennom prosjektet har vi utviklet mye spennende teknologi som det er viktig å få presentert og markedsført. Dette semina ret er en viktig del av vår formidlingsst...

Tildelt: kr 49 249

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Security Tools and Techniques for Internet of Things in E-Health

The Internet of Things (IoT) is a complex "system of systems" including sensors, RFID, communication systems, data processing tools and other components essential for observing the status of patients and analyzing the data gathered through various sensing infrastructures. Health organizations ma...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

eHelseUKA 2012 / Nasjonalt nettverk for innovasjon i omsorg

eHelseUKA er en serie med arrangement som arrangeres 11-15. juni Sentralt i ukas arrangement er: - internasjonale workshops med deltakere fra University of Stirling, Skottland, Ålborg universitet, Danmark og Norge. - Formidling til grundervirkso mheter, leverandører og kommuner - etabl...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Språkteknologi og semantikk - prosjektkonferanse 2012

Det satses på språkteknologi, metadata og semantikk som samhandlingsressurser i flere sektorer og bransjer (helse, bygg, off.forvaltning, utdanning), men det mangler møteplasser og prosjektdiskusjoner med aktører fra næringsliv, institutter og off. sektor . NBs "Språkbanken" har et stort potensia...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Semantic Days 2012

Semantic Days er en årlig konferanse for bruk av semantisk teknologi i industri og forsvars sektoren. Konferansen presenterer bidrag fra disse sektorene, og fra norske og utenlandske forskningsinstitutter og universitet. Det er syvende gang konferansen av holdes.Det forventes 70-80 deltagere fra ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Art.on.Wires Arts & Science Festival 2012

Since three years the Art.on.Wires Society is organising an annual arts and science festival which has become a unique meeting point for international professionals from different disciplines. The festival has a broad and intersting spectrum of educationa l activities mixed with artistic content....

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

WII Nintendo as a part of the rehabilitation process after complex knee surgeries

This seminar addresses use of assistive technology for rehabilitation for postural instability after advanced knee surgery. How can we use computer games such as Nintendo WII and social web solutions in the rehabilitation process. In specific how can we u se social networking in the rehabilitatio...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Wireless Summit 2012 Teknologiske løsninger og praktiske anvendelser i industrien

Ifea, Industriens forening for elektroteknikk og automatisering inviterer til «Wireless Summit 2012». Denne konferansen er en viktig internasjonal møteplass både for enkeltpersoner og for bedrifter som allerede har tatt teknologien i bruk -eller som planl egger å ta i bruk trådløse systemer. Konf...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Efficient and Robust Architecture for the Big Data Cloud - ERAC

Hovedaktiviteten i startsfasen av prosjektet ERAC var sentrert rundt det å bygge en privat nettsky bestående av følgende hovedkomponenter: Linux, OpenStack, KVM, OFED og InfiniBand. Til sammen utgjør komponentene et fleksibelt åpen kildekode-basert fundament for en høy-ytelses nettsky, velegnet t...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The Third Nordic Workshop on System and Network Optimization for Wireless (SNOW)

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The International Symposium on Media Innovations

...

Tildelt: kr 43 499

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital oil

Digital oil (Doil) studerer fangst, lagring, analyse og visualering av informasjon knyttet til olje og gass industrien. Vi ser spesielt på informasjonsbehandling av brønner. Brønner - letebrønner, produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner - er sentrale i svær t mange situasjoner. Særlig interessant f...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Data is Political 2012

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Adaptive Security for Smart Internet of Things in eHealth

I denne perioden har ASSET prosjektet tatt for seg flere problemstillinger: Evaluering og validering av hvordan kontekst-sensitive adaptive sikkerhetsløsninger for tingenes internett (Internet of Things - IoT) i eHelse kan iverksettes på en korrekt måte. Balansering mellom sikkerhetstiltak og ene...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services

Nye web-baserte og mobile teknologier kan gjøre det mulig for helsevesenet å tilby helsetjenester på nye måter som gir pasientene en mer sentral rolle. Det er imidlertid ikke gitt at det blir lett å ta i bruk nye teknologier. Å gi pasienter tilgang til å legge inn eller hente informasjon inne i ...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Fagbok om gevinstrealisering innen eForvaltning

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Security Divas 2012

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Accessing and analysing the blogosphere: charting the distribution, flow and development of statements across online social networks.

Det overordnete målet med prosjektet har vært å utvikle metoder og verktøy som kan bidra til å identifisere, analysere og visualisere distribusjon, flyt og utvikling av kunnskap og holdninger i sosiale medie-nettverk, spesielt blogger. Prosjektets del-mål: 1. Samle og legge til rette for analy...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Traffic behaviour of interactive time-dependent thin streams on the modern Internet

-

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

PoEM - Practice of Enterprise Modeling

...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

delTA - Ung samfunnsdeltagelse på nett

Prosjektet har utviklet flere spennende konsepter, men hvem av disse som blir videreutviklet for bruk og implementering i organisasjonene som deltar i prosjektet er usikkert. Noen av konseptene som er utviklet er: (1) Et debattkonsept for NRK. (2) Et fadderrekrutteringskonsept for Plan Norge, sam...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Fremtidens internett arkitektur og anvendelser - fra forskning til innovativ praksis

FIAA skal fokusere på fagområdene innen brukergrensesnitt, informasjonsforvaltning og programvareteknologi (dvs 1. faglig søyle i VERDIKT). Nettverket vil favne VERDIKTs temaområder - sosiale nettverk, tingenes internett og mobile internett med et hovedfo kus på arkitekturperspektivene innen tjen...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Workshop in INDIA-NORWAY on Web Concepts and Technologies (INWWCT)

...

Tildelt: kr 30 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internet of Things Value Creation Network

The aim of the IoT Network is to: -Coordinate and help to increase and optimise the utilisation of results and value creation in the area of IoT -Extend further the European and international representation into the national generated IoT framework for de velopment and implementation by providing...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT)

KINT er et samarbeidsprosjekt mellom Intervensjonssenteret (OUS), institutt for informatikk (UiO) og institutt for innovasjon og økonomisk organisering (BI). Prosjektet skal bidra til VERDIKTs mål om innovasjon gjennom å styrke implementeringen av Interve nsjonssenterets (OUS) TAVI-prosjekt, en n...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ISO 15926 and Semantic Technologies 2011

...

Tildelt: kr 44 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland