0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimising dietary fatty acids and lipids of Atlantic salmon to secure their health and welfare through varying environmental conditions

Denne post-docen har vært tilknyttet det FHF finansierte prosjektet Optihealth (prosjektnummer 901282) som fokuserer på en viktig utfordring for den norske akvakultursektoren; mangel på fiskeolje til bruk i laksefôr for en bærekraftig produksjonsvekst av laks med god helsestatus. Siden fett og sp...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Robust salmon skin - genetics, vaccination and nutrition

Oppdrettslaks er utsatt for mekaniske påkjenninger og patogener som resulterer i sår på fiskens skinn. Skader på fiskens ytre gir fysiologiske utfordringer og redusert velferd, samt omdømmetap og dårligere økonomi for industrien. Robust skinn prosjektet ble initiert for å se om fisken skinnhelse ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fagseminar med åpning av Innovative Bioprosessplattform og presentasjon av avanserte kjemiske analyser.

SINTEF Ocean, i samarbeid med SINTEF Materialer og kjemi, ønsker å arrangere et fagseminar onsdag 1. november 2017. Fagseminaret er åpent for alle, men målet er å samle relevant industri fra havbruksnæringen spesielt, og sjømatnæringen og landbruket generelt, for å synliggjøre mulighetene innfor ...

Tildelt: kr 43 207

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Dialogue about Sustainable and Resilient Economy: The values of knowledge and innovation in a blue bioeconomy future

Dialogue about Sustainable and Resilient Economy: The values of knowledge and innovation in a blue bioeconomy future (DIASURE). The SUREAQUA opening Symposium will be an arena for knowledge sharing and network building. Leading scientists from major research institutions, both from the Nordic are...

Tildelt: kr 61 999

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Selective breeding and genetic improvement for robustness, disease and stress tolerance in the European sea bass using NGS technologies

Formålet med dette prosjektet var å utvikle bioteknologiske metoder for å studere og forstå genetiske mekanismer bak vekst og robusthetsegenskaper (stress og motstand mot sykdommer som VNN, vibriose og pasteurellose) hos europeisk havabbor (Dicentrarchus labrax), som er an av de vanligste fiskear...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

KONTROLL AV KJØNNSMODNING HOS ROGNKJEKS

Oppdrett av rognkjeks startet opp først i 2011, og det har siden vært en stadig etablering av nye produksjonsanlegg for å dekke etterspørselen. I dag antas det at det er mellom 15 og 20 kommersielle aktører som produserer rognkjeks for salg. En forventer at produksjonen av rognkjeks vil bli nærme...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Forvaltning av norsk villaks

Nofima skal organisere et seminar hvor kunnskap og erfaringer rundt temaet villaksforvaltning og trusler de norske villakspopulasjonene står ovenfor vil bli diskutert. Seminaret vil være nasjonalt, og det vil være foredrag fra forskere fra ulike institusjoner, interesseorganisasjoner, direktorat ...

Tildelt: kr 30 844

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimising dietary fatty acids and lipids of Atlantic salmon to secure their health and welfare through varying environmental conditions

Mangel på fiskeolje til bruk i laksefôr utgjør en stor utfordring for lakseprodusenter. Når nivået av marine oljer reduseres i fiskefôr, endres fettsyresammensetningen av vev og organer i atlantisk laks. Siden fett og spesifikke fettsyrer har sentrale roller i mange biologiske funksjoner, kan en...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

High resolution numerical modelling of floating flexible fish cages

Dette prosjekt har siktet på å utvikle et komplett rammeverk for å løse hydrodynamikk av en flytende oppdrettsanlegg struktur og analysere strukturelle respons av hele konstruksjonen ved CFD modellering. Det finnes flere undersøkelser av hydrodynamikk og konstruksjonsrespons uavhengig av hverandr...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable Aquaculture: Controversies and uncertainty in Knowledge-based management

Aquaculture management Norway should be knowledge-based management. While knowledge ? especially science ? is considered key to generate social, economic and environmentally sustainable growth, knowledge is also questioned and can actually create, rather than resolve, conflicts. AquaKnow argues t...

Tildelt: kr 92 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sosial bærekraft i havbrukssektoren i Canada

Prosjektet har som mål å studere hvordan den kanadiske havbruksforvaltningen legger til rette for en sosialt bærekraftig havbruksnæring, samt hvordan næringsaktører og lokalsamfunn i Canada oppfatter sosial bærekraft. Formålet er å kunne sammenligne med norsk havbruksforvaltning og -næring, og sl...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Mammalian B-1 cells - an evolutionary descendant of teleost IgM B cells?

Although vaccination provide critical defense against many pathogens that are threatening farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.), infectious diseases still have a negative impact on fish welfare and especially viral diseases are a main concern since the current vaccines only provide suboptimal p...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sea lice: Interaction between host and parasite -Personal overseas research grant

Sea lice are a major challenge in salmonid aquaculture globally. In Norway the lack of efficient control of this parasite has led to public concern regarding the sustainability of the industry. These concern both the health and welfare of farmed and wild salmonids in the coastal regions, where in...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Viral myocarditis and regenerative mechanisms of the salmon heart

Vi har rapportert toksisk effekten av et ORF3 kodet protein av PMCV ved transfeksjon og uttrykk av protein. Vi har også klonet genet inn i et "carrier virus", VHSV, der vi viste at hybridviruset blir virulent ("toksisk") for celler i kultur. Siden da har vi funnet ut at ORF3-proteinet gjennomgår ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Proteogenomics: the link between the salmon genome and its biological functions

In the past the lack of annotated fish genomes hampered the application of systems biology in fish research. Due to the ever-increasing availability of fish reference genomes, this final limitation is being overcome. Only recently also an annotated genome assembly of the Atlantic salmon became pu...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

In-situ molecular-based monitoring: a tool for tackling the operational and environmental challenges of aquaculture

Dette innovative prosjektet vil levere en teknologi som muliggjør bedre kontroll over sykdoms- og miljøutfordringer som følge av intensivert akvakultur. Den norske havbruksnæringen har en betydelig sosioøkonomisk verdi. Intensivering av fiskeproduksjon fra akvakultur vil imidlertid kreve forbedr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A study of potential health consequences of excessive fat deposition in Atlantic salmon

Diettene til atlantiske laks har i løpet av de siste 20 årene endret sammensetning fra å inneholde relativt lite fett og mye marine ingredienser, til dagens kommersielle dietter som er rike på fett og planteingredienser. Denne endringen i fôrsammensetning, inkludert økt nivå av plantefettsyrer, ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Biological control of salmon lice through filtrating organisms (LiceFilter)

The LiceFilter project aims to gather initial data on non-evasive, biological methods of removing sea lice from salmon farms. The project is built up in two work packages to identify filter feeders with the potential to efficiently remove salmon lice from the sea in laboratory trials (WP 1) and t...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Downsizing light harvesting antennae to scale up production potential and valorization from cultivation of marine microalgae.

Marine mikroalger kan brukes til å produsere omega-3 fettsyrer som er etterspurt både for mat- og fiskefôrproduksjon. Lave biomasssekonsentrasjoner begrenser en økonomisk bærekraftig produksjon og dermed verdiskapning fra massekultur av mikroalger. Ved dyrking av mikroalger er omdannelse av lysen...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Det 13. Norske Fiskeernæringsseminar

Det Norske Fiskeernæringsseminar var i mange år et fast arrangement og ble arrangert på ulike steder i Norge i regi av ulike forsknings- og industriaktører. Etter 15. års opphold ble seminaret igjen arrangert av NIFES i Bergen 2015. I 2017 vil Nofima være ansvarlig for arrangementet, som vil bli ...

Tildelt: kr 93 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimization of the CRISPR/Cas9 knock-in technology and application in salmon and trout

Hovedmålet med prosjektet er å optimalisere CRISPR/Cas9 knock-in teknologien og etablere protokollen for laks og ørret. Det sekundære målet er å utnytte disse verktøyene for å forklare mekanismene bak noen viktige biologiske funksjoner i fisk som alder ved kjønnsmodning, pigmentering, immunfunksj...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Kunnskapsinnhenting vill laksefisk 2012-2017- Utfordringar vasskraftregulering, beskatning og lakselus/rømming

Presentasjon av resultat frå ulike prosjekt knytt til utfordringar og kunnskapshull omkring interaksjonar mellom vill laksefisk og oppdrettsaktivitet i Sogn, Nordfjord og Vosso. Viktige innspel i forhold til framtidige vekstregulering av oppdrettsnæringa- trafikklysregimet. I Sogn, er det i pe...

Tildelt: kr 95 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nutrigenomic and nutriepigenomic effect of plant protein-based aquafeeds on fish

For å kunne ivareta en bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, samtidig som det er begrenset tilgang på marine ressurser som fiskemel, er det nødvendig å finne nye proteinkilder til fiskefôret. I løpet av det siste tiåret har laksefôrets sammensetning endret seg betydelig fra et høyt fiskemelsi...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Exploring leucines role in feed intake and growth under stress: from sensing to action

Målsetningen med LeuSENSE-prosjektet var å undersøke mulige effekter av leucin-anrikede dietter på robusthet, velferd og vekst hos Atlantisk laks oppdrettet under normale og stressede forhold. Hypotesen er basert på pilotstudier som indikerte at den essensielle aminosyren leucin, når den ble tils...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Epigenetic and transcriptional effects of optimizing 1-C nutrients to improve healthy growth in Atlantic salmon

Forbedring av fiskehelsen via epigenetisk regulering av genomet er en ny tilnærming innen fenotypisk plastisitet. Ernæringsbaserte epigenetiske forandringer kan føre til livslange fenotypiske endringer i økonomisk viktige egenskaper for akvakulturen. Tidlige utviklingsstadier og smoltifiseringspr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

COST-EFFECTIVE SEA LICE VACCINE; DEVELOPMENT AND EFFICACY EVALUATION

Lakselus er kostnadsmessig det største sykdomsproblem på oppdrettslaks. Oppdrettsnæringen er i dag helt avhengig terapi produkter for å kontrollere luseproblemet. Resistensutvikling har medført redusert effektivitet av behandlinger mot disse parasittene, og derav et presserende behov for nye bære...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genetic improvement of survival in the seawater phase of Atlantic salmon

Høy dødelighet hos laks i sjøperioden er fortsatt et problem for norsk oppdrettsnæring. Omtrent 12-14% går tapt de første månedene etter overføring til sjøvann. Selv om årsakene til dødeligheten sannsynligvis er mange, har suboptimal smoltproduksjon vært antydet som en viktig faktor. I SmoltField...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Tekset 2017

Konferansen arrangeres på Clarion Hotel i Trondheim 14.-15. Februar 2017. Foreløpig program er vedlagt. Hvem er målgruppen for arrangementet? Næring, forskning og forvaltning som jobber med settefisk. I tillegg legges det vekt på å inkludere studenter på Universitets og høgskolenivå som er inte...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimized and documented cooling of Atlantic Salomon in HeliX-tanks.

Stranda Prolog utvikler og leverer slaktelinjer til oppdrettsnæringen. En viktig del av produksjonslinjen i mange lakseslakterier er HeliX-skruetanken, hvor fisken blør ut, blir kjølt og lagret før videre prosessering. Systemet består av en lang sylinderformet tank, med en skrue som fyller tanken...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Safeguarding fish health - In situ water quality analysis in RAS aquaculture systems using living cell sensors and micro/nanotechnology

En mikrofluidisk enhet designet til bruk som en in-situ sensor for vannkvalitet ved produksjon av fisk har blitt utviklet og testet i prosjektet. Sensoren består av levende Aliivibrio fischeri-organismer som får redusert bioluminescerende respons når de eksponeres til stressorer som medfører dårl...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus