0 antall prosjekter

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Modulbasert produktutviklings- og kommunikasjonsverktøy for møbelproduksjon

Dette er et såkalt høstingsprosjekt i P2005 Industriell Økologi. Formålet er å viderutvikle en miljødatabase til et integrert og modulbasert produktutviklingsverktøy der økonomi- og kvalitetskrav innarbeides som et tillegg til miljømodulen som er under ut vikling. Videre skal det utarbeides et ko...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Møre og Romsdal

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Ulineær reguleringsteknikk anvendt for styring av elektro-pneumatisk clutchaktuering på tunge lastebiler

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Nye prosesser og produkter basert på gjenvunnet plast

Prosjektet skal fokusere på anvendelse av gjenvunnet plastemballasje. Det skal utvikles nye prosesser og nye produkter der gjenvunnet plast erstatter ny plast. Prosjektet skal bidra til økt fokus på bærekraftig utvikling i norsk plastindustri. Prosjektet skal bidra til at Norge når målsetningen o...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

TEMPO - Automatisering av montasjeprosessen og logistikken for tekstiler og kunststoff

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

VM-Vareproduksjon og materialforedling

TEMPO - Automatisering av produksjonen av skiftegafler for lastebilgirkasser

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Optimering av produksjon og logistikk i integrerte vareproduserende verdikjeder

OPTILOG skal utvikle ny produksjons- og logistikkstrategi for verdikjeden Pipelife-Ahlsell. Pipelife Norge er Norges største produsent av rør og deler i plast, mens Ahlsell Norge er den største VVS-grossisten. Denne type verdikjeder preges generelt av lit e samarbeid og styring mellom produsent, ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Møre og Romsdal

VM-Vareproduksjon og materialforedling

UTNYTTELSE AV LAKSEHODER Teknologiutvikling og kommersialisering

Seaside AS sammen Marine Harvest Ingredients og SINTEF Fiskeri og havbruk har i 2004 gjennomført forprosjekt med formål å redegjøre for mulighetene for kommersiell utnyttelse av laksehoder. Forprosjektet som er gjennomført har bestått av følgende aktivi teter: - Utnyttelse av ørebein - Andre a...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Møre og Romsdal

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Sporbarhet og effektiv datafangst i verdikjeden for oppdrettsfisk: Utvidet verdikjede og integrasjon mot prosessutstyr - TELOP delprosjekt

Dette prosjektet er en tilleggsaktivitet til TELOP Trace (prosjektnummer I58636/220), som er en del av det overordnede prosjektet TELOP – Teknologiutvikling for lønnsom foredling av oppdrettsfisk. FoU-resultatene som er oppnådd i TELOP Trace er en viktig forutsetning for at Tracetracker er valg...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

IdéAl-prosjektet - videreføring

IdéAl-prosjektet skal fremme innovativ anvendelse og mer bruk av aluminium i bedrifter i Norge, delvis gjennom høsting fra Norlightprosjektene. Suksesskriterier er globalt potensiale, økt tonnasje, større antall nye produkter, unik kompetanse, synlighet for aluminium og norsk basert kompetanse...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Robust Design of Automotive Structures

Automotive design concepts are becoming increasingly more complex, with ever increasing demands of functionality, cost, reliability and legal requirements to be met within continuously shortened lead time. With this increasing complexity, the development process becomes a balance act between diff...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Innlandet

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Graddannelse og Sponbryting ved maskinering

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Viken

VM-Vareproduksjon og materialforedling

TEMPO - Sanntids analyse av produktkvalitet i vareflyten til Arcus AS

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Viken

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Fjerning av pinnebein i pre-rigor oppdrettsfisk

Dette prosjektet skal etableres som del av TELOP, teknologiutvikling for mer lønnsom foredling av oppdrettsfisk. Prosjektets ansvarlig er Trio og ønsker med dette prosjektet å videreføre resultatene i prosjektene "Beinplukking prerigor" og "Utskjæring av tykkfiskbein og sammenliming av filetene...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Optimalisering av smiprosesser

Prosjektet planlegges gjennomført med følgende aktiviteter: Nye varianter av smiprosesser basert på modulariserte verktøy vil bli utviklet. Metall kan samles opp i hulrom under første del av smiforløpet, for mot slutten av formingen å kunne presses ned i gravyren med et lokalt stempel innebygge...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Innlandet

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Automatisering og teknologiutvikling for mer effektive sømoperasjoner hos Ekornes

...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Møre og Romsdal

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Superfleksibel Kundeordrestyrt Montasje

HÅG asa utvikler og produserer arbeids- og konferansestoler. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo, mens produksjonen foregår på Røros. Med utgangspunkt i 9 produktfamilier, som kan leveres i flere ulike modeller og varianter av stofftrekk, opererer HÅG me d mer enn 10 millioner ulike produktvaria...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Kunnskapsutvikling på tvers av kulturelle skillelinjer.

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Utvikling av metode for produksjon av firkanthull

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Innlandet

VM-Vareproduksjon og materialforedling

FlexiLift-Kombinert trapp og personheis

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Viken

VM-Vareproduksjon og materialforedling

VAREMAT resultatspredning

Hensikten med spredningsdelen i VAREMAT programmet er å utbre kjennskapet til programmets forsknings- og utviklingsresultater til bedrifter, verdikjeder og klynger som kan utnytte dem til å styrke sin verdiskaping. Sett i en større og internasjonal samm enheng må det imidlertid erkjennes at FoU...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Component Design by Non-Isothermal Heat Treatment (CDNIHT)

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Innlandet

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Functional rolled surfaces

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Norske trapper til Europa: Masseprodusert skreddersøm i distribuerte produksjonsnettverk

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Fra sjø til sløyemaskin

...

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Møre og Romsdal

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Fiskeblod, teknologi for ressursutnyttelse og marked

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Møre og Romsdal

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Kommersiell utnyttelse av laksehoder - forprosjekt

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Møre og Romsdal

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Severe plastic deformation (SPD) for ultrafine grained Al alloys – properties and potentials for innovations

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Møre og Romsdal

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Surface treatment of dies for aluminium forming

...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Optimalisering av produksjonslinje for framstilling av polykrystallinske silisiumwafers for solcelleanvendelser

Prosjektets hovedmål er å kunne redusere tykkelsen av solcellskiver til 200 mikrometer uten reduksjon i produktivitet og egenskaper. Prosjektet konsentreres om produksjonen etter utstøping av silisium blokker: Oppdeling av blokkene i mindre enheter som i gjen kuttes opp til tynne skiver (wafers)...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Viken

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Utvikling av plastkomponenter basert på gjenvunnet plast

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken