0 antall prosjekter

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Oslo Edtech Hackathon 2019

I løpet av 24 timer 3.-4. mai 2019 samarbeider studenter og fagfolk innen pedagogikk, teknologi, design og entreprenørskap i en konkurranse for å finne nye løsninger på utfordringer innen læringsteknologi. Etter et 24-timers hackathon blir det presentasjoner og kåring med jury av de beste bidrage...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Akershus

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2019

NM for Studentbedrifter arrangeres i år fra mandag 27. til tirsdag 28.mai på Næringslivets hus i Oslo. Arrangementet er en konkurranse-, lærings- og nettverksarena. Studentbedriftene konkurrerer om 9 priser. Juryene er bredt sammensatt av personer fra privat næringsliv, offentlige virksomheter, u...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

The 5th Geography of Innovation Conference 2020

Vi søker med dette støtte til gjennomføring av arrangementet "5th Geography of Innovation Conference" i Stavanger fra 29. til 31. januar 2020. Konferansen er et forum for forskere som er interessert i romlige spørsmål knyttet til innovasjon, som hvor innovasjon foregår, hvordan omgivelsene påvirk...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

37 ºC Health Tech Business Conference, 17th - 18th June 2019, Stavanger Forum

Welcome to the third edition of 37 ºC Health Tech Business Conference to be held 17th - 18th June 2019 in Stavanger Forum in Norway. 37 ºC is an international business platform for industry, research and innovation, where: -Early-stage companies can meet international partners, customers and inv...

Tildelt: kr 11 050

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Teknologiforum 12. november 2018: Bli en del av det nye smarte næringslivet

Teknologiforum er et årlig faglig arrangement for medlemmene i Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og aktører fra næringsliv, akademia og samfunnsinstitusjoner. Det overordnede målet er å dele forskningsbasert kunnskap som kan bidra til innovasjon og en bærekraftig omstilling av norske virks...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Arrangering av konferansen Pumps & Pipes Norway 2018

Norway Pumps & Pipes arrangerer sin første årlige konferanse - Pumps & Pipes Norway 2018 - på Sola Strand Hotel 17.-18. oktober. Norway Pumps & Pipes bygger på en spennende og kreativ idé om å se sammenhengene mellom den hjertepumpen alle mennesker trenger for å leve og den teknologien oljeindus...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Strategic Brain Research. "Virginia-Nordic Precision Neuroscience II, From Discovery to Translation and Innovation"

Denne transatlantiske konferansen (http://www.vnpn.science/ ) har til formål å styrke samarbeid mellom USA og Norge og de øvrige land i Norden for å fremme forskning og utvikling innen ‘Precision Neuroscience’, hvor diagnose og behandling av sykdommer i hjernen baserer seg på presis kunnskap om...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Fra kreftforskning til behandling

Oslo Cancer Cluster (OCC) skal være en foretrukken forskningspartner som leverer forskning av høy kvalitet og relevans for næringslivet, forvaltning og samfunnet for øvrig og samtidig være et bindeledd mellom næringsliv og akademia. OCC vil konsentrere seg om relevant kompetanseutvikling inn i pr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Nordic Rheology Conference 2018

Nordic Rheology Conference er en årlig konferanse som går på rundgang blant de nordiske land. Forrige gang den ble avholdt i Norge var i Oslo i 2012. Formålet med prosjektet er å gjennomføre konferansen i samsvar med arrangementets mål (se ovenfor). Gjennomføring av konferansen Nordic Rheology ...

Tildelt: kr 49 707

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Cutting Edge festivalen 2018

Cutting Edge festivalen er en møteplass som viser forsknings -og teknologifronten i Norge. Festivalen er et årlig arrangement som har vært arrangert i Forskningsparken siden 2013 som en del av Oslo Innovation Week. Målgruppen er mennesker i næringsliv, finans, politikk, offentlig sektor, og media...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

MIT REAP SUMMER SCHOOL - Sommerskole i entreprenørskap 4.-7. juni 2018

Som del av et entreprenørskapssamarbeid mellom seks universitet og høgskoler i Norge har Universitetet i Agder gleden av å arrangere MIT REAP sommerskole, 2018. Dette er en unik mulighet til å møte en prisvinnende underviser, forfatter og administrerende direktør, som har endret på hvordan entr...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Konferanse: Mathematical Modelling in Metallurgical Industry

Design og drift av metallurgiske prosesser er gradvis blitt forbedret basert på industriell erfaring, forskning, moderne prosesstyring, nye og/eller forbedrede målinger, osv. Prosessene er imidlertid svært kompliserte, og mange forhold er ikke tilstrekkelig forstått. Matematisk modellering kan a...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Circular Economy Conference 30-31 mai 2018

I en sirkulær økonomi siktes det mot å holde produkter, komponenter og materialer i bruk lengst mulig for å skape mer verdi ut av mindre ressurser. Konferansen innenfor sirkulær økonomi som arrangeres av SINTEF, NTNU og Nord universitet i Trondheim fokuser på hvordan en sirkulær økonomi kan skape...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

NM for Studentbedrifter 2018

Programmet Studentbedrift gir studenter innen høyere utdanning muligheten til lære å starte og drive sin egen bedrift, tenke innovativt, være kreative, registrere seg i Brønnøysundregistrene, etablere bankkonto, lære økonomi og samarbeid i team. Programmet kjører for øyeblikket i 20 land over hel...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Drammenskonferansen 2018 Nasjonal arena for boliginnovasjon Konferansen 2018 Sosiale bokvaliteter og grønn mobilitet

Drammenskonferansen 2018 ser på samspillet mellom de sosiale kvalitetene knyttet til boliger og bomiljøer og behovet for grønne mobilitetsløsninger. Et utgangspunkt er at boligutvikling bør sikre at mange behov dekkes tett på boligen. Dette betyr god tilgang til f.eks. varer og tjenester, arbeid,...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Buskerud

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Technoport 2018 - Deep Tech

Technoport er en innovasjons- og teknologikonferanse som arrangeres årlig i Trondheim. Målet er å aktivt bidra til at nye teknologier og forskning blir omsatt til verdifulle løsninger. Dette gjøres ved å lage en tverrfaglig møteplass for alle som jobber med eller er interessert i teknologisk inno...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

InnoTown Innovation Conference 2018

InnoTown 2018 Siden 2000 har InnoTown arrangert InnoTown Innovation Conference - en årlig, internasjonal innovasjonskonferanse i Ålesund, som skal inspirere og bidra til økt innovasjon. Siden oppstarten har InnoTown hatt som hovedmål å kunne gi deltakerne ny kunnskap og nye ideer, som kan omset...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

37 ºC Life Science Technology and Business Conference, 19th - 20th June 2018, Stavanger Forum

37 ºC Life Science Technology & Business Conference, avholdes 19. - 20. juni 2018 i Stavanger Forum i Norge. Hovedtema på 37 ° C i 2018 er Digitalising Health. I tillegg til plenarmøtene vil det bli parallelle sesjoner om digitalisering innen medtek og bioteknologi, e-helse, venture session og w...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

NEON-konferansen 2017

NEON-konferansen 2017 skal inspirere og stimulere til refleksjon over dilemmaer, utfordringer og muligheter som kan oppstå i omstillingsprosesser. Offentlige og private virksomheter står i dag overfor omfattende omstillinger som involverer nedbemanning, permittering og oppsigelser. I mange sektor...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Bergen Design Festival 2017

Forskning viser at bruk av design i bedrifters innovasjonsprosesser bidrar til bedre funksjonalitet på produktene, større brukerverdi, styrket merkevare og forbedret markedsposisjon. Når bedrifter kombinerer ideer, løsninger og teknologier fra flere bransjer, kan dette styrke innovasjonshøyden, s...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

The Xynteo Exchange/Norway

Exchange/Norway offers an international networking arena stimulating dialogue and communication between research communities, industry, and the public sector, in joint pursuit of research driven innovation and sustainable growth. Central partners include the top leadership of major companies ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Norsk paviljong under Nordic Life Science Days 2017

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Tauseminar

Formålet er å heve kompetansen hos bedrifter som har tau som en sentral del av sine leveranser, og legge til rette for at de kan utvikle og tilby ny teknologi. Ved utvikling av moderne produksjonsfelt for olje og gass går retningen mot prosessanlegg på havbunnen. Når prosessanlegget flyttes til ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Corporate Innovation Day 2017 - Real insight, real innovators

Målet er at CID skal bli den mest sentrale møteplassen for ledere i nærngslivet, innovatører, forskere og studenter med interesse for entreprenørskap og kommersialisering. Derfor er det en rekke initiativer og konsepter som plasseres inn i denne dagen, slik at vi utover selve konferansen i "Domen...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Gjennomføring av kliniske studier og utprøvende behandling - hva er utbyttet og hvordan bli bedre på gjennomføring og utnyttelse av resultat

Haukeland Universitetssjukehus, Universitetet i Bergen, Legemiddelindustriforeningen og Bergen Teknologiutvikling står bak felles satsing for å oppnå bedre resultat av innsatsen på klinisk/akademisk/industrielt samarbeid der kliniske studier inngår som en viktig faktor. Det er et politisk mål at ...

Tildelt: kr 8 944

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

37 ºC Life Science Technology Conference & Exhibition 6th-7th June 2017 Stavanger Forum in Norway

37 ºC Life Science Technology Conference & Exhibition arrangeres for første gang 6. ? 7. juni 2017 i Stavanger Forum. 37 ºC Life Science Technology Conference & Exhibition er en internasjonal helseteknologi-konferanse som skal stimulere til å sikre arbeidsplasser i eksisterende bedrifter, å ska...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Arrangementsstøtte: War on Cancer

...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Ukjent Fylke

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Biidrag til OECD for arbeid med å harmonisere definisjoner for innovasjon i Oslo-manualen med tilstøtende kodesystemer.

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Ukjent Fylke

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

State of Norwegian Entrepreneurship

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Agder

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Medfinansering av INTERREG-programmet Science for Society

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo