1 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimadult Norge rundt: En workshopturné for kunnskapsdeling og samskaping av beste praksis innen grønn nudging

I dette prosjektet vil vi arrangere en serie workshops for ansatte i norske kommuner og fylkeskommuner, om hvordan nudging kan brukes for å redusere klimagassutslipp. Det vil holdes én workshop per fylke, hvorav fire er fysiske (tentativt i Nordland, Troms og Finnmark, Vestland og Innlandet) og r...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo