kr 166,4 mrd. fordelt på 0 antall prosjekter

Måltall for tildelt beløp er endret i Prosjektbanken Les mer...

Det nye måltallet reflekterer det faktiske aktivitetsnivået i prosjektene på en bedre måte og gir bedre sammenlignbarhet over år. Merk at tildelt beløp for inneværende år vil være noe forhøyet fram til regnskapet er avsluttet i mars påfølgende år. Hvis man har lagret gamle måltall fra Prosjektbanken anbefaler vi at disse oppdateres med de nye.

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

Visning

Fordelt på