LTP Hav ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Hav

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" skal forsterke tre helt sentral områder innenfor havbasert forskning og innovasjon. "Marine bioressurser og havforvaltning" styrker forsknings- og innovasjonsinnsatsen mot fiskeri, havbruk, nye næringer basert på marine bioressurser og kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av økosystemer og ressurser i havområdene. "Havteknologi og maritim innovasjon" bidrar til forskning og innovasjon knyttet til fartøyer, verftsindustrien og tjeneste- og leverandørindustrien, mens "Petroleum og mineraler" innebærer en satsing på forskning, innovasjon, demonstrasjon og pilotering innenfor petroleumsvirksomheten som er relevant for norsk kontinentalsokkel

BEVILGNING HITTIL I ÅR

2,5 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

22,2 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Research stay at the University of Helsinki, Finland

Wild populations are adapting to human-caused stressors such as fishing, hunting, climate warming, and habitat change. Research on particularly harvest-induced phenotypic and evolutionary adaptations started from field observations and forming theory about how anthropogenic drivers can be expecte...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Brain and behavior in fish: From evolutionary ecology to biomedicine

Sub optimal fish health in aquaculture compromises operational economy and fish welfare. Animals have to balance attention, inhibition of active behavior and cognitive flexibility via internal and external feedback in order to cope with an ever-changing environment. Thus, in order to understand h...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The Atlantis Ecosystem Modelling Summit: progressing tools and networking for marine ecosystem science and management

We apply for financial support under the Oceans theme for the second Atlantis Ecosystem Modelling Summit, which aims to aid the testing and development of the Atlantis marine ecosystem model as a tool for Ecosystem-based management (EBM), and advance global partnerships for living marine resource...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Marine Forests of animals, plants and algae: nature-based tools to protect and restore biodiversity

Undervannsmiljøer som sjøgressenger, tareskog og dyphavskoraller er økosystemer med høy biodiversitet, er viktige for mange organismer gjennom gyteområder, beskyttelse og mattilgang, beskytter kystområder og lagrer karbon fra atmosfæren. Bevaring og gjenoppretting av disse habitatene er derfor vi...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic shipping and coastal communities’ engagement with their surrounding natural environment

The topic for the proposed cooperation is coastal communities’ interactions with their natural environment in a time when Arctic shipping is developing and is expected to grow. The background for the topic is the fact that the migration of ice-edge northward, its future thinning and weakening con...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda