LTP Hav ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Hav

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" skal forsterke tre helt sentral områder innenfor havbasert forskning og innovasjon. "Marine bioressurser og havforvaltning" styrker forsknings- og innovasjonsinnsatsen mot fiskeri, havbruk, nye næringer basert på marine bioressurser og kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av økosystemer og ressurser i havområdene. "Havteknologi og maritim innovasjon" bidrar til forskning og innovasjon knyttet til fartøyer, verftsindustrien og tjeneste- og leverandørindustrien, mens "Petroleum og mineraler" innebærer en satsing på forskning, innovasjon, demonstrasjon og pilotering innenfor petroleumsvirksomheten som er relevant for norsk kontinentalsokkel

BEVILGNING HITTIL I ÅR

2,6 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

19,5 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Modelling pathways, transport and fate of Organic Contaminants in Marine Environments (MOCME)

...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resilient Robotic Autonomy for Underwater Operations in Fish Farms

Dette prosjektet tar sikte på å omforme undervannsoperasjoner i dynamiske, komplekse og visuelt utfordrende omgivelser ved å utvikle ny kunnskap og teknologi som skal etablere robuste autonome løsninger for ubemannede undervannsfartøy (UUV-er). ResiFarm skal adressere operasjoner på fiskefarmer, ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

The Metabolic Niche Framework – Linking Metabolic Changes and Behavioural Responses of Fishes to Climate Change.

Anthropogenic warming of the oceans and the expansion of aquatic oxygen deficient (hypoxic) “dead zones” are changing the abundance and distribution of fishes, with more pronounced effects expected in the future. The behavioural responses of fishes to environmental changes may influence species’ ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

In the heat of the night: The role of hypoxia on coral reefs

Et tropisk korallrev er en koloni av bittesmå nesledyr som lager seg et kalkskjelett de lever i. De filtrerer vannet og spiser små dyreplankton, men har også en alge levende inni seg, som en symbiont. Denne algen får næringsstoffer fra maten korallen har spist, og bruker til gjengjeld sollyset ti...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

China in the Arctic: External Influence on Regional Governance (ArcGov)

Virkningene av klimaendringene i Arktis strekker seg fra smelting av havis og kysterosjon til sosiale endringer av arktiske samfunn. Nye styringsstrukturer har blitt etablert, og eksisterende mekanismer fornyet for å takle regionens store behov. For å forstå hvordan samfunnet tilpasser seg de ras...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda