LTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energi ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Klima, miljø og miljøvennlig energi

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" innebærer en helt nødvendig satsing knyttet til forskning, innovasjon og teknologi for lavutslippssamfunnet. Satsingen knyttet til "Miljøvennlig energi og lavutslippsløsninger" skal forsterke innsatsen mot fornybar energiproduksjon, energibruk, energi politikk, energisystemer og marked og CO2-håndtering. Satsingen på "Klima, polar og miljø" omfatter utvikling av kunnskap om endringer i klimasystemet med hovedvekt på polarområdene, effekter av endringene på natur og samfunn og kunnskap om tiltak for tilpasning til et lavutslippssamfunn. Det omfatter også forskning på økosystemer og biologisk mangfold, forurensing og kretsløp, ressurs og miljøforvaltning. Satsingen knyttet til "Bioøkonomi og forvaltning" er rettet mot landbaserte bioressurser, herunder landbasert matproduksjon, skogbruk og utnyttelse av bioressurser. Innsatsen på "Bærekraftige byregioner og transportsystemer" skal forsterke forskning knyttet til by- og transportplanlegging, samferdselsteknologi, arealbruk og byregionenes kulturelle, sosiale og økonomiske betydning.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

4,5 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

37,3 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

KLIMAFORSK-Stort program klima

Support to arrange the 6th International Conference in Arctic Fox Biology in Longyearbyen, Svalbard 2022

The 6th international conference in arctic fox biology will for the first time be organized and located in Norway. Circumpolar arctic fox biologists have since 1991, established a network that have arranged five international conferences in arctic fox biology. The location for the conference are ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Attributing climate-change induced global glacier mass loss to anthropogenic and natural causes

This project will bring Dr. Ben Marzeion from the University of Bremen to the Department of Geosciences at the University of Oslo to collaborate on a research project on investigating anthropogenic versus natural causes in past global glacier mass loss. Glaciers have contributed more to sea-level...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

14th International Conference on Paleoceanography

Den internasjonale paleoseanografi konferansen (ICP) er ett flaggskipsarrangement for det paleoseanografiske forskningsmiljøet. ICP er en viktig arena og spiller en sentral rolle for den faglige utviklingen av feltet. Utvalgte inviterte foredrag, der nye grensesprengende ideer legges frem, kombin...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Cryosphere Ocean coupling and rapid climate changes

During my research stay at EAWAG, I will test recently developed climate proxy parameters for ocean temperatures, sea ice, and salinity variations on ocean sediments recovered from the Kongsfjorden, NW Svalbard. Kongsfjorden is ideally placed for reconstructing cryosphere-ocean coupling processes...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Terrestrial record of palaeoceanographic (in)stabilities in the Arctic during the Last Interglacial (~129 to 116 ka)

The project focuses on the instability of Northern Hemisphere ice-sheets, forcing circulation perturbations in the subpolar North Atlantic and contiguous seas, and offers a unique opportunity to test the real dynamics and consequences of such changes. It involves studying the fossil terrestrial r...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland