LTP2 Muliggjørende og industrielle teknologier ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Muliggjørende og industrielle teknologier

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" skal bidra til digital transformasjon og utnyttelse av nano- og bioteknologi på alle samfunns- og næringsområder gjennom forskning, kompetanseutvikling og utvikling av nye teknologiske løsninger. Satsingen på "IKT og digital transformasjon" innebærer en satsing mot IKT som fag og som teknologi for digital omstilling. Satsingen på "Nano-, bioteknologi og teknologikonvergens" skal på den ene siden bidra til materialforskning på nanoskalanivå for å utvikle nye avanserte materialer, og på den andre siden til bioteknologisk forskning som bruker mikroorganismer til å fremstille eller endre produkter, forbedre planter og dyr og utvikle mikroorganismer for å utvikle prosesser, produkter og tjenester.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

6,3 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

40,9 mrd.

Visning

Fordelt på

UTVALGTE PROSJEKTER

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Real-Time Remote Hyperspectral Imaging on Aerial Vehicles and Small Satellites (ARIEL)

Fjernmålingssatellitter og luftfartøyer er i dag uunnværlige verktøy for jordovervåking og for å skaffe kunnskap som kan hjelpe til å forstå jordsystemprosesser og økosystemer. Spesielt er småsatellitteknologien preget av lave utviklingskostnader, energieffektiv elektronikk, og rimelige oppskytin...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPort – When AI optimizes port logistics and management

AutoPort-prosjektet vil frigjøre potensialet for optimalisering av effektiviteten i havner for nærskipsfart ved å bruke fremskritt innen AI-planlegging og autonomi innenfor et rammeverk for operasjonsanalyse. Havnene vi fokuserer på er små (dvs. under 250 000 TEU i året) havner for nærskipsfart (...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

The International Conference of Multiphysics 2022

The International Society of Multiphysics has been promoting Multiphysics mainly through two dissemination activities: (i) organisation of the international conference, and (ii) publishing of The International Journal of Multiphysics (ISSN: 1750-9548). MULTIPHYSICS 2022 is in line with the first ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: The 9th Seminar on Exercise in Medicine

The Exercise in Medicine seminar is a biannual event hosting national and international experts in lifestyle related diseases. This year we will focus on application of advanced biotechnology methods to increase our understanding of the mechanistical link between physical activity and disease pre...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Spillexpo 2022 - En samlende arena for konsumenter og fagmiljøet innen spill- og teknologi i Norge

Spillexo 2022 vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Comic-Con og tyske Gamescom. Et klart delmål er å stimulere til etablering av nye bedrifter og styrke eksisterende n...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo