LTP2 Muliggjørende og industrielle teknologier ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Muliggjørende og industrielle teknologier

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" skal bidra til digital transformasjon og utnyttelse av nano- og bioteknologi på alle samfunns- og næringsområder gjennom forskning, kompetanseutvikling og utvikling av nye teknologiske løsninger. Satsingen på "IKT og digital transformasjon" innebærer en satsing mot IKT som fag og som teknologi for digital omstilling. Satsingen på "Nano-, bioteknologi og teknologikonvergens" skal på den ene siden bidra til materialforskning på nanoskalanivå for å utvikle nye avanserte materialer, og på den andre siden til bioteknologisk forskning som bruker mikroorganismer til å fremstille eller endre produkter, forbedre planter og dyr og utvikle mikroorganismer for å utvikle prosesser, produkter og tjenester.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

5,8 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

41,3 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Safety and Resilience through Digital Practices: A Participatory Study with Women at the Intersection of Gender-Based Violence and Immigration in Norway

Rahaf Mohammed, an 18-year-old Saudi woman who was subjected to domestic violence, utilized social media to make her voice heard by foreign authorities. Via this ‘digital’ call for help, she successfully escaped violence. The internationally recognized #metoo movement became active on social medi...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Petri Nets 2020 Conference Support

The aim of the conference is to bring together practitioners and researchers from academia, industry and government to present research results, and exchange experience, ideas, and solutions for their problems in the areas of: * General topics of interest related to concurrency - Model checking ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International Research School AI in Bergen

The International Artificial Intelligence in Bergen Research School aims at disseminating recent advances on AI. It is mainly intended for master and Ph.D. students, postdocs, and researchers wishing to learn more about the theme of the research school. In 2022, the broad theme of the school is: ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Eye tracking technology: A training workshop on methods for psychological and educational research

Eye tracking is an increasingly popular and accessible technology, thanks to major improvements in usability of devices and software. Eye tracking offers unparalleled access to the online workings of the mind during tasks such as reading and math problem solving and for this reason it has attract...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine Teaching for Explainable AI

Det siste tiåret har vi sett en eksplosiv økning i bruken av avanserte AI-systemer, som Deep Learning. Disse systemene er basert på store datamengder og avgjørelsene som taes er ofte uforståelige for brukerne. Samtidig anvendes de som sentrale verktøy i beslutningsprosesser som angår både enkeltp...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Vestland