LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighet ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Samfunnssikkerhet og samhørighet

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" skal bidra til å gjøre Norge og verden til et mer robust samfunn. Området omfatter forskning knyttet til "Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjon", hvor kunnskap om betingelser for god integrering, sosiale forskjeller og arbeidsliv står sentralt. Satsingen omfatter også "Global utvikling, ulikhet og demokratibygging", hvor utviklingstrekk utenfor Norge har særlig oppmerksomhet. Satsingen på "Kultur, sivilsamfunn og medienes rolle" skal fremskaffe kunnskap om betingelser for sosial og kulturell samhørighet i Norge og globalt. Satsingsområdet omfatter også forskning rettet mot "Samfunnssikkerhet, sårbarhet og konflikt", hvor digital sårbarhet, matsikkerhet, terror, energiforsyningssikkerhet og helse og naturtrusler er viktige forskningsområder.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

2,1 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

12,5 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Promoting Justice in a Time of Friction: Scandinavian Penal Exports

De skandinaviske statene eksporterer straff – kunnskap, praksiser, personell og lover tilknyttet straffesakskjeden – gjennom sin utenrikspolitikk på spørsmål som spenner fra fengsel og rettslig reform til kvinners rettigheter. Likevel har «straffeeksporter» og hva de sier om skandinavisk straffek...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Multi-Sensor Data Timing, Synchronization and Fusion for Intelligent Robots

Autonome roboter og fartøy må navigere med høy nøyaktighet og sikkerhet. Dette betyr at de trenger å bygge en situasjonsforståelse ved å prosessere data fra mange forskjellige sensorer. Dette må skje hurtig og gjentas mange ganger i sekundet for å fange opp endringer både på grunn av egen bevegel...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Incremental Sound Change in Oslo (ISC-Oslo)

The project "Incremental Sound Change in Oslo" (ISC-Oslo) will investigate the socio-demographic origins of five ongoing phonetic changes in a post-hoc phonetic analysis of two corpora from the early 2000s. Working-class children and youth have been identified as one of the main sources of lang...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Lost in transition? Uncovering social and health consequences of sub-optimal transitions in the education system

På tvers av generasjoner ser vi at personer med lav utdanning deltar stadig mindre i sosiale institusjoner sammenlignet med sine jevnaldrende. De inngår sjeldnere partnerskap og får barn, deltar sjeldnere i arbeidslivet, og ender ofte med dårligere fysisk og psykisk helse enn andre. Noen avgjøren...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Chinese Anger Diplomacy

I hvilke sammenhenger bøyer liberale demokratiske stater seg etter å ha blitt offentlig kritisert av Kina? Forskningsprosjektet ANGER utforsker dette spørsmålet ved å analysere kinesisk «sinne-diplomati» - tilfeller der kinesiske tjenestemenn eller statlige medier uttrykker sinne mot andre state...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo