LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighet ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Samfunnssikkerhet og samhørighet

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" skal bidra til å gjøre Norge og verden til et mer robust samfunn. Området omfatter forskning knyttet til "Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjon", hvor kunnskap om betingelser for god integrering, sosiale forskjeller og arbeidsliv står sentralt. Satsingen omfatter også "Global utvikling, ulikhet og demokratibygging", hvor utviklingstrekk utenfor Norge har særlig oppmerksomhet. Satsingen på "Kultur, sivilsamfunn og medienes rolle" skal fremskaffe kunnskap om betingelser for sosial og kulturell samhørighet i Norge og globalt. Satsingsområdet omfatter også forskning rettet mot "Samfunnssikkerhet, sårbarhet og konflikt", hvor digital sårbarhet, matsikkerhet, terror, energiforsyningssikkerhet og helse og naturtrusler er viktige forskningsområder.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

2,6 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

15,3 mrd.

Visning

Fordelt på

UTVALGTE PROSJEKTER

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Digital Emergency Communication

?During disasters and emergencies, good communication is of vital importance to life-saving efforts. In recent years, numerous digital communication tools have made their way into emergency management. Using a grounded, applied approach, Digital Emergency Communication (DIGeMERGE) examines the sc...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Beef cattle lameness: increased knowledge and use of sensor technology to improve animal welfare and legislattion practice.

Halthet er en av de største årsakene til dårlig dyrevelferd i storfebesetninger. Utbredelse, årsak og risikofaktorer for halthet hos norske kjøttfe er derimot et ukjent området. Internasjonale studier er gjennomført på bevegelsesmønstre hos melkekyr og disse er sammenlignet med klauvpatologi. Det...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Innlandet

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Arctic Regime Adaptation to Great Power Competition: The Security Dimension

The security agenda of modern and foreseeable Arctic politics substantially depends on the interactions between the U.S., Russia, and China. The ambition of this project is to figure out how to improve the Arctic regime to make it a more effective instrument for solving security problems amid the...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Safety and Resilience through Digital Practices: A Participatory Study with Women at the Intersection of Gender-Based Violence and Immigration in Norway

Rahaf Mohammed, an 18-year-old Saudi woman who was subjected to domestic violence, utilized social media to make her voice heard by foreign authorities. Via this ‘digital’ call for help, she successfully escaped violence. The internationally recognized #metoo movement became active on social medi...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Child Protection Systems Across the World

Det er endringer i hvordan samfunn ser på og behandler barn. FNs barnekonvensjon av 1989 er i dag universelt ratifisert, og har ført til økt oppmerksomhet rundt barns rettigheter og velferd over hele kloden. Videre setter FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling verdens mest sårbare og marginali...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2022-2029

Sted: Vestland