LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighet ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Samfunnssikkerhet og samhørighet

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" skal bidra til å gjøre Norge og verden til et mer robust samfunn. Området omfatter forskning knyttet til "Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjon", hvor kunnskap om betingelser for god integrering, sosiale forskjeller og arbeidsliv står sentralt. Satsingen omfatter også "Global utvikling, ulikhet og demokratibygging", hvor utviklingstrekk utenfor Norge har særlig oppmerksomhet. Satsingen på "Kultur, sivilsamfunn og medienes rolle" skal fremskaffe kunnskap om betingelser for sosial og kulturell samhørighet i Norge og globalt. Satsingsområdet omfatter også forskning rettet mot "Samfunnssikkerhet, sårbarhet og konflikt", hvor digital sårbarhet, matsikkerhet, terror, energiforsyningssikkerhet og helse og naturtrusler er viktige forskningsområder.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

2,1 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

12,5 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Promoting Justice in a Time of Friction: Scandinavian Penal Exports

De skandinaviske statene eksporterer straff – kunnskap, praksiser, personell og lover tilknyttet straffesakskjeden – gjennom sin utenrikspolitikk på spørsmål som spenner fra fengsel og rettslig reform til kvinners rettigheter. Likevel har «straffeeksporter» og hva de sier om skandinavisk straffek...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Multi-Sensor Data Timing, Synchronization and Fusion for Intelligent Robots

Autonome roboter og fartøy må navigere med høy nøyaktighet og sikkerhet. Dette betyr at de trenger å bygge en situasjonsforståelse ved å prosessere data fra mange forskjellige sensorer. Dette må skje hurtig og gjentas mange ganger i sekundet for å fange opp endringer både på grunn av egen bevegel...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Incremental Sound Change in Oslo (ISC-Oslo)

The project "Incremental Sound Change in Oslo" (ISC-Oslo) will investigate the socio-demographic origins of five ongoing phonetic changes in a post-hoc phonetic analysis of two corpora from the early 2000s. Working-class children and youth have been identified as one of the main sources of lang...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Coming back to our senses to transform children’s digital reading

Duft gir unik informasjon om miljøet, skaper nysgjerrighet, engasjement og aktiverer minner. På tross av duftens rolle i kognisjonen, baserer utdanningssystemet seg på audiovisuelt innhold. Duftens betydning i barns læring forsømmes. I dag øker bruken av antiseptiske midler og sanitærprodukter....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Deporting foreigners: Contested norms in international practice

Å skulle gjennomføre retur av irregulære migranter og avviste asylsøkere er kjent for å sette vertsstat og migranter opp mot hverandre. Men retur medfører også motstridende interesser mellom vertsstater og disse migrantenes opprinnelsesstater. Liberale europeiske stater står ikke fritt til å send...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo