LTP3 Helse

LANGTIDSPLANMÅL

Helse

Helse og omsorg er det største tematiske forskingsområdet i Noreg. Noreg har ei veksande helsenæring og store forskings- og fagmiljø innanfor blant anna livsvitskap, kreft og nevrovitskap. Helse som prioritering i langtidsplanen skal fremje tiltak innan forskings- og høgare utdanning som bidreg til betre føresetnader for å lykkast med helse- og omsorgsutfordringane.

TILDELINGER HITTIL I ÅR

3,1 mrd.


TILDELINGER TIDLIGERE ÅR

25,1 mrd.

Visning

Fordelt på

UTVALGTE PROSJEKTER

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

T-cell-mediated proinflammatory cell death and lysis in cancer

Hovedmålet med kreftbehandling er å eliminere kreftceller og dette er tradisjonelt oppnådd ved kirurgi, bruk av giftige medikamenter (cellegift) og stråling. En ny og betydningsfull tilnærming til kreftbehandling kalt immunterapi, har derimot fått mye oppmerksomhet det siste tiåret; Her forsøker ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Uncovering the paths to pragmatic resilience

En av de vanligste, men minst studerte, utfordringene med å bli eldre er problemer med å kommunisere. Mange eldre sliter spesielt med pragmatiske ferdigheter, som å forstå undertekst, eller tilpasse det de sier til personen de snakker med. La oss si at en lege må gi en alvorlig beskjed til en p...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Deciphering endocannabinoid stress buffering in humans: Mechanistic and clinical investigations

Noen av oss tåler stressende livshendelser godt. Andre derimot utvikler vedvarende fysiske og psykiske plager som følger av stress. Hvor godt vi håndterer stress avhenger av et komplekst samspill mellom miljøfaktorer, sosiale forhold, biologisk sårbarhet og indre motstandskraft. Forskning på stre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Bilingual Experiences, Cognitive Ageing and underlying Mechanisms

Bilingual Experiences, Cognitive Ageing and underlying Mechanisms

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

WHeelchair Activity Monitoring project (WHAM)

WHeelchair Activity Monitoring project (WHAM)

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage