Tilbake til søkeresultatene

CL4-Digital, Industry and Space

Resilient Enhancement for the Silicon Industry Leveraging the European matriX

Tildelt: kr 17,6 mill.

Resilient Enhancement for the Silicon Industry Leveraging the European matriX

The general objective of Project RESiLEX is to demonstrate 7 industry-driven technological and business innovative solutions covering the full Silicon value chain in order to contribute to improving the resilience and sustainability of this critical raw material value chain in Europe. RESiLEX (Resilient Enhancement for the Silicon Industry Leveraging the European matriX) will assess the economical, social and environmental impact of these solutions and identify, roadmap, provide open source policy-making recommendations to accelerate the replication of the ones with the highest potential, while also addressing transversal challenges from the European mining industry as a whole with a 8th pilot transversal demonstration.

Budsjettformål:

CL4-Digital, Industry and Space

Finansieringskilder

Temaer og emner

Industri og tjenesterForskningsinfrastrukturMineralerIndustri og tjenestenæringerBransjer og næringerMiljøvennlig energiFornybar energi, solEnergi, transport og lavutslippMiljøvennlig energiEnergi, transport og lavutslippForskningsinfrastrukturMineralerIndustri og tjenesterSirkulær økonomiLandbasert mat, miljø og bioressurserMineralerGjenvinning av mineralsk råstoffBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeKlima og miljøNaturmangfold og miljøForskningsinfrastrukturNaturmangfold og miljøForskningsinfrastrukturAvanserte produksjonsprosesserLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLandbasert mat, miljø og bioressurserNaturmangfold og miljøIndustri og tjenestenæringerSirkulær økonomiMiljøvennlig energiIndustri og tjenestenæringerAvanserte produksjonsprosesserLTP3 Klima, polar og miljøMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiPortefølje Klima og miljøPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierSirkulær økonomiIndustri og tjenesterAvanserte produksjonsprosesserAvanserte produksjonsprosesserForskningsinfrastrukturMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje ForskningssystemetAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Naturmangfold og miljøLandbasert mat, miljø og bioressurserSirkulær økonomiAnvendt forskningBransjer og næringerVareproduserende industriPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningUtviklingsarbeidIndustri og tjenestenæringerVareproduserende industriLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Energi og transportLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneInternasjonaliseringLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetInnovasjon i offentlig sektorNæring og handelPortefølje InnovasjonInnovasjonNæring og handel