Tilbake til søkeresultatene

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Changing practices and Habits through Open, Responsible, and social Innovation towards Zer? f?od waste

Tildelt: kr 8,3 mill.

Changing practices and Habits through Open, Responsible, and social Innovation towards Zer? f?od waste

CHORIZO aims to improve the understanding of how social norms (rules or expectations that are socially enforced) influence behaviour related to FLW generation. To significantly accelerate progress towards zero food waste, CHORIZO aims to use this knowledge to increase the effectiveness of decision-making and engagement of food chain actors, in changing social norms towards zero food waste. To achieve its aim, the project will provide evidence on the role of existing social norms in actors’ FLW behaviours through translating results from previous FLW actions into evidence and generate new evidence on social norms & FLW behaviours. Second, CHORIZO will embed these research results into innovation products that can foster change of FLW-related social norms. These products include more effective (sector-based) guidance, communication & science education packages and capacity building actions. CHORIZO employs real-life Case Studies (CSs) to serve its three interlinked purposes: (i) to provide information and data on the context and impact of previous FLW prevention/reduction actions undertaken by the Case Study members, thus enriching the evidence-based analysis on previous FLW actions; (ii) to generate new evidence on the interaction between social norms, behaviour and food waste, to feed into the project’s FW models and innovation products; (iii) to validate the communication & science education packages of the project. Moreover, on the technical side, CHORIZO will utilise advanced modelling techniques to produce solutions that integrate behavioural and economic theories and integrate gender and intersectional analysis to interpret social norm and behavioural data and to effectively engineer innovation processes and outputs.

Budsjettformål:

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Finansieringskilder

Temaer og emner

Bransjer og næringerIndustri og tjenestenæringerMat og landbaserte bioressurserForskningsinfrastrukturDemokrati, styring og fornyelseBransjer og næringerVareproduserende industriVelferd, kultur og samfunnLandbasert mat, miljø og bioressurserMuliggjørende teknologierBransjer og næringerSkog og trebrukLandbasert mat, miljø og bioressurserSkog og trebrukIndustri og tjenestenæringerVareproduserende industriBransjer og næringerFiskeri og havbrukDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystUtviklingsarbeidIndustri og tjenestenæringerProsess- og foredlingsindustriInnovasjonOffentlig administrasjon og forvaltningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorInnovasjonFiskeri og kystPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningInnovasjon i offentlig sektorOffentlig administrasjon og forvaltningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningForskningsinfrastrukturDigitalisering og bruk av IKTLTP3 IKT og digital transformasjonMuliggjørende teknologierDigitalisering og bruk av IKTInnovasjon i offentlig sektorFiskeri og kystBransjer og næringerNæringsmiddelindustriLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologierAnvendt forskningForskningsinfrastrukturLandbrukBransjer og næringerLandbrukDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerVarehandelPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelInnovasjonLæring, skole og utdanningDemokrati, styring og fornyelseSamfunnssikkerhetInnovasjon i offentlig sektorLæring, skole og utdanningInnovasjon i offentlig sektorNæring og handelLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetIndustri og tjenestenæringerVarehandelInnovasjonNæring og handelPortefølje Demokrati og global utviklingBioøkonomiLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapInnovasjonSkog, landbruk og matLTP3 Bioøkonomi og forvaltningSamfunnssikkerhetGrunnforskningForskningsinfrastrukturBioøkonomiLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Banebrytende forskningLTP3 Fagmiljøer og talenterInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidMatInnovasjon i offentlig sektorSkog, landbruk og matLandbasert mat, miljø og bioressurserMat - BlågrønnLandbasert mat, miljø og bioressurserBioøkonomiPortefølje Mat og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLandbasert mat, miljø og bioressurserMatMat og landbaserte bioressurserBioøkonomiPortefølje InnovasjonBioøkonomiØvrig bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerMatPortefølje ForskningssystemetFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonForskningsinfrastrukturMatInternasjonaliseringLTP3 Klima, miljø og energiMatMat - Blågrønn