Tilbake til søkeresultatene

CL1-Health

Methodologies for Assessing the Real Costs to Health of Environmental Stressors

Tildelt: kr 7,1 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

101095430

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Methodologies for Assessing the Real Costs to Health of Environmental Stressors

To underpin regular use of integrated economic and health modeling in impact assessments and socio-economic analysis by public authorities, the MARCHES project aims to advance methodological rigor and consistency in accounting for the welfare economic health costs of air pollution and drinking water nitrate, based on systematic reviews of health effects, and by extending the consensus on established approaches on premature mortality with disability-adjustment of the associated morbidity burdens, while developing European-wide exposure modeling for integrated assessment. Based on expert and stakeholder consultations, the project will provide guidelines and unit prices for an accounting approach that can be applied routinely by EU and national authorities, subject to data availability and policy scenarios. This will be demonstrated in case studies with public authorities in five Member States (CZ; DK; EE; ES; SE) and in one west-Balkan country (XK).

Budsjettformål:

CL1-Health

Finansieringskilder

Temaer og emner

Portefølje Naturvitenskap og teknologiKlima- og polarforskningBransjer og næringerForskningsinfrastrukturIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLandbasert mat, miljø og bioressurserIndustri og tjenestenæringerVelferd, kultur og samfunnMuliggjørende teknologierIKT forskningsområdePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapMuliggjørende teknologierIKT forskningsområdePortefølje Velferd, kultur og samfunnPortefølje Muliggjørende teknologierForskningsinfrastrukturIKT forskningsområdeIndustri og tjenestenæringerIKT forskningsområdeVelferdLevekår og befolkningsutviklingPortefølje LivsvitenskapLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoULTP3 IKT og digital transformasjonVelferd, kultur og samfunnLevekår og befolkningsutviklingBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)FNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP3 Tillit og fellesskapFNs BærekraftsmålMål 6 Rent vann og gode sanitærforholdHelseLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonBransjer og næringerHelsenæringenLandbasert mat, miljø og bioressurserNaturmangfold og miljøInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidVelferdNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerKlima- og polarforskningGlobale miljøutfordringerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetIndustri og tjenestenæringerHelsenæringenPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje HelseFNs BærekraftsmålLandbasert mat, miljø og bioressurserMiljø - NæringsområdePortefølje Industri og tjenestenæringerForskningsinfrastrukturNaturmangfold og miljøForskningsinfrastrukturHelsePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningUtviklingsarbeidInternasjonaliseringNaturmangfold og miljøPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Helse