Tilbake til søkeresultatene

SiS-4.05 Science in Society

Ethical Frameworks for Telecare Technologies For Older People at Home

Tildelt: kr 1,3 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

217787

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2011

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Ethical Frameworks for Telecare Technologies For Older People at Home

-

Budsjettformål:

SiS-4.05 Science in Society

Finansieringskilder