Tilbake til søkeresultatene

ENVIRONMENT-1.06 Environment (including Climate Change)

Development and application of standardized methodology for the PROspective SUstaInability assessment of TEchnologies

Tildelt: kr 3,1 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

227078

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2009 - 2013

Development and application of standardized methodology for the PROspective SUstaInability assessment of TEchnologies

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENVIRONMENT-1.06 Environment (including Climate Change)

Finansieringskilder