Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Sustainable Hydrogen Generation

Tildelt: kr 2,1 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

238678

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2009 - 2013

Midlene er mottatt fra:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet