Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Integrated Interventional Imaging Operating System

Tildelt: kr 7,0 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

238802

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2009 - 2013

Midlene er mottatt fra:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet