Tilbake til søkeresultatene

HEALTH-1.01 Health

Beta Cell Therapy in Diabetes

Tildelt: kr 1,4 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

241883

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2010 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Beta Cell Therapy in Diabetes

-

Budsjettformål:

HEALTH-1.01 Health

Finansieringskilder