Tilbake til søkeresultatene

HEALTH-1.01 Health

Luminescent polymers for in vivo imaging of amyloid signatures

Tildelt: kr 5,2 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

242098

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2009 - 2012

Midlene er mottatt fra:

Luminescent polymers for in vivo imaging of amyloid signatures

-

Budsjettformål:

HEALTH-1.01 Health

Finansieringskilder