Tilbake til søkeresultatene

HEALTH-1.01 Health

Tailored implementation for chronic diseases

Tildelt: kr 5,3 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

258837

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Tailored implementation for chronic diseases

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HEALTH-1.01 Health

Finansieringskilder